Головна

Тема 6. Злочини проти конституційних прав і свобод людини і громадянина

  1.  Amp; 41. Встановлення батьківства і материнства при застосуванні штучних методів репродукції людини.
  2.  Blur проти Oasis: битва за Англію
  3.  EMOTIONAL DETOX »(ЕМОЦІЙНА СВОБОДА) - елемент Вода
  4.  I. Випади опозиції проти секцій Комінтерну
  5.  II. СУПРОТИВНИКИ ПАВЛА в Коринті
  6.  II. Радянський лад і національна свобода
  7.  II. Протизапальні медіатори (медіатори проліферації)

/. Міжнародні та національні законодавчі акти Російської Федерації про права і свободи громадян. Конституція РФ 1993 р Необхідність кримінально-правової охорони прав і свобод громадян.

Поняття і загальна характеристика злочинів проти конституційних прав і свобод громадянина. Види цих злочинів.

2. Злочини проти особистих прав і свобод.

Порушення недоторканності приватного життя. Особливості об'єктивної сторони даного складу злочину. Поняття порушення недоторканності приватного життя. Кваліфікація діяння в разі вчинення його спеціальним суб'єктом.

Порушення таємниці листування, телефонних переговорів, поштових, телеграфних та інших повідомлень. Ознаки об'єктивної сторони складу. Поняття порушення таємниці. Момент закінчення цього злочину. Характеристика суб'єктивної сторони даного складу і суб'єкта злочину. Специфіка об'єктивної сторони незаконного виробництва, збуту або придбання з метою збуту спеціальних технічних засобів, призначених для негласного отримання інформації.

Порушення недоторканності житла. Поняття житла. Поняття незаконного проникнення в житло, вчиненого проти волі що проживає в ньому особи. Характеристика суб'єктивної сторони даного складу і суб'єкта злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки даного злочину.

Відмова в наданні громадянину інформації. Специфіка суб'єкта.

Перешкоджання здійсненню права на свободу совісті та віросповідань. Умови, що визначають настання кримінальної відповідальності за незаконне перешкоджання діяльності релігійних організацій або здійсненню релігійних обрядів. Специфіка об'єктивної сторони даного складу злочину. Способи такого перешкоджання. Момент закінчення цього злочину.

3. Злочини проти політичних прав і свобод.

Порушення рівності прав і свобод людини і громадянина. Ознаки об'єктивної сторони даного складу злочину. Зміст умислу при даному злочині. Кваліфікація діяння в разі вчинення його спеціальним суб'єктом.

Перешкоджання здійсненню виборчих або роботі виборчих комісій. Характеристика об'єктивної і суб'єктивної сторін даного складу злочину. Способи перешкоджання здійсненню виборчих прав або роботі виборчих комісій.

Кваліфікуючі ознаки даного злочину. Фальсифікація виборчих документів, документів референдуму або неправильний підрахунок голосів. Особливості об'єктивної сторони, даного складу і суб'єктів цього злочину. Перешкоджання проведенню зборів, мітингу, демонстрації, ходи, пікетування або участі в ньому. Особливості об'єктивної сторони складу злочину та суб'єкта злочину. Порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата виборчого об'єднання, виборчого блоку, діяльності ініціативної групи з проведення референдуму, іншої групи учасників референдуму. Об'єктивні та суб'єктивні ознаки даного складу злочину.

4. Злочини проти соціальних прав і свобод. Порушення правил охорони праці. Специфіка об'єктивної сторони даного складу злочину і суб'єкта злочину. Кваліфікація даного діяння, якщо воно з необережності спричинило смерть людини.

Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Специфіка об'єктивної сторони 1анного складу злочину. Поняття і способи Сприйми-1тствованія законній професійній діяльності журналістів. Кваліфікація даного діяння, якщо воно вчинене особою з використанням свого службового становища. Необгрунтовану відмову в прийомі на роботу або необгрунтоване звільнення вагітної жінки або жінки, яка має дітей віком до трьох років. Специфіка об'єктивної, суб'єктивної сторони складу злочину та суб'єкта даного злочину;

Невиплата заробітної плати, пенсій, стипендій, допомог та інших виплат. Специфіка об'єктивної, суб'єктивної сторони складу злочину та суб'єкта даного злочину. Кваліфікуючі ознаки даного злочину.

Порушення авторських і суміжних прав. Специфіка складу даного злочину. Кваліфікуючі ознаки даного злочину.

Порушення винахідницьких і патентних прав. Види порушення винахідницьких і патентних прав. Момент закінчення цього злочину. Кваліфікуючі ознаки даного злочину.

  Тема 3. Злочини проти життя та здоров'я |  Тема 7. Злочини проти сім'ї та неповнолітніх

 Цілі і завдання дисципліни. |  Тема 8. Злочини проти власності |  Тема 9. Злочини у сфері економічної діяльності |  Тема 10. Злочини проти інтересів служби в комерційних та інших організаціях |  Тема 11. Злочини проти громадської безпеки |  Тема 12. Злочини проти здоров'я населення і суспільної моралі |  Тема 13. Екологічні злочину |  Тема 14. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту |  Тема 15. Злочини у сфері комп'ютерної інформації |  Тема 16. Злочини проти основ конституційного ладу і безпеки держави |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати