Головна

Аутсорсинг і оренда серверних додатків

  1.  Оренда і орендарі.
  2.  Оренда майна
  3.  Оренда основних засобів
  4.  ОРЕНДА ПРИМІЩЕННЯ ПІД ОФІС ДЛЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ??ДІЯЛЬНОСТІ
  5.  Оренда підприємств
  6.  ПИТАННЯ N 28. Договір оренди може бути достроково розірваний судом на вимогу орендаря в

Аутсорсинг(Outsourcing) - висновок субдоговорів на виконання робіт із зовнішніми фірмами, в тому числі іноземними або тими, які не мають профспілки. Серед причин, через які компанії вдаються до послуг аутсорсингу, можна виділити наступні: зниження витрат на обслуговування інформаційних технологій інфраструктури, підвищення операційної ефективності бізнесу, впровадження нових високотехнологічних рішень і процесів, концентрація зусиль і ресурсів на основному бізнесі.

Об'єднання технологій і бізнесу, перехід до електронної комерції, поява моделей «провайдерів послуг» та досягнення в області практичного застосування інформаційних технологій дозволяють підвищити ефективність бізнесу в наступних сферах діяльності:

- Управління. У цій сфері найбільш важливим питанням для підприємств є оптимізація величини капіталовкладень і використовуваних ресурсів для максимальної віддачі від активів;

- Обслуговування інформаційних технологій (доступ до ІТ). Підприємства не мають потреби в персоналі і не прагнуть до самостійного володіння технологіями. Все, що вони придбають, - буде лише та функціональність, в якій вони найбільше потребують;

- Підвищення своєї конкурентоспроможності. Перед підприємством стоїть завдання найбільш ефективного використання (оптимізації) власних ресурсів для збільшення частки ринку шляхом застосування досвіду, накопиченого найбільш успішними компаніями цієї сфери ринку;

- Створення нових ділових зв'язків на віртуальних торгових майданчиках або в процесі взаємодії всередині ланцюжка поставок.

На рис 18. показані основні послуги аутсорсингу в електронному бізнесі, серед яких:

- ASP - Оренда серверних додатків (Application Service Provider);

- BPO - Аутсорсинг бізнес-процесів (Business Process Outsourcing);

- BPR - Реінжиніринг бізнес-процесів (Business Process Re-engineering);

- BSP - Провайдер бізнес-послуг (Business Service Provider);

- ERP -планування ресурсів підприємства (Enterprise Resource Planning);

- I-BPO - Інтернет-аутсорсинг бізнес-процесів (Internet Business Process Outsourcing);

- SSP - Провайдер послуг із зберігання інформації (Storage Service Provider);

TSSP -провайдер послуг технологічної підтримки (Technology Service Support Provider).

Оренда серверних додатків (АСП, або ASP) - продаж послуг доступу до додатків, розташованим на віддаленому від споживача сервері, через Інтернет або приватну мережу. Загальною тенденцією є передача на контрактній основі значної частини функцій ІТ-відділу спеціалізованим фірмам, що не входять безпосередньо в структуру компанії, - така організація роботи веде до дуже значного скорочення часових і матеріальних витрат на організацію та підтримку діяльності.

Мал. 18. Спектр послуг аутсорсингу в електронному бізнесі

Аналітики виділяють дві незалежні тенденції, що зумовили виникнення даного напрямку діяльності.

Перш за все, це вже згадувана тенденція до аутсорсингу в сфері ІТ. Сьогодні аутсорсинг в комп'ютерній сфері є надзвичайно поширеним явищем, вигідним як для роботодавця, так і для виконавця. ASP, хоча і не є аутсорсингом в чистому вигляді, все ж увібрав в себе багато його особливості та основні принципи.

Другий за значимістю причиною є висока конкуренція серед інтернет-компаній, які змушені вести постійний пошук способів залучення нових інтернет-користувачів. Оскільки потреби користувачів вже не обмежуються простим читанням інтернет-контенту, портали змушені крім інформації пропонувати і різні безкоштовні онлайнові послуги та програми. В умовах конкуренції змушені були шукати нові рішення і провайдерів інтернет-послуг, розвиваючи тенденцію до хостингу готових додатків.

Слід підкреслити, що аутсорсинг і ASP - два різних поняття. Їх основна відмінність полягає в тому, що традиційний аутсорсинг визначається відношенням «один до одного» і кожне рішення розробляється під конкретного замовника, за його індивідуальним вимогам. При цьому зовнішня сторона управляє програмами та IT-інфраструктурою, що належать самій компанії. ASP, навпаки, характеризується ставленням «один до багатьох», пропонуючи користувачам стандартизовані пакети рішень, власником яких є сам провайдер.

Поява ASP характеризується переходом від дворівневої до трирівневої архітектурі «клієнт - сервер». Дворівнева схема розрахована на «товстого» клієнта, тобто додатки розташовані на комп'ютері клієнта, а дані зберігаються на сервері провайдера. Трирівнева архітектура вже розрахована на «тонкого» клієнта - додатки переміщаються на сервер провайдера, і клієнт отримує можливість користуватися ними безпосередньо через Інтернет.

В даний час можна виділити кілька типів ASP:

- провайдери систем масштабу підприємств (Enterprise ASP) зазвичай працюють з великими компаніями і підприємствами, надаючи їм в оренду складні високотехнологічні рішення;

- локальні / регіональні провайдери (Local / Regional ASP) взаємодіють з малими компаніями в невеликому географічному регіоні. Як правило, в оренду надаються найбільш поширені нескладні офісні додатки;

- провайдери спеціалізованих рішень (Specialist ASP) надають доступ до додатків, вирішальним специфічні завдання в рамках вузької сфери професійної діяльності або бізнесу;

- провайдери комплексних рішень (Volume Business ASP) спеціалізуються на наданні оренди заздалегідь сформованих пакетів послуг і додатків для вирішення основного набору завдань на конкретному ринку. Основна сфера діяльності - комплексне обслуговування невеликих підприємств;

- провайдери по експлуатації та обслуговуванню закінчених бізнес-процесів (Business Process Outsourcers (BPO)) спеціалізуються на виконанні окремих функцій в бізнес-процесах (наприклад, обслуговування споживачів, доставка товарів);

- провайдери комерційних мереж (Commerce Network Providers) обслуговують електронний обмін даними між компаніями, наприклад в сфері В2В.

Додатки, пропоновані в оренду, включають:

- Персональні додатки, до яких відносяться пакети додатків, подібних Microsoft Office, ігри і освітні програмні продукти;

- Засоби комунікації та взаємодії (колективна робота) - електронна пошта, додатки для проведення конференцій і т.д .;

- E-commerce додатки, що використовуються в роботі з покупцями і постачальниками компанії;

- CRM-програми;

- ERP-додатки;

- Вертикальні - специфічні додатки для певних галузей промисловості;

- Аналітичні - фінансовий аналіз, аналіз купівельного попиту, ризиків і т.д.

У Росії до 2004 головним чином представлена ??оренда e-mail-додатків і електронних магазинів або вітрин в торговому ряду. Під орендою e-mail-додатків (http://www.mail.ru/, http://www.beep.ru/) Розуміється не надання персонального поштової скриньки кожному окремому користувачеві, а організація корпоративної поштової служби або автоматизація документообігу.

Оренда магазинів (http://www.torg.ru/, http://www.ipassage.ru/) В торговому ряду навіть при відносній дешевизні створення електронного магазину в Росії в порівнянні із західними аналогами є найбільш безболісної формою відкриття власного торгового представництва в Інтернеті, так як вимагає значно менших коштів, а в разі невдачі може бути легко припинена.

ERP-системи являють собою набір інтегрованих програм, що дозволяють створити єдине середовище для автоматизації планування, обліку, контролю і аналізу всіх основних бізнес-операцій в масштабі підприємства. ERP-системи будуються на базі трирівневої клієнт-серверної архітектури, коли між сервером бази даних і клієнтськими терміналами є сервер додатків, що відповідає за здійснення усієї бізнес-логіки системи. При оренді сервер додатків і сервер бази даних встановлюються на обладнанні провайдера (ASP), в цьому випадку користувачі ERP-системи інсталюють на свої комп'ютери лише клієнтські програми системи і працюють з віддаленим сервером додатків через Інтернет або іншим способом.

Іншим перспективним сервісом, наданих АСП-провайдерами, є додатки з управління зв'язками зі споживачами (CRM - Customer Relationship Management). Основне призначення цієї системи - надавати користувачеві (в даному випадку продавцю товарів чи послуг) можливість спілкуватися зі своїми клієнтами в режимі реального часу, аналізувати і управляти всіма своїми маркетинговими процесами і продажами. CRM передбачає створення «розумної» системи продажів (рис. 131), яка б за кілька клацань мишкою автоматично «перепроваджував» кожного клієнта до цікавого для його товару, причому показувала на вітрині електронного магазину тільки той товар, який може бути доставлений і відвантажено найближчим часом .

Мал. 19. Загальна схема СRM

Ефективність CRM-систем визначається наступними факторами:

- Витрати на залучення нового клієнта в 5-10 разів більше, ніж на утримання існуючого;

- Більша частина клієнтів окупається лише через рік роботи з ними (відповідно, якщо клієнт «пішов» до цього терміну, він приніс збитки), близько 50% існуючих клієнтів компанії неприбуткові через неефективне взаємодії з ними;

- Клієнт - рекламний канал компанії: задоволений клієнт розповість про вдалу покупку в середньому п'яти своїм знайомим, незадоволений - мінімум десяти;

- Збільшення відсотка утримання клієнтів на 5% збільшує прибуток компанії на 25-55% - в залежності від галузі (а за деякими оцінками - до 100%).

CRM вдосконалюється як система управління бізнес-відносинами з клієнтами, заснована на інтернет-комунікаціях (eBRM - electronic Business Relationship Management); з партнерами (PRM - Partnership Relationship Management), з власними співробітниками (HRM - Human Resources Management) і акціонерами (SRM - Stakeholder Relationship Management). Засоби eBRM зв'яжуть партнерські канали, канали міжособистісних комунікацій, бізнес-функції і дані. Маркетинг через RSS |  Страхове інтернет-забезпечення

 зовнішня реклама |  Опис стандартів GIF і Flash банерів |  Визначення типу банера |  цільовий банер |  Внутрішній банер. |  Найбільш використовувані види банерів |  ефективність банерів |  Реєстрація в web-каталогах і індексація сайту пошуковими системами |  E-mail маркетинг |  Дозволені способи e-mail маркетингу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати