На головну

Крок 2 Загальна лікарська підготовка 5 страница

  1. 1 страница
  2. 1 страница
  3. 1 страница
  4. 1 страница
  5. 1 страница
  6. 1 страница
  7. 1 страница

обильные рвоты, и он сильно похудел. Объективно: больной истощен, обезвожен, в

эпигастральной области имеется пигментация кожи и определяется шум плеска. Какой

диагноз наиболее вероятен?

A Язвенный стеноз. Гастрогенная тетания

B Столбняк

C Гипопаратиреоз

D Эпилепсия

E Гипертензионный синдром вызванный объемным процессом в задней черепной

ямке

Хворому було виконано резекцію шлунка. Під час операції ліва верхня кінцівка хворого

була відведена і зафіксована до операційного столу для виконання анестезіологічного

забезпечення. В післяопераційному періоді у хворого з'явились порушення функції

верхньої кінцівки у вигляді "звисаючої" кисті. Пошкодження якої анатомічної структури

привело до виникнення цього симптому?

A Променевого нерва

B Пахвинного нерва

C Ліктьового нерва

D Серединного нерва

E М'язово-шкірного нерва

Дитина знаходиться на стаціонарному лікуванні з приводу гострої стафілококової

деструкції правої легені. Раптово з'явились гострі болі у правій половині грудної клітки,

задишка, ціаноз. Права половина грудної клітки відстає в акті дихання. Перкуторно

справа внизу - тупість, в верхніх відділах - коробковий звук. Межі відносної серцевої

тупості зміщені вліво. Яке ускладнення найбільш ймовірно виникло у дитини?

A * Піопневмоторакс справа

B Емпієма плеври

C Спонтанний пневмоторакс

D Ексудативний плеврит

E Абсцес правої легені.

Хворому 29 років проведена первинна хірургічна обробка розчавленої рани верхньої

третини лівого стегна. Через 2 дні стан хворого погіршився при огляді рана з незначними

виділеннями, м'язи сіруватого кольору, кінцівка набрякла, шкіра холодна вкрита

синюшними плямами, при пальпації визначається крепітація. Свідомість запаморочена.

Температура тіла 40,3оС. Яке ускладнення виникло у хворого?

A *Анаеробна газова гангрена

B Флегмона стегна

C Правець

D Бешиха

E Артеріальний тромбоз

Хворий К.,28 років, звернувся до хірурга поліклініки зі скаргами на біль, наявність набряку

та гіперемії лівої половини обличчя, слабкість, підвищення температури тіла до 39оС.

Хворіє три доби. При огляді: запальний інфільтрат лівої носо-губної складки розміром 4х4

см з некротичним стрижнем в центрі, різкий набряк лівої половини обличчя, помірно

виражене напруження потиличних м'язів. Яке оптимальне лікування необхідно

призначити хворому?

A * госпіталізація, антибіотики, антикоагулянти, щадячий режим

B Антибіотики, операція під загальним знеболенням

C Вологі висихаючі пов(язки з антисептиками, аспірін

D Фізіотерапевтичне лікування, імуномодулятори

E Антибіотики, ангіопротектори, щоденні перев(язки

Больная 48 лет жалуется на тупую боль в правой поясничной области. Страдает более

трех лет. На УЗИ почки обычных размеров, в области верхнего полюса правой почки-

жидкостное образование до 12 см. в диаметре. На экскреторных урограммах слева -

норма, справа - деформация верхней группы чашечек, функция удовлетворительная.

О каком заболевании можно думать в данном наблюденнии?

A * Простая киста правой почки

B Поликистоз почек

C Мультикистоз правой почки

D Опухоль правой почки

E Гидронефроз справа

Мальчика 13 лет стали беспокоить боли в верхней трети левого бедра, повысилась

температура тела до 39оС. Была отмечена припухлость бедра в верней трети и

сглаженность паховой складки. Конечность в полусогнутом положении. Активные и

пассивные движения невозможны из-за резких болей. Наиболее вероятный диагноз?

A * Острый гематогенный остеомиелит.

B Острый коксит.

C Межмышечная флегмона.

D Остеосаркома.

E Абсцесс Броди.

Ребенка 12 лет час назад ударили в живот. Состояние средней тяжести, вынужденное

положение в постели. Кожные покровы бледные. Пульс 122/мин. Нагрузка на

левую реберную дугу несколько болезненна. Положительные симптомы Вейнерта,

Куленкампфа. Макроскопически моча не изменена. Наиболее вероятный диагноз?

A * Разрыв селезенки, внутрибрюшное кровотечение.

B Разрыв левой почки, забрюшинная гематома.

C Разрыв поджелудочной железы.

D Разрыв печени, внутрибрюшное кровотечение.

E Разрыв полого органа, перитонит.

На рентгенограмі легень визначається ущільнення і різке зменшення верхньої долі правої

легені. Середня і нижня доля правої легені різко пневмотизовані. Корінь правої легені

підтягнутий до ущільненої долі. У верхньому і середньому відділах лівого легеневого поля

множинні вогнищеві тіні. В прикореневій ділянці лівого легеневого поля чітко

контуруються 2 поряд розміщені кільцевидні тіні з досить товстими і нерівними стінками.

Якому захворюванню відповідає вказана рентгенологічна картина?

A * Фіброзно-кавернозний туберкульоз легень.

B Ателектаз верхньої долі правої легені.

C Пневмонія з абсцедуванням.

D Периферичний рак.

E Рак Пенкоста.

Хвора, віком 50 років, скаржиться на біль у правій пахвинній ділянці. При дослідженні у

положенні стоячи виявлено, що нижче правої шкірної пахвинної складки наявне

випинання розмірами 3х3 см, яке в положенні лежачи вправляється під пахвинну зв'язку,

по зовнішньому краю визначається пульсація стегнової артерії. Ваш діагноз?

A *Стегнова грижа

B Метастаз злоякісної пухлини

C Пахвинний лімфаденіт

D Пахвинна грижа

E Доброякісна пухлина

Пострадавший в автомобильной катостроф доставлен в клинику нейрохирургии, так как

имелись признаки черепно-мозговой травмы. При осмотре выявлены симптомы

очагового повреждения мозга, заподозрен его ушиб. Какой метод исследования следует

применить в данном случае?

A * Компьютерную томографию головного мозга

B Рентгенографию костей черепа

C Ангиографию сосудов головного мозга

D Ультразвуковое исследование сосудов головного мозга

E Обследование глазного дна

При визначенні груп крові виявилась позитивною реакція ізогемаглютинації із

стандартними сироватками А(ІІ) і В(ІІІ) груп і негативною - із О (І) і АВ (ІУ) груп. Про що

свідчить даний результат?

A *Про непридатність стандартних сироваток.

B Про першу групу крові.

C Про другу групу крові.

D Про третю групу крові.

E Про четверту групу крові.

При проведении комплекса реакций, необходимых для гемотрансфузии больному с

язвенной болезнью желудка с группой крови А (II) Rh+ установлено: кровь в ампуле

группы А (II) Rh+ (при перепроверке). При реакции на индивидуальную совместимость

агглютинация отсутствует, при реакции на индивидуальную совместимость по резус -

фактору агглютинация есть. Ваша дальнейшая тактика?

A * Индивидуальный подбор крови на станции переливания крови

B Полностью отказаться от проведения гемотрансфузии

C Повторно провести индивидуальную пробу на резус-совместимость

D Перелить больному кровь А (II) Rh-

E Перелить больному указанную кровь с профилактикой гемотрансфузионного шока

У хворої 53 років діагностован гострий абсцес легені. З анамнезу виявлено, що 2 тижня

тому вона була виписана у задовільному стані із терапевтичного стаціонару, де

знаходилась з приводу гострої нижньодольової пневмонії. Назвіть найбільш імовірний

шлях виникнення абсцесу легені у хворої

A *Бронхіальна обструкція

B Гематогенний шлях інфікування

C Емболічний шлях інфікування

D Лімфогенний шлях інфікування

E Травматичний шлях інфікування

Больной К. жалуется на дёргающие, пульсирующие боли в ІІІ пальце правой кисти.

Начало заболевания связывает с наколом гвоздём. При исследовании пальца кожа

гиперемирована, напряжена, пальпация пуговчатым зондом выявляет зону наибольшей

болезненности. Предварительный диагноз:

A *Подкожный панариций

B Пандактилит

C Костный панариций

D Паронихия

E Суставной панариций

В поліклініку звернувся хворий з карбункулом верхньої губи. Температура тіла 39оС.

Виражений набряк верхньої губи, вік. Як повинен поступити хірург з цим хворим?

A *Госпіталізувати у хірургічне відділення

B Амбулаторно призначити курс антибіоти_ко_терапії

C Розкрити карбункул, лікувати амбулаторно

D Призначити фізіотерапевтичні процедури і зігріваючі компреси

E Розкрити карбункул і призначити антибіотики

У хворого 38 років після автокатастрофи діагностовано перелом кісток тазу. Протягом 24

годин турбує часте, болюче, малими порціями з домішком крові сечовипускання. На

висхідній цистограмі, виконаній в зв'язку з підозрою на розрив сечового міхура, сечовий

міхур у вигляді боксерської груші, променеподібні затьокі контраста. Яку лікувальну

тактику слід застосувати?

A *термінове хірургічне втручання

B антибактеріальна, гемостатична терапія

C встановлення постійного уретрального катетера

D капілярна пункція сечового міхура

E холод на надлобкову ділянку, спостереження

У хворого 38 років в результаті нанесеного удару тупим предметом по лівій половині

грудної клітки виявлено перелом Х ребра зліва зі зміщенням відламків, пристінковий

пневмоторакс. Хворий блідий, відмічає болі в лівому підребір"ї. АТ 80/40 мм. рт. ст. Пульс

138/хв., слабого наповнення і напруження. При УЗД обстеженні виявлено рідину в

лівій половині живота. Виявлено розрив селезінки. Яку вибрати лікувальну тактику.

A * Дренувати ліву плевральну порожнину і зробити лапаротомію.

B Негайно виконати верхньо-серединну лапаротомію і потім дренувати ліву плевральну

порожнину.

C Зробити негайно лапаротомію і спирт-новокаїнову блокаду Х ребра.

D Провести протишокові заходи і після підвищення артеріального тиску зробити

лапаротомію.

E Зробити лівобічну торакотомію, а потім зразу же лапаротомію.

У хворого 38 років раптово з'явився біль у лівій половині грудної клітки, задуха. Об-но:

Стан середньої важкості, пульс - 100/хв, АТ 90/60 мм рт. ст., дихання зліва не

вислуховується., при рентгенографії грудної клітини - колапс лівої легені до 1/2. Яке

лікування потрібно призначити хворому?

A Пасивне дренування плевральної порожнини.

B Покій, розсмоктуюча терапія

C Плевральні пункції

D Оперативне лікування

E Активне дренування плевральної порожнини.

На першу добу після операції з приводу дифузного токсичного зобу у хворої появилися

скарги на утруднення дихання, холодний піт, слабкість. Об'єктивно: шкіра бліда,

температура тіла 38,5оС, ЧДР- 25/хв., пульс 110/хв., АТ-90/60 мм рт. ст. Яке

ускладнення раннього післяопераційного періоду розвилося у хворої?

A Тиреотоксичний криз

B Гіпотиреоїдний криз

C Післяопераційна тетанія

D Гострий тиреоїдит

E Стиснення трахеї гематомою

Лікар швидкої допомоги під час надання медичної допомоги особі, витягнутої із зашморга

родичами, відзначив: відсутність пульсу на сонних артеріях, свідомості, самостійного

дихання, корнеальних рефлексів та наявність трупних плям на спині і задній поверхні

кінцівок. За якими ознаками можна констатувати настання смерті?

A * Наявність трупних плям

B Відсутність самостійного дихання

C Відсутність корнеальних рефлексів

D Відсутність пульсу

E Відсутність свідомостіКрок 2 Загальна лікарська підготовка 4 страница | Жалобы.

Крок 2 Загальна лікарська підготовка 1 страница | Крок 2 Загальна лікарська підготовка 2 страница | Крок 2 Загальна лікарська підготовка 3 страница |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати