Головна

Теплотривкість огороджувальних конструкцій

  1.  В) Взаємне розташування деформованих (обрушилися) конструкцій.
  2.  Відомість елементів, які монтує збірних конструкцій.
  3.  Види і деякі приклади конструкцій відцентрових компресорів
  4.  Вибір енергозберігаючих заграждающих конструкцій будівель і споруд (тепловий захист будівель).
  5.  Гравітаційні бетонні греблі-типи конструкцій і основні елементи.
  6.  Повинні бути віддалені від цих конструкцій більш ніж на 1 м.
  7.  Допустимі напруги. Умови міцності і жорсткості конструкцій

3.1 *. У районах із середньомісячною температурою липня 21 град. С і вище амплітуда коливань температури внутрішньої поверхні огороджувальних конструкцій (зовнішніх стін з тепловою інерцією менше 4 і покриттів менше 5) Атаув будівель житлових, лікарняних установ (лікарень, клінік, стаціонарів і госпіталів), диспансерів, амбулаторно-поліклінічних установ, пологових будинків, будинків дитини, будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів, дитячих садків, ясел, ясел-садків (комбінатів) і дитячих будинків, а також виробничих будівель, в яких повинні дотримуватися оптимальні норми температури і відносної вологості повітря в робочій зоні або за умовами технології повинні підтримуватися постійними температура або температура і відносна вологість повітря, не повинна бути більше необхідної амплітуди Атр.таув, град. С, яка визначається за формулою

тр

А = 2,5 - 0,1 (t - 21), (18)

тау н

в

де tн - середньомісячна температура зовнішнього повітря за липень, град. С, приймається згідно СНиП 2.01.01-82.

3.2. Амплітуду коливань температури внутрішньої поверхні огороджувальних конструкцій Атаув, град. С, слід визначати за формулою

рас

А

t

н

А = ---, (19)

тау ню

в

де Арас.tн - розрахункова амплітуда коливань температури зовнішнього повітря, град. С, що визначається відповідно до п. 3.3 *;

ню - величина загасання розрахункової амплітуди коливань температури зовнішнього повітря Арас.tн огороджувальної конструкції, що визначається відповідно до п.3.4 *.

3.3 *. Розрахункову амплітуду коливань температури зовнішнього повітря Арас.tн, град. С, слід визначати за формулою

"Формули (20), (21)"

Для багатошарової неоднорідної огороджувальної конструкції з теплопровідних включеннями у вигляді обрамляють ребер величину загасання розрахункової амплітуди коливань температури зовнішнього повітря ню в захисної конструкції слід визначати відповідно до ГОСТ 26253 - 84.

Примітка. Порядок нумерації шарів у формулі (21) прийнятий в напрямку від внутрішньої поверхні до зовнішньої.

3.5. Для визначення коефіцієнтів теплозасвоєння зовнішньої поверхні окремих шарів огороджувальної конструкції слід попередньо обчислити теплову інерцію D кожного шару за формулою (2).

Коефіцієнт теплозасвоєння зовнішньої поверхні шару Y, Вт / (м2 х град. С), з тепловою інерцією D> = 1 слід приймати рівним розрахунковому коефіцієнту теплозасвоєння s матеріалу цього шару конструкції по прил.3 *.

Коефіцієнт теплозасвоєння зовнішньої поверхні шару Y з тепловою інерцією D <1 слід визначати розрахунком, починаючи з першого шару (рахуючи від внутрішньої поверхні конструкції) наступним чином:

а) для першого шару - за формулою

"Формули (22) - (24)"

3.8. У районах із середньомісячною температурою липня 21 град. С і вище для вікон і ліхтарів будівель житлових, лікарняних установ (лікарень, клінік, стаціонарів і госпіталів), диспансерів, амбулаторно-поліклінічних установ, пологових будинків, будинків дитини, будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів, дитячих садків, ясел, яслей- садів (комбінатів) і дитячих будинків, а також виробничих будівель, в яких повинні дотримуватися оптимальні норми температури і відносної вологості повітря в робочій зоні або за умовами технології повинні підтримуватися постійними температура або температура і відносна вологість повітря, слід передбачати сонцезахисні пристрої.

Коефіцієнт теплопропусканія сонцезахисного пристрою повинен бути не більше нормативної величини бетан.сз, встановленої табл.10.

Таблиця 10

---T---¬

¦ ¦ Коефіцієнт ¦

¦ ¦ теплопропусканія ¦

¦ ¦ сонцезахисного ¦

¦ Будинки ¦ пристрої ¦

¦ ¦ (нормативна ¦

¦ ¦ величина) ¦

¦ ¦ бетан.сз ¦

+---+---+

¦1. Будинки житлові, лікарняних учрежденій¦ 0,2 ¦

¦ (лікарень, клінік, стаціонарів і госпо-¦ ¦

¦талей), диспансерів, амбулаторно-полик-¦ ¦

¦лініческіх установ, пологових будинків, ¦ ¦

¦домов дитини, будинків-інтернатів для¦ ¦

¦престарелих і інвалідів, дитячих садків, ¦ ¦

¦яслей, ясел-садків (комбінатів) і детс-¦ ¦

¦кіх будинків ¦ ¦

¦ ¦ ¦

¦2. Виробничі будівлі, в которих¦ 0,4 ¦

¦должни дотримуватися оптимальні норми¦ ¦

¦температури і відносній вологості в¦ ¦

¦рабочей зоні або за умовами технологіі¦ ¦

¦должни підтримуватися постійними тим-¦ ¦

¦пература або температура і щодо відповідності-¦ ¦

¦ная вологість повітря ¦ ¦

¦ ¦

¦Прімечаніе. Коефіцієнт теплопропусканія сонцезахисного пристрою - ¦

¦отношеніе кількості тепла, що проходить через світловий отвір с¦

¦солнцезащітним пристроєм, до кількості тепла, що проходить через етот¦

¦световой отвір без сонцезахисного пристрою. ¦

L---

3.9. Коефіцієнти теплопропусканія сонцезахисних пристроїв слід приймати по пріл.8.

  Продовження таблиці. Див. Початок таблиці |  Теплоусвоение поверхні підлог

 Опір теплопередачі огороджувальних конструкцій |  Опір повітропроникності огороджувальних конструкцій |  Опір паропроніцанію огороджувальних конструкцій |  Зони вологості території СРСР |  Початок таблиці. Див. Продовження таблиці |  Продовження таблиці. Див. Початок таблиці |  Приведений опір теплопередачі вікон, балконних дверей і ліхтарів |  Опір повітропроникності матеріалів і конструкцій |  Коефіцієнт теплотехнічної однорідності r панельних стін |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати