На головну

ПИТАННЯ 35. Порядок підготовки й тактика проведення відтворення обстановки та обставин події

  1. Amp;49. Лишение родительских прав: основания, порядок, правовые последствия.
  2. II. Вимоги безпеки під час проведення практичних занять у кабінеті (лабораторії) біології загальноосвітнього навчального закладу
  3. II. ПОРЯДОК АККРЕДИТАЦИИ
  4. II. Порядок выдвижения и рассмотрения кандидатур на соискание Премии
  5. II. Порядок дня. Отчет ЦК. Отчет Думской фракции
  6. II. Порядок прийняття і звільнення працівників
  7. III. Порядок формирования данных Отчета

Проведення відтворення обстановки й обставин події вимагає ретельної підготовки. Для цього необхідно:

- визначити мету проведення слідчої дії і вивчити ті матеріа ли справи, що зумовлюють необхідність і можливість її прове дення;

- визначити умови, за яких буде проведено відтворення;

- визначити коло учасників слідчої дії, необхідність залу чення спеціалістів, охорони тощо;

- передбачити, які матеріали, засоби, знаряддя необхідно

використати;

- визначити місце і час проведення відтворення та спосіб

фіксації ходу і результатів;

-скласти план слідчої дії.

Тактичні прийоми проведення визначаються видом відтворення обстановки і обставин події. Так, слідчий експеримент необхідно проводити в умовах і обстановці, що максимально наближені до тих, за яких відбувалася подія Для проведення експерименту необхідно використовувати ті самі або такі ж знаряддя й засоби, які застосовувалися під час події. Досліди необхідно проводити декілька разів, змінюючи умови експерименту.

Перевірка показань на місці має такі тактичні особливості:

- показання повинні перевірягися лише у тому місці, де відбу валася подія та залишені сліди чи знаряддя злочину;

-особа, показання якої перевіряють, повинна сама показувати де і що відбувалося;

- у разі перевірки показань неприпустимо відтворювати цинічні дії, та дії, що загрожують безпеці оточуючих осіб або принижують їх честь і гідність;

- слідчий не повинен допускати в своїх діях чи запитаннях вказівок, підказок тощо;

- якщо перевіряють показання кількох осіб, слідчу дію про водять з кожним окремо;

- категорично заборонено повторювати показання і дії особи з метою створення найбільшої вірогідності перебігу подій.ТЕМА: Тактика відтворення обстановки та обставин події | ПИТАННЯ 36. Порядок використання спеціальних знань у розкритті й розслідуванні злочинів

ПИТАННЯ 19. Процес формування показань особи | ПИТАННЯ 22. Порядок проведення очної ставки і особливості тактичних прийомів її проведення | ПИТАННЯ 23. Вимоги, що пред'являються до порядку фіксації ходу й результатів допиту | ТЕМА: Тактика обшуку і виїмки | Проведення обшуку | ПИТАННЯ 27. Поняття та тактичні прийоми проведення виїмки | ПИТАННЯ 29. Загальні тактичні положення процесуального затримання й арешту особи | ПИТАННЯ ЗО. Підготовка до проведення затримання та арешту | ПИТАННЯ 31. Основні тактичні прийоми затримання та арешту | ПИТАННЯ 32. Сутність пред'явлення для впізнання та його види |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати