На головну

C) Аналіз, синтез; індукція, дедукція.

  1.  Аналіз професійного і виробничого ризиків. Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та професійних захворювань
  2.  Аналіз, який застосовується для вивчення економіки окремих підприємств
  3.  Класичний психоаналіз, 1900-1919
  4.  Логічні форми викладу: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення
  5.  За методикою вивчення об'єктів розрізняють якісний і кількісний аналіз, експрес-аналіз, фундаментальний аналіз, маржинальний аналіз, економіко-математичний аналіз і т.д.

d) Відчуття, сприйняття, уявлення.

63. Що таке аналіз в процесі наукового дослідження?

a) Поділ предмета на складові його частини.

b) З'єднання частин в єдиний предмет.

c) Прийом наукового дослідження, що складається в практичному або уявному розчленуванні об'єкта на його складові компоненти з метою визначення їх функцій і щодо самостійної природа.

d) Прийом наукового дослідження, спрямований на розкриття сутності об'єкта.

64. Що таке синтез в процесі наукового дослідження?

a) Складання деталей одного предмета.

b) Прийом наукового дослідження, що складається в практичному або уявному об'єднанні досліджених елементів в єдиний об'єкт з метою пізнання його власної сутності.

c) Розбирання, розкладання предмета.

d) Прийом наукового дослідження, спрямований на розкриття цінності ості об'єкта.

65. Яке співвідношення аналізу і синтезу в науковому пізнанні?

a) Перш йде аналізу, потім - синтез. Вони ізольовані один від одного.

b) Перш йде синтез, а потім - аналіз. Вони ізольовані один від одного.

c) Аналіз і синтез взаємопов'язані і виступають в єдності; переважаюче становище того чи іншого тимчасово і щодо.

d) Аналіз і синтез можуть виступати окремо, а можуть - разом, в залежності від волі і бажання дослідника.

66. Що таке індукція як прийом пізнання? B) Приміщення предмета в штучні, спеціально створювані умови з метою визначення його властивостей. |  A) Прийом наукового дослідження, що складається в поширенні знань з приватного на загальне.

 А) самопізнання і саморегуляція |  ФІЛОСОФІЯ СУСПІЛЬСТВА |  ФІЛОСОФІЯ ЛЮДИНИ |  ФІЛОСОФІЯ ЦІННОСТЕЙ |  ФІЛОСОФІЯ НАУКИ |  Г) Е. Капи |  A) відриві чуттєвого і раціонального пізнання, однобічний підхід до пізнання |  D) фрагментарність |  C) прогностична |  B) У відкритті того, що в основі пізнання лежить соціальна практика, завдяки чому пізнавальний процес є діалектичним. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати