На головну

ВСТУП

  1.  A.3.1. Вступ
  2.  A.5.1. Вступ
  3.  I. ВСТУП
  4.  I. Вступ
  5.  I. Вступ
  6.  I. Вступ
  7.  I. ВСТУП

Кафедра цивільного права і процесу

Курсова робота з питань сімейного права Російської Федерації

Тема: «Позбавлення батьківських прав"

Студента 3 курсу 1 групи

спеціальності «Юриспруденція»

Михайлова Валерія Юрійовича

Науковий керівник: к.ю.н., доцент І. В. Матвєєв

Москва, 2012

ЗМІСТ

ВСТУП. 3

ГЛАВА 1. Правове регулювання ПОЗБАВЛЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ 6

1.1. Підстави і умови позбавлення батьківських прав. 6

1.2. Правові наслідки позбавлення батьківських прав. 12

ГЛАВА 2. ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ І ПРОФІЛАКТИКА ПОЗБАВЛЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ .. 22

2.1. Порядок виконання судових рішень про позбавлення батьків батьківських прав. 22

2.2. Заходи профілактики та попередження наслідків позбавлення батьківських прав. 29

ВИСНОВОК. 43

Список використаної літератури .. 47

ВСТУП

У наш час положення дитини, як в родині, так і за її межами виникає з його беззахисності, викликаної повної або часткової фізичної, психічної і соціальної незрілістю. Самою природою батькові призначена роль захисника своїх дітей. У правовій інтерпретації така роль виглядає як формула, згідно з якою «забезпечення, захист прав та інтересів дітей покладається на їх батьків». Що ж розуміється під інтересами дітей? А це, перш за все належні сімейне виховання, той самий стрижень, на якому ґрунтується формування здорової в усіх відношеннях особистості. У поняття «належні сімейне виховання» вкладається збереження і розвиток фізичного, психічного здоров'я дитини. Передача йому свого життєвого досвіду, знань навичок, створення нормальних матеріально-побутових умов його життя.

Держава, будучи зацікавленим, як підростаючого покоління, покладає на батьків права та обов'язки з виховання, освіти, захисту та утримання своїх дітей. І надаються батьківські права не тільки для задоволення материнських і батьківських потреб, а й з метою забезпечення інтересів дітей. Саме за коштами реалізації цих прав і досягається повноцінний розвиток дитини. Але здійснення батьками своїх прав не повинно здійснюватися в протиріччі інтересам дітей. Саме забезпечення інтересів дітей має бути предметом основної турботи їх батьків.

Однією з найпоширеніших категорій справ, розглянутих судами загальної юрисдикції, є справи про позбавлення батьківських прав. На жаль, з року в рік кількість їх зростає.

Позбавлення батьківських прав розглядається як міра сімейно - правової відповідальності, яка застосовується судом у разі вчинення батьками (одним з них) сімейного правопорушення або умисного злочину проти життя або здоров'я своїх дітей.

Таким чином, у наявності актуальність сформульованої теми роботи, яка дозволяє не тільки визначити нові підходи до дослідження категорії позбавлення батьківських прав, а й систематизувати накопичені юридичною наукою знання і правозастосовчу практику.

Ступінь наукової розробленості проблеми. Поняття позбавлення батьківських прав широко використовується в юридичній науці і правозастосовчій практиці.

Об'єкт і предмет дослідження визначаються тематикою роботи, її метою і завданнями.

Об'єктом наукового аналізу цієї роботи є інститут позбавлення батьківських прав як теоретична категорія і як правове явище соціальної дійсності.

Метою представленої роботи виступає комплексний теоретико-правовий аналіз проблеми позбавлення батьківських прав, проведений за такими напрямками:

- Всебічний аналіз правових актів, що діють в Російській Федерації як джерел правового регулювання позбавлення батьківських прав;

- Розгляд проблем застосування права в галузі позбавлення батьківських прав.

В рамках даних напрямків передбачається вирішити такі завдання:

- Виявити тенденції розвитку норм про позбавлення батьківських прав в російському законодавстві;

- Визначити зміст позбавлення батьківських прав відповідно до чинного законодавства і правозастосовчої практики;

- Розгляд проблем реалізації норм і принципів міжнародного права в області позбавлення батьківських прав.
 amp; 73. Особи, які не мають право бути прийомними батьками. Права і обов'язки прийомних батьків. |  Підстави і умови позбавлення батьківських прав

 Правові наслідки позбавлення батьківських прав |  Порядок виконання судових рішень про позбавлення батьків батьківських прав |  Заходи профілактики та попередження наслідків позбавлення батьківських прав |  ВИСНОВОК |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати