На головну

освітні технології

  1.  I. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ - ВІД ТЕХНОЛОГІЙ ДО ІНФОРМАЦІЇ
  2.  III. освітні технології
  3.  III. ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
  4.  IV. ТЕХНОЛОГІЇ І КІНЦЕВЕ ВИКОРИСТАННЯ постійна і задати
  5.  IX. альтернативні технології
  6.  VI. Педагогічні технології на основі ефективності управління та організації навчального процесу
  7.  VII. Педагогічні технології на основі дидактичного удосконалення і реконструювання матеріалу

При проведенні занять будуть використані традиційні, академічні та інтерактивні методи навчання:

- Лекція- презентація;

- Лекція-діалог;

- Дискусії;

- Робота в малих групах;

- Творчі завдання;

- Ділові та рольові ігри; тренінги; вправи;

- Тестування;

- Питання-питання; питання відповідь; мозковий штурм;

- Демонстрація;

- Технологія аналізу ситуацій (рішення задач, ситуаційних вправ; кейс-стадій).

Значну увагу буде приділено аналізу правозастосовчої практики на основі кейс-методу.

Зазначені технології можуть бути застосовані викладачем для діагностики «вхідних» знань студентів; можуть застосовуватися під час занять (на лекціях, семінарських і практичних заняттях) і після- для атестації, контролю і діагностики компетентностей «на виході».

Для ознайомлення з федеральними, регіональними та муніципальними нормативними правовими актами можливе проведення заняття в комп'ютерному класі з використанням правової бази «КонсультантПлюс», «Гарант».

При достатніх технічних можливостях аудиторій, які використовуються для занять, будуть використані такі методи як демонстрація навчальних фільмів інформаційного характеру або слайдів.

Таблиця 6 Можливі теми рефератів |  Застосування активних та інтерактивних освітніх технологій

 анотація |  Вимоги до результатів освоєння навчальної дисципліни |  Практичні заняття |  Перелік питань для самостійного вивчення дисципліни |  Приблизний перелік питань до іспиту з дисципліни |  Нормативні правові акти |  Методичні вказівки, рекомендації та інші матеріали до занять |  Програмне забезпечення та Інтернет-ресурси |  Методичні рекомендації студентам з освоєння дисципліни |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати