Головна

B) Приміщення предмета в штучні, спеціально створювані умови з метою визначення його властивостей.

  1.  Amp; && 264. Об'єднання декількох комп'ютерів з метою обміну інформацією називається
  2.  Amp; 17. Умови укладення шлюбу.
  3.  Amp; 66. Умови усиновлення.
  4.  C початковими умовами
  5.  II. Зовнішнє і внутрішнє визначення поняття початку людської історії
  6.  II. Загальна характеристика навчального предмета

c) Контрольна перевірка.

d) Теоретична конструкція, вироблена з метою перевірки того чи іншого положення.

e) Практичне дію, спрямоване на виявлення будь-якого властивості предмета.

59. Які найосновніші методи теоретичного рівня наукового пізнання?

a) Поняття, судження, умовивід.

b) Інтуїція.

C) Гіпотеза, теорія.

d) Спостереження, експеримент.

60. Що таке теорія?

a) Абстрактне міркування.

b) Форма теоретичного наукового знання, в узагальненому і систематизованому вигляді відображає дійсність або її певні області та має під собою досить доказові підстави, підтверджені практикою.

c) Система поглядів з певного питання.

d) Ідеальне відображення світу.

61. Що таке гіпотеза?

a) Ідеальне відображення світу.

b) Систематичне виклад поглядів з певного питання.

c) Тлумачення, пояснення.

d) Форма теоретичного наукового знання, в узагальненому і систематизованому вигляді відображає дійсність або її певні області та заснована на припущенні.

62. Які основні способи і прийоми дослідження виділяються в сучасній науці в цілому?

a) Теорія, гіпотеза.

b) Спостереження, експеримент. B) У відкритті того, що в основі пізнання лежить соціальна практика, завдяки чому пізнавальний процес є діалектичним. |  C) Аналіз, синтез; індукція, дедукція.

 Б) переходу кількісних відносин в якісні |  А) самопізнання і саморегуляція |  ФІЛОСОФІЯ СУСПІЛЬСТВА |  ФІЛОСОФІЯ ЛЮДИНИ |  ФІЛОСОФІЯ ЦІННОСТЕЙ |  ФІЛОСОФІЯ НАУКИ |  Г) Е. Капи |  A) відриві чуттєвого і раціонального пізнання, однобічний підхід до пізнання |  D) фрагментарність |  C) прогностична |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати