Головна

Можливі теми рефератів

  1.  III. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ І ДОПОВІДЕЙ
  2.  V. Теми рефератів
  3.  VI. Зразкові питання до заліку / іспиту / за логікою.
  4.  Методичні рекомендації щодо виконання рефератів
  5.  Методичні рекомендації з підготовки курсових робіт (рефератів)
  6.  Перелік тем рефератів
  7.  Порядок здачі та захисту рефератів.

1. Поняття держави та її ознаки.

2. Функції та механізм держави.

3. Правова держава: поняття, проблеми та шляхи формування в Росії.

4. Поняття і соціальне призначення права.

5. Функції і принципи права.

6. Класифікація норм права.

7. Джерела права.

8. Нормативно-правовий акт як джерело права.

9. Поняття і види законів. Підзаконні нормативні акти і їх види.

10. Правовий статус особистості.

11. Поняття та ознаки правопорушення.

12. Склад правопорушення.

13. Види правопорушень.

14. Поняття, види і способи тлумачення норм права.

15. Поняття, сутність і основні особливості міжнародного права.

16. Міжнародне публічне і міжнародне приватне право.

17. Джерела міжнародного права.

18. Загальна характеристика основ російського конституційного ладу.

19. Особисті (цивільні) і політичні права і свободи людини і громадянина в РФ.

20. Соціально-економічні та культурно-творчі права і свободи людини і громадянина в РФ.

21. Гарантії конституційних прав і свобод людини і громадянина в РФ.

22. Конституційні обов'язки людини і громадянина в РФ.

23. Адміністративний поділ Росії. Правовий статус суб'єктів РФ.

24. Поняття органу державної влади.

25. Президент РФ.

26. Федеральні Збори - парламент РФ.

27. Уряд РФ.

28. Конституційний, Верховний, Вищий Арбітражний Суди РФ.

29. Особливості системи державної влади суб'єктів РФ.

30. Форми і методи здійснення виконавчої влади.

31. Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність.

32. Еколого-правовий статус людини.

33. Екологічна експертиза: види і принципи здійснення.

34. Джерела цивільного права.

35. Власність і право власності. Форми і види права власності за російським законодавством.

36. Зміст правомочностей власника.

37. Виникнення і припинення права власності.

38. Обмежені речові права.

39. Захист права власності.

40. Поняття, умови і порядок укладення шлюбу.

41. Припинення шлюбу.

42. Поняття трудового права.

43. Загальний порядок укладання трудових договорів.

44. Поняття кримінального права, його система, значення.

45. Джерела кримінального права.

46. ??Злочин як основне поняття кримінального права.

47. Класифікація злочинів.

48. Кримінальна відповідальність, її підстави і принципи.

49. Правові основи захисту державної таємниці.

50. Порядок доступу до персональних даних громадян.

  Перелік питань для самостійного вивчення дисципліни |  освітні технології

 анотація |  Вимоги до результатів освоєння навчальної дисципліни |  Практичні заняття |  Застосування активних та інтерактивних освітніх технологій |  Приблизний перелік питань до іспиту з дисципліни |  Нормативні правові акти |  Методичні вказівки, рекомендації та інші матеріали до занять |  Програмне забезпечення та Інтернет-ресурси |  Методичні рекомендації студентам з освоєння дисципліни |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати