Головна

Amp; 48. Здійснення батьківських прав, в тому числі батьків, які проживають окремо від дитини, а також неповнолітніми і недієздатними батьками.

  1.  A) працює з усіма перерахованими форматами даних
  2.  Amp; && 50. Яка з перерахованих програм є утилітою?
  3.  Amp; 38. Підстава виникнення прав і обов'язків батьків і дітей. Встановлення походження дитини, народженої в шлюбі.
  4.  Amp; 39. Добровільне встановлення батьківства дитини, народженої поза шлюбом.
  5.  Amp; 49. Позбавлення батьківських прав: підстави, порядок, правові наслідки.
  6.  Amp; 50. Обмеження батьківських прав. Відібрання дитини при безпосередній загрозі життю або здоров'ю дитини.

Згідно п. 1 ст. 65 СК батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам дітей, так як забезпечення інтересів дітей має бути основним предметом турботи їх батьків; при здійсненні батьківських прав батьки не має права завдавати шкоди фізичному та психічному здоров'ю дітей, їх моральному розвитку.

Встановлення факту здійснення батьківських прав на шкоду правам та інтересам дітей може при різних обставинах спричинити для батьків негативні наслідки у вигляді:

а) позбавлення повноважень з представництва інтересів дітей (п. 2 ст. 64 СК);

б) позбавлення батьківських прав (ст. 69 СК);

в) обмеження батьківських прав (ст. 73 СК);

г) притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності за встановленими КпАП та КК підстав.

Зокрема, невиконання або неналежне виконання батьками обов'язків щодо утримання, виховання, навчання, захисту прав і законних інтересів неповнолітніх тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 5.35 КоАП).

З 1 січня 1997 р введена кримінальна відповідальність батьків за невиконання або неналежне виконання обов'язків по вихованню неповнолітнього, якщо це діяння пов'язане з жорстоким поводженням з неповнолітнім (ст. 156 КК). Батьки можуть бути також притягнуті до кримінальної відповідальності за втягнення неповнолітнього у вчинення злочину (ст. 150 КК) і втягнення неповнолітнього у вчинення антигромадських дій (ст. 151 КК).

Всі питання, що стосуються виховання та освіти дітей, повинні вирішуватися батьками за їх взаємною згодою, виходячи з інтересів дітей і з урахуванням думки дітей (п. 2 ст. 65 СК), а врахування думки дитини, яка досягла віку десяти років, - обов'язковий (ст . 57 СК). Розбіжності між батьками з питань виховання та освіти дітей можуть бути дозволені за зверненням батьків (або одного з них) до органів опіки та піклування або до суду. Amp; 47. Особисті права і обов'язки батьків. |  Права неповнолітніх батьків.

 Amp; 37. Відповідальність подружжя за зобов'язаннями. |  Amp; 38. Підстава виникнення прав і обов'язків батьків і дітей. Встановлення походження дитини, народженої в шлюбі. |  Amp; 39. Добровільне встановлення батьківства дитини, народженої поза шлюбом. |  Встановлення батьківства в судовому порядку (ст. 49 СК РФ). |  Amp; 41. Встановлення батьківства і материнства при застосуванні штучних методів репродукції людини. |  Amp; 42. Встановлення факту батьківства і факту визнання батьківства. |  Amp; 43. Оспорювання батьківства та материнства. |  Amp; 44. Особисті немайнові права дітей. |  Amp; 45. Право дитини на ім'я, по батькові та прізвище. Зміна імені та прізвища дитини. |  Amp; 46. Майнові права дітей. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати