На головну

Б. Відповідальність є виключно внутрішньою якістю і не пов'язана із зовнішніми формами впливу на людину.

  1.  Amp; && 281. Комп'ютерним вірусом є
  2.  Amp; && 50. Яка з перерахованих програм є утилітою?
  3.  Amp; 37. Відповідальність подружжя за зобов'язаннями.
  4.  Amp; 41. Встановлення батьківства і материнства при застосуванні штучних методів репродукції людини.
  5.  B) У відкритті того, що в основі пізнання лежить соціальна практика, завдяки чому пізнавальний процес є діалектичним.
  6.  C.) Яке з тверджень не є вірним
  7.  C.) Яке з тверджень не є вірним

1) вірно тільки А;

2) вірно тільки Б;

3) вірні обидва судження;

4) обидва судження невірні.

пізнання

Пізнання світу

1. Англійський філософ Ф. Бекон вважав, що:

2) знання - сила;

3) знання - результат пізнання;

4) знання дається Богом;

5) істина конкретна.

2. Знання предметними, і можуть містити як знання про предметах, їх властивості та функції, так і: А. Знання про способи і правила діяльності.

Б. Уявлення людей і їх ідеї про те, як формується саме знання, які його джерела.

1) вірно тільки А;

2) вірно тільки Б;

3) обидва судження вірні;

4) невірні обидва судження.

3. Чи вірні судження про процес пізнання? Процес пізнання може бути: А. Мимовільним.

Б. Спеціально організованим.

1) вірно тільки А;

2) вірно тільки Б;

3) обидва судження вірні;

4) невірні обидва судження.

Процес пізнання передбачає наявність пізнаваного об'єкта і пізнає ______________________________________ пізнання.

5. Область філософії, представники якої вивчають процес пізнання, називається: 1) онтологія;

2) етика;

3) гносеологія;

4) антропологія.

6. Постулат про те, що результати пізнавальної діяльності відображають не тільки властивості досліджуваного предмета, а й те, як ми організуємо процес вивчення і особливості нас самих заломлюється в гносеологічну позицію, що: А. Теорія є лише результатом узагальнення досвідчених фактів. Б. Поведінка, що відхиляється порушує писані і неписані норми. |  Б. Не може бути єдино правильного абсолютного методу пізнання.

 Різноманіття шляхів і форм суспільного розвитку |  Проблема суспільного прогресу |  Цілісність сучасного світу, його суперечності |  Глобальні проблеми людства |  буття людини |  Потреби і здібності людини |  Б. Людська діяльність має цілі й мотиви. |  Діяльність і творчість |  Внутрішній світ людини |  Г. Точне розуміння. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати