Головна

Тема 9. Злочини у сфері економічної діяльності

  1.  I група. Показники оцінки прибутковості господарської діяльності.
  2.  I. Методологічні підходи до побудови виховної діяльності
  3.  II частина. ПРОГНОЗ ТЕП ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  4.  II.3. Особистісно-орієнтований підхід у виховній діяльності
  5.  III. організація діяльності
  6.  III. організація діяльності
  7.  IV. Організація діяльності міністерства

/. Поняття і загальна характеристика злочинів у сфері економічної діяльності. Бланкетний характер диспозицій норм 6 злочини у сфері економічної діяльності! Види злочинів у сфері економічної діяльності.

2, Злочини у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності. Загальна характеристика.

Перешкоджання законній підприємницькій або іншій діяльності Особливості суб'єкта аналізованого діяння. Кваліфікуючі ознаки даного злочину.

Реєстрація незаконних операцій із землею. Альтернативний характер об'єктивної сторони цього складу злочину. Момент його закінчення. Спеціальний суб'єкт злочину.

Незаконне підприємництво. Поняття незаконно щось підприємництва та його форми. Умови кримінальної відповідальності за незаконне підприємництво. Кваліфікуючі ознаки даного діяння. Відмежування незаконного підприємництва від суміжних складів злочинів.

Виробництво, придбання, зберігання, перевезення чи збут немаркованих товарів і продукції. Особливості об'єктивної сторони складу злочину. Предмет даного злочину. Кваліфікуючі ознаки даного діяння.

Незаконна банківська діяльність. Поняття незаконної банківської діяльності. Особливості об'єктивної сторони складу злочину. Характеристика суспільно небезпечних наслідків. Кваліфікуючі ознаки даного злочину.

Лжепредпринимательство. Поняття лжепредпринимательства. Особливості об'єктивної і суб'єктивної сторін даного складу злочину. Розмежування із суміжними складами злочинів.

Легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних іншими особами злочинним шляхом. Поняття легалізації (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних іншими особами злочинним шляхом. Предмет даного злочину. Особливості об'єктивної сторони даного складу злочину. Мета даного злочину. Момент закінчення злочину. Його кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки.

Легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних особою в результаті скоєння нею злочину. Поняття легалізації (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних особою в результаті скоєння нею злочину. Предмет даного злочину. Особливості об'єктивної сторони даного складу злочину. Його кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмінність від складу легалізації (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних іншими особами злочинним шляхом.

Придбання або збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом. Поняття придбання або збуту майна, завідомо здобутого злочинним шляхом. Предмет даного злочину. Особливості об'єктивної і суб'єктивної сторін даного складу злочину. Момент його закінчення. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки цього злочину. Відмежування даного злочину від злочину, вчиненого у співучасті. Недопущення, обмеження або усунення конкуренції. Особливості об'єктивної сторони даного злочину. Його суб'єкт. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки даного злочину.

Примушування до вчинення угоди чи до відмови від її здійснення. Поняття примусу до вчинення угоди чи до відмови від її здійснення. Спосіб вчинення даного злочину. Кваліфікуючі ознаки даного злочину. Відмежування від вимагання.

Незаконне використання товарного знака. Поняття незаконного використання товарного знака. Предмет даного злочину. Умови настання кримінальної відповідальності за незаконне використання попереджувального маркування. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки даного злочинного діяння.

Незаконні отримання та розголошення відомостей, що становлять комерційну, податкову або банківську таємницю.

Поняття відомостей, що становлять комерційну, податкову або банківську таємницю. Специфіка об'єктивної сторони складу злочину. Умови настання кримінальної відповідальності за незаконні розголошення або використання відомостей, що становлять комерційну, податкову або банківську таємницю, без згоди їх власника. Характеристика суспільно небезпечних наслідків. Мотив цього злочину і його суб'єкт.

Підкуп учасників та організаторів професійних спортивних змагань та видовищних комерційних конкурсів. Поняття учасників і організаторів професійних спортивних і видовищних комерційних конкурсів. Поняття підкупу. Характеристика об'єктивної і суб'єктивної сторін складу злочину. Момент закінчення дії. Кваліфікуючі ознаки цього злочину. Умови настання кримінальної відповідальності за незаконне отримання грошей, цінних паперів та іншого майна спортсменами, спортивними суддями, тренерами і т. Д.

Неправомірні дії при банкрутстві. Поняття банкрутства. Предмет і форми злочину. Характеристика суспільно небезпечних наслідків. Суб'єкт цього злочину. Умови настання кримінальної відповідальності за неправомірне задоволення майнових вимог окремих кредиторів керівником або власником організації боржника або індивідуальним підприємцем і прийняття майнового задоволення кредитором.

Навмисне банкрутство. Поняття навмисного банкрутства. Характеристика об'єктивної сторони; суспільно небезпечні наслідки. Мотив і суб'єкт аналізованого злочину.

Фіктивне банкрутство. Поняття фіктивного банкрутства. Характеристика об'єктивної сторони складу злочину; суспільно небезпечні наслідки. Мета даного злочину і його суб'єкт.

3, Злочини в грошово-кредитній сфері. Загальна характеристика.

Незаконне отримання кредиту. Предмет даного злочину. Способи вчинення злочину. Особливості об'єктивної сторони даного складу злочину і характер суспільно небезпечних наслідків. Суб'єкт цього злочину. Відмінність незаконного отримання кредиту від шахрайства. Кримінальна відповідальність за незаконне отримання державного цільового кредиту.

Злісне ухилення від погашення кредиторської заборгованості. Поняття злісного ухилення від кредиторської заборгованості. Особливості даного складу злочину. Характеристика суб'єкта,

Порушення правил виготовлення та використання пробірних клейм. Предмет даного злочину. Момент його закінчення. Обов'язкова ознака суб'єктивної сторони складу злочину. Суб'єкт даного злочину. Кваліфікуючі ознаки цього діяння.

Зловживання при випуску цінних паперів. Поняття випуску цінних паперів. Особливості об'єктивної сторони даного складу злочину; суспільно небезпечні наслідки. Суб'єкт цього злочину. Кваліфікуючі ознаки даного злочину.

Злісне ухилення від надання інвестору або контролюючому oprairy інформації, визначеної законодавством Російської Федерації про цінні папери. Специфіка об'єктивної і суб'єктивної сторони і суб'єкта даного злочину.

Виготовлення або збут підроблених грошей або цінних паперів. Предмет даного злочину. Особливості об'єктивної сторони даного складу злочину. Зміст суб'єктивної сторони при виготовленні або збуті підроблених грошей або цінних паперів. Момент закінчення цього злочину. Його кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмінність цього злочину від шахрайства.

Виготовлення або збут підроблених кредитних або рас-: карт та інших платіжних документів. Предмет даного злочину. Особливості об'єктивної сторони складу злочину. Кваліфікуючі ознаки даного злочину

4. Злочини у сфері фінансової діяльності держави. Загальна характеристика.

Контрабанда. Поняття контрабанди. Форми контрабандиI. Предмет контрабанди. Характеристика способів скоєння злочину. Момент закінчення злочину.

Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки Контрабанди.

Незаконні експорт або передача сировини, матеріалів, обладнання, технологій, науково-технічної інформації, незаконне виконання робіт (надання послуг), які можуть бути використані при створенні зброї масового знищення, озброєння і військової техніки. Особливості даного складу злочину. Предмет даного злочину і його специфіка. Специфіка суб'єкта даного злочину. Поняття Особи, наділеного правом здійснювати зовнішньоекономічну діяльність.

Неповернення на територію Російської Федерації предметів художнього, історичного та археологічного надбання народів Російської Федерації і зарубіжних країн. Предмет даного злочину. Характеристика об'єктивної сторони складу злочину. Момент його закінчення. Суб'єкт злочину. Відмежування від контрабанди.

Незаконний обіг дорогоцінних металів, природних дорогоцінних каменів або перлів. Предмет даного злочину. Характеристика діяння. Кваліфікуючі ознаки даного діяння.

Порушення правил здачі державі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. Предмет даного злочину і об'єктивна сторона складу злочину.

Неповернення з-за кордону коштів в іноземній валюті. Специфіка предмета і суб'єкта даного злочину. Умови, що визначають настання кримінальної відповідальності за неповернення з-за кордону коштів в іноземній валюті.

Ухилення від сплати митних платежів, що стягуються з організації або фізичної особи. Поняття ухилення від сплати митних платежів, що стягуються з організації або фізичної особи. Умова, що визначає настання кримінальної відповідальності за ухилення від сплати митних платежів, що стягуються з організації або фізичної особи. Кваліфікуючі ознаки даного злочину. Відмежування від контрабанди.

Ухилення фізичної особи від сплати податків і (або) зборів. Особливості об'єктивної сторони даного злочину. Умови, що визначають настання кримінальної відповідальності за цей злочин. Кваліфікуючу ознаку даного злочину.

Ухилення від сплати податків і (або) зборів з організації. Об'єктивна сторона даного злочину. Момент його закінчення. Умови, що визначають настання кримінальної відповідальності за цей злочин. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки даного злочину. Невиконання обов'язків податкового агента. Поняття податкового агента. Особливості об'єктивної і суб'єктивної сторони даного злочину. Кваліфікуючу ознаку.

Приховування грошових коштів або майна організації або індивідуального підприємця, за рахунок яких має виробляється стягнення податків і (або) зборів. Особливості суб'єкта даного злочину.

  Тема 8. Злочини проти власності |  Тема 10. Злочини проти інтересів служби в комерційних та інших організаціях

 Цілі і завдання дисципліни. |  Тема 3. Злочини проти життя та здоров'я |  Тема 6. Злочини проти конституційних прав і свобод людини і громадянина |  Тема 7. Злочини проти сім'ї та неповнолітніх |  Тема 11. Злочини проти громадської безпеки |  Тема 12. Злочини проти здоров'я населення і суспільної моралі |  Тема 13. Екологічні злочину |  Тема 14. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту |  Тема 15. Злочини у сфері комп'ютерної інформації |  Тема 16. Злочини проти основ конституційного ладу і безпеки держави |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати