Головна

Тема 16. Злочини проти основ конституційного ладу і безпеки держави

  1.  Amp; 13. Спорідненість як найважливіша підстава виникнення сімейних правовідносин. Теорія соціального спорідненості.
  2.  Amp; 19. Поняття недійсності шлюбу. Підстави визнання шлюбу недійсним.
  3.  Amp; 21. Особливості фіктивності шлюбу як підстави його недійсності.
  4.  Amp; 24. Підстави та наслідки припинення шлюбу. Момент припинення шлюбу після його розірвання.
  5.  Amp; 38. Підстава виникнення прав і обов'язків батьків і дітей. Встановлення походження дитини, народженої в шлюбі.
  6.  Amp; 49. Позбавлення батьківських прав: підстави, порядок, правові наслідки.
  7.  Amp; 8. Основні положення декретів ЦВК і РНК від 18.12.1917 р та 19.12 1917 р

1. Злочини, які посягають на зовнішню безпеку Російської Федерації.

Державна зрада. Поняття державної зради. Форми цього злочину. Спеціальні умови звільнення від кримінальної відповідальності за державну зраду.

Шпигунство. Поняття і види шпигунства. Предмет шпигунства. Поняття державної таємниці. Особливості об'єктивної сторони даного складу злочину. Специфіка суб'єкта шпигунства.

3. Злочини, які посягають на політичну систему Російської Федерації.

Посягання на життя державного чи громадського діяча. Поняття державного або громадського діяча і посягання на життя державного чи громадського діяча. Спеціальна мета даного злочину. Відмежування цього злочину від вбивства.

Насильницьке захоплення влади або насильницьке утримання влади. Поняття і види насильницького захоплення або насильницького утримання влади. Специфіка об'єктивної і суб'єктивної сторін злочину.

Озброєний заколот. Поняття збройного заколоту. Об'єктивна сторона даного злочину. Характеристика мети. Відмінність від насильницького захоплення або насильницького утримання влади.

Публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності. Поняття екстремістської діяльності. Особливості складу даного злочину. Момент закінчення злочину. Кваліфікуючу вид цього злочину. Відмінність від насильницького захоплення або насильницького утримання влади і збройного заколоту.

Організація екстремістського співтовариства. Форми і особливості цього злочину. Тлумачення основних ознак складу злочину. Специфіка суб'єктивної сторони злочину. Момент закінчення злочину. Відмежування екстремістського співтовариства від злочинного співтовариства і інших суміжних складів злочинів. Кваліфікований вид цього злочину. Умови звільнення від кримінальної відповідальності за цей злочин.

Організація діяльності екстремістської організації. Поняття екстремістської діяльності. Форми цього злочину. Момент закінчення злочину. Умови звільнення від кримінальної відповідальності за цей злочин.

4. Злочини, які посягають на економічну безпеку і обороноздатність Російської Федерації.

Диверсія. Поняття диверсії. Види розглядуваного злочину. Характеристика об'єктивної сторони. Мета даного злочину. Характеристика кваліфікуючих ознак даного злочину. Відмінність від умисного знищення або пошкодження майна та терористичного акту. Розголошення державної таємниці. Поняття державної таємниці. Характеристика предмета, об'єктивної сторони і суб'єкта аналізованого складу злочину, об'єктивна сторона даного складу злочину. Поняття тяжких наслідків. Відмінність цього злочину від державної зради.

Втрата документів, що містять державну таємницю, особливості предмета, об'єктивної і суб'єктивної сторін даного злочину. Специфіка суб'єкта злочину, характеристика наслідків даного діяння. Відмінність розглянутого складу злочину від розголошення державної таємниці.

5. Злочини, які посягають на проголошений Конституцією принцип рівності громадян незалежно від раси, національності та віросповідання.

Збудження ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності. Види цього злочину. Специфіка об'єктивної сторони. Характеристика кваліфікуючих ознак даного злочину.

  Тема 15. Злочини у сфері комп'ютерної інформації |  Тема 17. Злочини проти державної влади, інтересів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування

 Тема 3. Злочини проти життя та здоров'я |  Тема 6. Злочини проти конституційних прав і свобод людини і громадянина |  Тема 7. Злочини проти сім'ї та неповнолітніх |  Тема 8. Злочини проти власності |  Тема 9. Злочини у сфері економічної діяльності |  Тема 10. Злочини проти інтересів служби в комерційних та інших організаціях |  Тема 11. Злочини проти громадської безпеки |  Тема 12. Злочини проти здоров'я населення і суспільної моралі |  Тема 13. Екологічні злочину |  Тема 14. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати