На головну

B) У відкритті того, що в основі пізнання лежить соціальна практика, завдяки чому пізнавальний процес є діалектичним.

  1.  A) відриві чуттєвого і раціонального пізнання, однобічний підхід до пізнання
  2.  Amp; && 281. Комп'ютерним вірусом є
  3.  Amp; && 349. Як називається процес запису файлу в архів?
  4.  Amp; && 50. Яка з перерахованих програм є утилітою?
  5.  C.) Яке з тверджень не є вірним
  6.  C.) Яке з тверджень не є вірним

c) У визнання необмежених пізнавальних можливостей людини.

d) У визнанні об'єктивної реальності пізнаваного світу.

44. У чому полягає діалектика процесу пізнання?

a) У тому, що пізнання здійснюється в ізольованих один від одного пізнавальних формах.

b) У тому, що пізнання є розкриття об'єктивної реальності.

c) У тому, що пізнання є розвивається процес, що відбувається по діалектичним законам розвитку, в якому взаємодіють різні пізнавальні форми, що знаходяться на різних щаблях пізнання.

d) В тому, що пізнання направлено на аналіз відчуттів, сприйнять, уявлень, хто пізнає.

45. Які основні форми чуттєвого пізнання?

a) Зір, слух, нюх, дотик, смак.

b) Любов, ненависть, страх, гнів і т. п.

C) Відчуття, сприйняття, уявлення.

d) Уява, мрія, фантазія.

46. ??Що таке відчуття?

a) Елементарна форма чуттєвого пізнання, в якій відображаються деякі окремі властивості, сторони і характеристики дійсності.

b) Відчуття - суб'єктивний образ об'єктивного світу.

c) Найпростіший елемент, "цеглинка" навколишнього світу.

d) Загальне властивість матерії.

e) Форма чуттєвого пізнання.

47. Що таке сприйняття?

a) Форма чуттєвого пізнання. C) прогностична |  B) Приміщення предмета в штучні, спеціально створювані умови з метою визначення його властивостей.

 Б) вступає в стадію перетворення природи для власних потреб |  Б) переходу кількісних відносин в якісні |  А) самопізнання і саморегуляція |  ФІЛОСОФІЯ СУСПІЛЬСТВА |  ФІЛОСОФІЯ ЛЮДИНИ |  ФІЛОСОФІЯ ЦІННОСТЕЙ |  ФІЛОСОФІЯ НАУКИ |  Г) Е. Капи |  A) відриві чуттєвого і раціонального пізнання, однобічний підхід до пізнання |  D) фрагментарність |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати