Головна

Цілісність сучасного світу, його суперечності

  1.  V. ЦІЛІСНІСТЬ ПОСЛАННЯ
  2.  V. ЦІЛІСНІСТЬ ПОСЛАННЯ
  3.  VI. ЦІЛІСНІСТЬ
  4.  VII. ЦІЛІСНІСТЬ
  5.  Абстрактне мистецтво і основні течії сучасного західного мистецтва
  6.  Азбука сучасного більярду
  7.  Алгоритм огляду посліду на цілісність і наявність додаткових часточок.

1. Цілісність сучасного світу проявляється:

1) у взаємозв'язку держав і народів;

2) в перевазі зовнішньої торгівлі над внутрішньою;

3) в збігу державних кордонів і території проживання етносу;

4) в наявності протиріч між країнами.

2. Процес посилення інтеграційних зв'язків і взаємозалежності між організаціями, державами називається: 1) інформатизація; 3) глобалізація;

2) дезінтеграція; 4) профілізація.

3. Діяльність транснаціональних корпорацій (ТНК) - приклад глобалізації: 1) економічної; 3) соціальної;

2) політичної; 4) культурної.

4. Прикладом глобалізації економіки служить: 1) Північноатлантичний блок НАТО;

2) ООН;

3) Світова організація торгівлі (СОТ);

4) Європарламент.

5. Виберіть правильне судження про наслідки глобалізації: 1) глобалізація не впливає на розвиток суспільства;

2) глобалізація має виключно позитивний вплив;

3) глобалізація має виключно негативний вплив на економіку, посилюючи економічне відставання окремих регіонів;

4) глобалізація має суперечливі наслідки.

6. До санкцій міжнародного співтовариства не відноситься: 1) обмеження торгівлі;

2) припинення міжнародної допомоги;

3) надання кредитів;

4) дискримінація в торгівлі.

7. Діяльність який междун ародно організації пов'язана з процесом політичної глобалізації: 1) МВФ; 3) ООН;

2) СОТ; 4) ЮНЕСКО.

8. Цілісність сучасного світу підривається: 1) культурними відмінностями між народами;

2) конфронтацією між державами;

3) відмінностями темпів економічного розвитку;

4) соціальним розшаруванням в суспільстві.

9. Виберіть правильне судження про характеристику сучасного світу: 1) сучасний світ цілісний і несуперечливий;

2) сучасний світ суперечливий, тому не може бути цілісним;

3) сучасний світ характеризується цілісністю і суперечливістю;

4) глобальні протиріччя визначають вигляд сучасного світу.

10. Зміцненню цілісності сучасного світу сприяють: 1) конфронтації між державами;

2) расово-етнічні протиріччя між народами;

3) вирішення глобальних проблем людства;

4) різні рівні економічного розвитку держав.

  Проблема суспільного прогресу |  Глобальні проблеми людства

 Пояснювальна записка |  Суспільство як динамічна система |  Суспільство і природа |  Суспільство і культура |  Взаємозв'язок економічної, соціальної, політичної та духовної сфер суспільства |  Найважливіші інститути суспільства |  Різноманіття шляхів і форм суспільного розвитку |  буття людини |  Потреби і здібності людини |  Б. Людська діяльність має цілі й мотиви. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати