Головна

Нормативні правові акти

  1.  Amp; 49. Позбавлення батьківських прав: підстави, порядок, правові наслідки.
  2.  Amp; 67. Правові наслідки усиновлення.
  3.  I. Нормативні джерела.
  4.  Адміністративно-правові гарантії прав і свобод громадян
  5.  Адміністративно-правові форми і методи
  6.  Б. Мораль багато в чому визначає правові норми.
  7.  Б. Неправові методи

· Конституція Російської Федерації

· Цивільний Кодекс Російської Федерації (частини 1-4)

· Земельний Кодекс Російської Федерації від 25 жовтня 2001 р

· Кодекс Російської Федерації проадміністративні правопорушення від 30 грудня 2001 р

· Кримінальний кодекс Російської Федерації від 13 червня 1996 р

· Податковий кодекс Російської Федерації (частини 1 і 2)

· Трудовий кодекс Російської Федерації від 30 грудня 2001 р

· Федеральний закон (далі - ФЗ) «Про розвиток сільського господарства» від 29 грудня 2006 р

· ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію» від 8 грудня 1995 р

· ФЗ «Про акціонерні товариства» від 26 грудня 1995 р

· ФЗ «Про товариства з обмеженою відповідальністю» від 8 лютого 1998 р

· ФЗ «Про неспроможність (банкрутство)» від 26 жовтня 2002 р

· ФЗ «Про селянське (фермерське) господарство» від 11 червня 2003 р

· ФЗ «Про особисте підсобне господарство» від 7 липня 2003 р

· ФЗ «Про обіг земель сільськогосподарського призначення» від 24 липня 2002 р

· ФЗ «Про охорону навколишнього середовища» від 10 січня 2002 р

· ФЗ «Про племінне тваринництво» від 3 серпня 1995 р

· ФЗ «Про карантин рослин» від 15 липня 2000 р

· ФЗ «Про насінництво» від 17 грудня 1997 р

· ФЗ «Про іпотеку (заставі нерухомості)» від 16 липня 1998 р

· ФЗ «Про безпечному поводженні з пестицидами і агрохіміками» від 19 липня 1997 р

· ФЗ «Про фінансове оздоровлення сільськогосподарських товаровиробників» від 9 липня 2002 р

· ФЗ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та індивідуальних підприємців» від 8 серпня 2001 р

· Закон Російської Федерації «Про ветеринарії» від 14 травня 1993 р

· Закон Російської Федерації «Про закупівлі та постачання сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства для державних потреб» від 2 грудня 1994 р

· Лісовий кодекс Російської Федерації від 4 грудня 2006 р N 200-ФЗ (в ред. Від 21 листопада 2011).

· Закон РФ від 21 лютого 1992 р N 2395-1 "Про надра" (в ред. Від 21 листопада 2011).

· Федеральний закон від 21 липня 1997 р N 122-ФЗ "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним" (в ред. Від 21 листопада 2011).

· Федеральний закон від 15 квітня 1998р. N 66-ФЗ "Про садівничих, городницьких об'єднаннях громадян" (в ред. Від 1 липня 2011).

· Федеральний закон від 18 червня 2001р. N 78-ФЗ "Про землеустрій" (в ред. Від 18 липня 2011 року).

· Федеральний закон від 25 жовтня 2001 N 137-ФЗ "Про введення в дію Земельного кодексу Російської Федерації" (в ред. 18 липня 2011

· Федеральний закон від 21 грудня 2004 N 172-ФЗ "Про переведення земель або земельних ділянок з однієї категорії в іншу" (в ред. Від 19 липня 2011 року).

· Федеральний закон від 19 липня 2011 N 246-ФЗ "Про штучних земельних ділянках, створених на водних об'єктах, що перебувають у федеральній власності, і про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації".

· Постанова Уряду РФ від 31 травня 1995р. N 536 "Про порядок і умови епізодичного використання районів падіння частин ракет" (в ред. Від 2 липня 2003).

· Постанова Конституційного Суду РФ від 8 жовтня 1997 р N 13-П "У справі про перевірку конституційності Закону Санкт-Петербурга від 14 липня 1995 року" Про ставки земельного податку в Санкт-Петербурзі в 1995 році ".

· Постанова Конституційного Суду РФ від 9 січня 1998 р N 1-П "У справі про перевірку конституційності Лісового кодексу Російської Федерації".

· Постанова Конституційного Суду РФ від 9 січня 1998 р N 1-П "У справі про перевірку конституційності Лісового кодексу Російської Федерації".

· Постанова Конституційного Суду РФ від 9 січня 1998 р N 1-П "У справі про перевірку конституційності Лісового кодексу Російської Федерації".

· Постанова Конституційного Суду РФ від 13 грудня 2001 N 16-П "У справі про перевірку конституційності частини другої статті 16 Закону міста Москви" Про основи платного землекористування в місті Москві "у зв'язку зі скаргою громадянки Т. В. Блізінской".

· Визначення Конституційного Суду РФ від 5 березня 2004 N 82-О "За запитом Первомайського районного суду міста Пензи про перевірку конституційності пункту 5 статті 36 Земельного кодексу Російської Федерації".

· Постанова Пленуму Верховного Суду РФ і Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 1 липня 1996р. N 6/8 «Про деякі питання, пов'язані із застосуванням частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації» (п. 34, 45).

· Постанова Пленуму Верховного Суду РФ від 5 листопада 1998 р N 14 "Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за екологічні правопорушення" (в ред. Від 6 лютого 2007).

· Інформаційний лист Президії Вищого Арбітражного Суду РФ від 27 лютого 2001 р. N 61 "Огляд практики застосування арбітражними судами земельного законодавства».

· Постанова Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 24 березня 2005 р N 11 "Про деякі питання, пов'язані із застосуванням земельного законодавства".

Основна література

1. http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=Гражданское право [Текст]: підручник для вузів / Т. М. Рассолова. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон і право, 2010. - 847 с. ;

2. Альохін А. П., Кармолицкий А. А., Козлов Ю. М. Адміністративне право Російської Федерації: Підручник. - М .: ІКД "Зерцало-М., 2006. - 608 с.

3. Баглай, М. В. У конституційному праві Російської Федерації: Підручник для вузів / М. В. Баглай. - М .: Норма, 2010 року.

4. Земельне право: підручник / під ред. Г. Є. Бистрова, Р. К. Гусєва, А. В. Бабанова і ін. М .: ТК Велбі, Вид-во проспект, 2006.

додаткова література

1. Альохін А. П., Кармолицкий А. А., Козлов Ю. М. Адміністративне право Російської Федерації. М., 2010 року.

2. Бойків О. В. Роль арбітражних судів у вирішенні адміністративних спорів // Проблеми адміністративної юстиції. Матеріали семінару. , 2002.

3. Братусь С. Н. Предмет і система цивільного права. - М., 1963

4. Вишневський А. А. Заставне право. - М., 1995.

5. Гусов К. Н., Толкунова ВН. Прийом, переклад і звільнення працівників. - М., 1997..

6. Жилінкова І. В. Правовий режим майна членів сім'ї. - Харків: "Ксилон", 2000.

7. Ігнатенко А., Скрипніков М. Шлюбний договір. Законний режим майна подружжя. М .: Філін, 1997..

8. Казанцев В. Право громадян на інформацію про навколишнє середовище // Відомості Верховної Ради. 2000. № 1

9. Керімова Е. А. Поняття та види правових інститутів. - Саратов, 1998..

10. Класифікатор правових актів. Схвалено Указом Президента Російської Федерації від 15 березня 2000 № 511 // Російська газета. - 2000. - 21-23 березня.
 Приблизний перелік питань до іспиту з дисципліни |  Методичні вказівки, рекомендації та інші матеріали до занять

 анотація |  Вимоги до результатів освоєння навчальної дисципліни |  Практичні заняття |  Перелік питань для самостійного вивчення дисципліни |  Можливі теми рефератів |  освітні технології |  Застосування активних та інтерактивних освітніх технологій |  Програмне забезпечення та Інтернет-ресурси |  Методичні рекомендації студентам з освоєння дисципліни |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати