Головна

Різноманіття шляхів і форм суспільного розвитку

  1.  A) Історичний метод є принцип відтворення об'єкта у всіх деталях його історичного розвитку.
  2.  I. Питання про темп розвитку індустрії
  3.  II. Зміни, що зазнають особистістю в міру розвитку процесу
  4.  IX. РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ У РОКИ ВІЙНИ І ПІСЛЯВОЄННОГО РОЗВИТКУ
  5.  SWOT-аналіз розвитку банківської системи Бєлгородської області
  6.  А) Основні процеси в розвитку лексики
  7.  Актуальність розвитку психосоматичної медицини в Криму

1. Який з названих ознак характеризує традиційне суспільство:

1) панівне становище церкви;

2) активне впровадження науки і техніки у виробництво;

3) відділення церкви від держави;

4) світський характер культури.

2. Переважання патріархального типу сім'ї характерно для: 1) індустріального суспільства;

2) традиційного суспільства;

3) інформаційного суспільства;

4) індустріального та інформаційного суспільства.

3. Виберіть правильне судження: 1) в традиційному суспільстві відбулося відділення релігійних організацій від держави;

2) в традиційному суспільстві переважав патріархальний тип родини;

3) для традиційного суспільства характерний процес комп'ютеризації промисловості;

4) в традиційному суспільстві переважала світська культура.

4. Яка з ознак характеризує індустріальне суспільство: 1) провідна роль сільського господарства;

2) переважання промисловості;

3) відсутність поділу праці;

4) вирішальне значення сфери послуг.

5. При переході від традиційного суспільства до індустріального: 1) особистість стала підкорятися громаді;

2) відбувається витіснення релігії з суспільного життя;

3) зросла роль звичаїв у суспільному житті;

4) посилилося позаекономічний примус до праці.

6. Для постіндустріального суспільства характерно: 1) становий розподіл суспільства; 2) натуральний характер господарства;

3) переважне розвиток сфери послуг;

4) виділення торгівлі як особливої ??сфери діяльності.

7. Основою постіндустріального суспільства є: 1) інформація і знання; 3) знання і працю;

2) капітал і праця; 4) земля і знання.

8. При переході від індустріального до постіндустріального суспільства: 1) усталилося переважання сільського господарства;

2) посилилися основні відмінності;

3) наука стає продуктивною силою суспільства;

4) посилюється роль релігії.

9. Для постіндустріального суспільства характерна провідна роль: 1) добувної промисловості;

2) переробної промисловості;

3) сільського господарства;

4) інформаційних технологій.

10. Цінності особистої свободи, індивідуальної відповідальності характерні: 1) тільки для традиційного суспільства;

2) для традиційного та індустріального суспільства;

3) тільки для індустріального суспільства;

4) для індустріального, постіндустріального суспільства.

  Найважливіші інститути суспільства |  Проблема суспільного прогресу

 Пояснювальна записка |  Суспільство як динамічна система |  Суспільство і природа |  Суспільство і культура |  Взаємозв'язок економічної, соціальної, політичної та духовної сфер суспільства |  Цілісність сучасного світу, його суперечності |  Глобальні проблеми людства |  буття людини |  Потреби і здібності людини |  Б. Людська діяльність має цілі й мотиви. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати