Головна

ВИСНОВОК

  1.  XII. ВИСНОВОК
  2.  Г. РЕЗЮМЕ І ВИСНОВОК
  3.  Глава 28. Укладення договору
  4.  Глава 9. ВИСНОВОК
  5.  ВИСНОВОК
  6.  ВИСНОВОК
  7.  ВИСНОВОК

Російське сімейне законодавство часто ставитися до числа традиційних, досить стабільних галузей права, які не перебувають у прямій кон'юнктурної залежності від змін в державі і суспільстві. Певною мірою це так, оскільки в результаті триваючого століттями процесу розвитку шлюбно-сімейних відносин, регульованих, зокрема, нормами сімейного права, з'явилися стійкі норми поведінки в сім'ї, властиві практично всім цивілізованим державам. Однак будь-яке законодавство має здатність виявляти такі прогалини і недоліки, які часом навіть важко передбачити. У сімейних відносинах опосередковано відображаються особливості навколишньої дійсності.

Зміцнення правових гарантій захисту прав суб'єктів шлюбно-сімейних відносин, - безсумнівно, веління часу. Розширення міжнародно-правових зв'язків Російською Федерацією, визнання і ратифікація цілого ряду міжнародних договорів диктують необхідність приведення чинного законодавства у відповідність з цими документами. Російська Федерація, як учасник Конвенції ООН «Про права дитини» зобов'язана забезпечити реалізацію прав та інтересів дітей, забезпечити захист дітей від усіх форм фізичного або психічного насильства, різних зловживань, відсутності піклування чи недбалого поводження з боку батьків, інших законних представників.

Проблема, розглянута в роботі, лише мала грань великого багатогранника - права та інтереси неповнолітніх дітей. І не дивлячись на це заслуговує подальшої розробки.

По-перше, абсолютна більшість норм сімейного законодавства розраховане на громадян з позитивною спрямованістю, а суб'єкти сімейного неблагополуччя не сприймають їх взагалі. Безумовно, для більшості батьків, застосування таких заходів сімейно-правової відповідальності як позбавлення або обмеження батьківських прав є дійсно винятковими, а, отже, і високоефективним покаранням. Але в силу того, що зазначені заходи застосовуються до осіб деморалізованим, що втратив поняття цінності батьківства і материнства, вони не тільки не досягають очікуваного ефекту, а й остаточно знімають з батьків відповідальність за виховання дітей. У теперішній час на меті захист інтересів дитини від протиправної поведінки з боку батьків вважається досягнутої, якщо буде попереджено негативний вплив такої поведінки на дітей, тобто система права не передбачає будь-яких заходів по відношенню до батьків з неблагополучної сім'ї після досягнення цієї мети. Отже, ліквідація сімейного неблагополуччя зводитися поки лише до усунення негативного впливу на неповнолітніх членів сім'ї.

По-друге, Сімейний кодекс надав дитині право на захист від зловживань з боку батьків (осіб, які їх замінюють), а також у випадках невиконання або неналежного виконання з їх боку обов'язків по вихованню та освіті неповнолітнього. Своєрідність такої постановки питання викликано тим, що найчастіше діти в сім'ї страждають з вини батьків, що виявить зовсім непросто. Причому, звернеться за захистом до органів опіки та піклування може неповнолітній будь-якого віку, а в суд лише той, кому виповнилося чотирнадцять років. З одного боку, закон надає право підлітку звернеться з позовом до суду на захист своїх прав, що порушуються батьками, а з іншого боку не включає його до переліку позивачів у справі про позбавлення батьківських прав. Сімейний кодекс цю колізію ніяк не дозволяє. На мій погляд, в цій ситуації необхідно звернутися до процесуального законодавства, яке надає, у випадках передбачених законом, у справах, що виникають з шлюбно-сімейних правовідносин, неповнолітньому право особисто захищати в суді свої права та охоронювані законом інтереси.

По-третє, ось вже не один рік правознавцями пропонується внести до Кримінального кодексу норму, яка передбачає для батьків, які вчинили умисний злочин проти своїх дітей, додаткову міру покарання - позбавлення батьківських прав. Це пов'язано з тим, що вчинення умисного злочину проти життя або здоров'я своїх дітей є самостійною підставою для позбавлення батьківських прав. І досить вироку суду за цим фактом, щоб суд задовольнив позов про позбавлення батьківських прав. Але на сьогоднішній день ситуація виглядає так, що якщо після вироку суду ніхто з осіб, перелічених в СК, які не звертається з позовом до суду про позбавлення батьківських прав, то після відбуття покарання такий батько повертається в родину і, як правило, продовжує свої знущання. Але, незважаючи на все це, відповідні зміни до кримінального законодавства внесено не було. Швидше за все, це пов'язано з тим, що позбавлення батьківських прав це міра сімейно-правової відповідальності, а тому підлягає розгляду тільки в порядку цивільного судочинства.

По-четверте, не зовсім зрозуміла позиція суддів щодо такої підстави позбавлення батьківських прав, як злісне ухилення від сплати аліментів. Щоб суд задовольнив позов у ??цій підставі потрібно вирок суду про притягнення батьків за ст. 157 КК: злісне ухилення від сплати коштів на утримання дітей або непрацездатних батьків. Але найчастіше підстав для залучення батьків до кримінальної відповідальності не достатньо, а до громадянської у вигляді позбавлення батьківських прав немає можливості, тому що відсутня вирок суду. Виходить замкнуте коло. На мій погляд, досить переконатися в постійному прагненні ухилитися від сплати аліментів, матеріальної підтримки своїх дітей, щоб суд задовольнив позов у ??цій підставі, тому що одна з найперших обов'язків батьків це обов'язок по утриманню своїх неповнолітніх дітей.

Пропозиції щодо вдосконалення законодавства:

- У Сімейному кодексі необхідно закріпити норму, що передбачає відшкодування шкоди здоров'ю дитини батьками (усиновлювачами) при задоволенні позову про позбавлення батьківських прав та скасування усиновлення в тому випадку, коли протиправні дії батьків (усиновлювачів) виражалися в жорстокому поводженні з дітьми, зловживанні батьківськими правами, ухиленні від виконання батьківських обов'язків і вчинення злочину проти життя і здоров'я дітей (ст. 69, 140, 141 СК).

- Необхідно створити нормативну основу для ведення профілактичної роботи в області сімейного неблагополуччя. Це вимагає певні правові підстави для визнання сім'ї неблагополучної і втручання в шлюбно-сімейні відносини її суб'єктів, тому що основна маса неблагополучних родин не потрапляє в число об'єктів профілактики.

- Ввести в перелік осіб в законодавстві, які мають право на подачу позову про позбавлення батьківських прав, неповнолітніх дітей, щоб вони мали право на самостійний захист своїх прав в суді.

- Позбавити можливості відновити свої батьківські права осіб, позбавлених їх в результаті умисного злочину проти життя або здоров'я своїх дітей або проти життя або здоров'я чоловіка.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

А) НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ АКТИ

1. Конституція Російської Федерації // Російська газета. - 1993. - 25 Грудня.

2. Сімейний Кодекс Російської Федерації від 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. Від 28.12.2004) // Російська газета. - 1994. - 8 грудня.

3. Сімейний Кодекс Російської Федерації від 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. Від 28.12.2004)

4. Житловий Кодекс Російської Федерації від 29.12.2004 № 188-ФЗ // Збори Законодавства РФ. - 2005. - № 1 (частина 1). - У розділі ст. 14.

5. Цивільний Кодекс Російської Федерації (частина третя) від 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. Від 02.12.2004) // Збори Законодавства РФ. - 2001. - № 49. - Ст. 4552, Збори Законодавства РФ. - 06.12.2004. - № 49. - Ст. 4855.

6. Цивільний процесуальний Кодекс Російської Федерації від 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. Від 21.07.2005) // Збори Законодавства РФ. - 2002. - № 46. - Ст. 4532, Збори Законодавства РФ. - 2005. - № 30 (ч. 1). - У розділі ст. 3104.

7. Федеральний закон «Про виконавче провадження» від 21.07.1997 № 119-ФЗ (ред. Від 22.08.2004) // Збори Законодавства РФ. - 1997. - № 30. - Ст. 3591, Собр. Законодавства РФ. - 2004. - № 35. - Ст. 3607.

8. Цивільний Кодекс Російської Федерації (частина друга) від 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. Від 18.07.2005) // Збори Законодавства РФ. - 1996. - № 5. - Ст. 410, Збори Законодавства РФ. - 2005. - № 30 (1 ч.). - У розділі ст. 3100.

9. Федеральний закон «Про судових приставів» від 21.07.1997 № 118-ФЗ (ред. Від 22.08.2004) // Збори Законодавства РФ. - 1997. - № 30. - Ст. 3590, Збори Законодавства РФ. - 2004. - № 35. - Ст. 3607.

10. Цивільний Кодекс Російської Федерації (частина перша) від 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. Від 21.07.2005) // Збори Законодавства РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301, Собр. Законодавства РФ. - 2005. - № 30 (2 год.). - У розділі ст. 3120.

Б) МАТЕРІАЛИ СУДУБНОЙ ПРАКТИКИ

11. «Про застосування судами законодавства при вирішенні спорів, пов'язаних з вихованням дітей» Постанова Пленуму Верховного Суду РФ від 27 травня 1998 № 10 // Бюлетень Верховного Суду РФ. - 1998. - № 7.

12. «Архів Шариповський районного суду» за 2004 рік. Справа №2-2242 / 2004

13. «Архів Шариповський Суду РФ» за 2005. Справа № 2 -159/05.

В) ЛІТЕРАТУРА, СТАТТІ

14. Аморянов Н. А. Сімейне право. - М., 2000..

15. Азарова Є. Г. Право на допомогу. Види і розміри виплат. Коментар законодавства. - М., 1997..

16. Батова О. С. Проблеми класифікацій судових спорів, пов'язаних з вихованням дітей // Журнал російського права. - 2005. - № 6.

17.

18. Беспалов Ю. Підстави і порядок позбавлення батьківських прав // Відомості Верховної Ради. - 2000. - № 12.

19. Бороданков А., Джандвері А. Позбавлення батьківських прав злочинців при розгляді кримінальних справ // Соц. законність. - 1969. - № 7.

20. Боровиков В. Б. Відповідальність за невиконання обов'язків по вихованню неповнолітнього (ст. 156 КК РФ) // Російський суддя. - 2005. - № 2.

21. Волкова Н. Насильство над дітьми вимагає посилення покарання
 за скоєне: Коментар спеціаліста // Людина і Закон.- 1996. - № 7.

22. Гаврилов СТ., Анісімов А. А., Середін А. А. Правовий захист сім'ї: Навчально-методичні рекомендації, 2004

23. Ємельянов В. Поняття зловживання цивільними правами // Законність. - 2000. - № 11.

24. Корольов Ю. А. Коментар до Сімейного Кодексу РФ (постатейний). - М .: Юридична Дім «Юстіцінформ», 2003.

25. Кострова М. М. Сім'ю захистить закон. - Махачкала, 1983.

26. Кривоносова П. А. Позбавлення батьківських прав // Правознавство. -1990. - № 2.

27. Нечаєва A.M. Правопорушення у сфері особистих сімейних відносин. - М., 1991.

28. Нечаєва A.M. Сімейний кодекс про права та обов'язки батьків і дітей. // Початкова школа. - 1997. - № 9.

29. Нечаєва A.M. Новий сімейний кодекс // Держава і право. - 1996. - № 6.

30. Паришів А. І. Правове регулювання сплати коштів на утримання дітей і непрацездатних батьків // Російський слідчий. - 2004. - № 12.

31. Пчелінцева Л. М. Сімейне право Росії. - М., 1999..

32. Сімейний кодекс РФ. Коментар / За ред. І. М. Кузнєцової. - М .: Норма, 1996..


[1] Цивільний процесуальний Кодекс Російської Федерації від 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. Від 21.07.2005) // Собр. Законодавства РФ. - 2002. - № 46. - Ст. 4532, Собр. Законодавства РФ. - 2005. - № 30 (ч. 1).

[2] Сімейний кодекс РФ. Коментар / За ред. І. М. Кузнєцової. - М .: Норма, 1996.

[3] Архів Шариповський районного суду за 2004 рік. Справа №2-2242 / 2004

[4] Нечаєва A.M. Сімейне право: Курс лекцій. - М., 1998. // Перііздат. ИНФРА. - 2003. - С. 162.

[5] Житловий Кодекс Російської Федерації від 29.12.2004 № 188-ФЗ // Собр. Законодавства РФ. - 2005. - № 1 (частина 1)

[6] Гаврилов СТ., Анісімов А. А., Середін А. А. Правовий захист сім'ї: Навчально-методичні рекомендації, 2004. - С. 65.

[7] Азарова Є. Г. Право на допомогу. Види і розміри виплат. Коментар законодавства. - М., 1997. - С. 74.

[8] Сімейний кодекс РФ. Коментар / За ред. І. М. Кузнєцової. - М .: Норма, 1996. - С. 189.

[9] Нечаєва A.M. Спори про дітей. - М., 1989. - С. 157.

[10] Цивільний Кодекс Російської Федерації (частина третя) від 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. Від 02.12.2004) // Собр. Законодавства РФ. - 2001. - № 49., Собр. Законодавства РФ. - 06.12.2004. - № 49.

[11] Белякова A.M. Правова охорона дитинства: Навчальний посібник. - М .: Знание, 1968.

[12] Нечаєва A.M. Сімейний кодекс про права та обов'язки батьків і дітей. // Початкова школа. - 1997. - № 9. - С. 33.

[13] Рішення Шариповський суду по Справі №2-159 / 05 від 25.07.2005.

[14] Федеральний закон «Про виконавче провадження» від 21.07.1997 № 119-ФЗ (ред. Від 22.08.2004) // Собр. Законодавства РФ. - 1997. - № 30., Собр. Законодавства РФ. - 2004. - № 35.

[15] Федеральний закон «Про судових приставів» від 21.07.1997 № 118-ФЗ (ред. Від 22.08.2004) // Собр. Законодавства РФ. - 1997. - № 30., Собр. Законодавства РФ. - 2004. - № 35.

[16] Мороз Л. К. Розгляд судами справ про позбавлення батьківських прав. - М., 1991.

[17] Нечаєва A.M. Виконання рішення суду у справах, пов'язаних з вихованням дітей // Відомості Верховної Ради. - 1998. - № 4.

[18] Корольов Ю. А. Подружжя, батьки, діти. - М., 1985., // Перііздат. - М .: ИНФРА. - 2001.

[19] Нечаєва A.M. Виконання у справах, пов'язаних з вихованням дітей // Відомості Верховної Ради. - 1998. - № 4.

[20] Батова О. С. Проблеми класифікацій судових спорів, пов'язаних з вихованням дітей // Журнал російського права. - 2005. - № 6.

[21] Аморянов Н. А. Сімейне право. - М., 2000..

[22] Сімейний кодекс РФ. Коментар / За ред. І. М. Кузнєцової. - М .: Норма, 1996..

[23] Нечаєва A.M. Сімейний кодекс про права та обов'язки батьків і дітей. // Початкова школа. - 1997. - № 9.

[24] Сімейний кодекс РФ. Коментар / За ред. І. М. Кузнєцової. - М .: Норма, 1996..

[25] Пчелінцева Л. М. Сімейне право Росії. - М., 1999..

[26] Гаврилов СТ., Анісімов А. А., Середін А. А. Правовий захист сім'ї: Навчально-методичні рекомендації, 2004.

[27] Пчелінцева Л. М. Сімейне право Росії. - М., 1999..

[28] Сімейний кодекс РФ. Коментар / За ред. І. М. Кузнєцової. - М .: Норма, 1996.

[29] Пчелінцева Л. М. Сімейне право Росії. - М., 1999..

[30] Нечаєва A.M. Сімейне право: Курс лекцій. - М., 1998. // Перііздат. ИНФРА. - 2003. - С. 165. Заходи профілактики та попередження наслідків позбавлення батьківських прав |  Грудня 1995 року 1 сторінка

 ВСТУП |  Підстави і умови позбавлення батьківських прав |  Правові наслідки позбавлення батьківських прав |  Порядок виконання судових рішень про позбавлення батьків батьківських прав |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати