Головна

Методичні вказівки, рекомендації та інші матеріали до занять

  1.  F) Інші археології
  2.  F65.8 - Інші розлади сексуальної переваги
  3.  I. Загальні рекомендації
  4.  II. Інші помилки товариша Ярошенко
  5.  II. Методичні вказівки
  6.  II. Методичні вказівки для студентів по виконанню індивідуальних завдань
  7.  III МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ і літератури

Плани семінарських занять служать цілям організації навчального процесу з правознавства зі студентами всіх напрямів та спеціальностей.

Навчальний процес передбачає самостійну роботу студентів при підготовці до семінарських занять з вивчення наукової, навчальної літератури та нормативно-правових актів.

В ході підготовки до семінарських занять важливе місце відводиться самостійній роботі з науковою, навчально-методичною літературою та нормативно-правовими актами тобто з монографіями, науковими збірниками, статтями, підручниками, навчальними посібниками, законами, постановами, указами, наказами.

Вивчення цієї літератури та нормативно-правових актів дозволяє розширити обсяг інформації, поглибити теоретичні знання, набути практичних навичок більш коротким і ефективним шляхом.

Найважливіші вимоги до вивчення джерела - це пов'язати основні його положення з сучасними реаліями.

Якою б гарною у студента не була пам'ять, вона не в змозі утримати велику інформацію - багатосторонню і важку для сприйняття. Тому в тій чи іншій формі рекомендується робити записи про свою роботу. Вони можуть мати різну форму: короткий план джерела, тези, виписки, анотація, конспект.

При підготовці до семінарських занять та заліку радимо студентам звернути увагу на перелік основних юридичних категорій, поміщений в кожній темі. Це допоможе систематизувати наявні знання, а також раціональніше, цілеспрямовано використовувати час в ході самостійної підготовчої роботи.

У процесі підготовки до семінарських занять, слід враховувати ті зміни в законодавстві, які в нього останнім часом були внесені. У зв'язку з цим доцільно використовувати нормативні акти в редакції, найбільш повно відображає внесені в них зміни і доповнення. Нормативно - правові акти рекомендовані по кожній темі в належній редакції містяться в довідкових правових системах «Консультант Плюс» і «Гарант», встановлених в бібліотеці вузу. Нормативні правові акти |  Програмне забезпечення та Інтернет-ресурси

 анотація |  Вимоги до результатів освоєння навчальної дисципліни |  Практичні заняття |  Перелік питань для самостійного вивчення дисципліни |  Можливі теми рефератів |  освітні технології |  Застосування активних та інтерактивних освітніх технологій |  Приблизний перелік питань до іспиту з дисципліни |  Методичні рекомендації студентам з освоєння дисципліни |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати