На головну

ТЕМА 2. ПОРІВНЯЛЬНИЙ ПІДХІД

  1.  A) відриві чуттєвого і раціонального пізнання, однобічний підхід до пізнання
  2.  B. Система суспільно-економічних формацій (формаційний підхід).
  3.  I. Два методу підходу до робітничих мас
  4.  I. Методологічні підходи до побудови виховної діяльності
  5.  II. 1. Системний підхід до побудови виховного процесу
  6.  II.2. Діяльнісний підхід у вихованні учнів
  7.  II.3. Особистісно-орієнтований підхід у виховній діяльності

Завдання 6. Визначте вартість підприємства, використовуючи порівняльний підхід. Вихідні дані представлені в Додатку. Розрахунок провести в таблиці 5.

Таблиця 5. Визначення вартості підприємства (порівняльний підхід)

 показник  порядок розрахунку  значення
 1. Ціновий мультиплікатор по виручці, руб. / Руб.  Ціна продажу компанії-аналога / Виручка компанії-аналога  
 2. Ціновий мультиплікатор по чистому прибутку, руб. / Руб.  Ціна продажу компанії-аналога / Чистий прибуток компанії-аналога  
 3. Ціновий мультиплікатор по грошовому потоці, руб. / Руб.  Ціна продажу компанії-аналога / Грошовий потік компанії-аналога  
 4. Ціновий мультиплікатор по дивідендним виплат, руб. / Руб.  Ціна продажу компанії-аналога / Дивідендні виплати компанії-аналога  
 5. Вартість підприємства на основі цінового мультиплікатора «ціна / виручка», тис. Руб.  п.1 * Виручка оцінюваної компанії  
 6. Вартість підприємства на основі цінового мультиплікатора «ціна / чистий прибуток», тис. Руб.  п.2 * Чистий прибуток оцінюваної компанії  
 7. Вартість підприємства на основі цінового мультиплікатора «ціна / грошовий потік», тис. Руб.  п.3 * Грошовий потік оцінюваної компанії  
 8. Вартість підприємства на основі цінового мультиплікатора «ціна / дивіденди», тис. Руб.  п.4 * Дивідендні виплати оцінюваної компанії  

висновок:

Завдання 7. Оцінити обгрунтовану ринкову вартість закритого акціонерного товариства, якщо відомо, що:

Вихідні дані представлені в Додатку. Розрахунок провести в таблиці 6.

Таблиця 6. Рішення завдання 7

 показник  порядок розрахунку  значення
 1. Ринкова вартість однієї акції компанії - найближчого аналога, руб.  Дані за варіантом  
 2. Загальна кількість акцій компанії-аналога, шт.  Дані за варіантом  
 3. Викуплені компанією-аналогом акції, шт  Дані за варіантом  
 4. Неоплачені акції компанії-аналога, шт  Дані за варіантом  
 5. Позиковий капітал оцінюваної компанії, тис. Руб. (X)  Дані за варіантом  
 6. Позиковий капітал компанії-аналога, тис. Руб. (Y)  Дані за варіантом  
 7. Прибуток компанії-аналога до відсотків і податків, тис.руб.  Дані за варіантом  
 8. Прибуток оцінюваної компанії до відсотків і податків, тис.руб.  Дані за варіантом  
 9. Ціна компанії-аналога на ринку, тис.руб.  п.1 * (п.2-п.3.-п.4) / 1000  
 10. Обгрунтована ринкова вартість оцінюваної компанії, тис.руб.  п.8 * ((п.9 + п.6) /п.7) -п.5  

висновок:

  ТЕМА 1. ДОХІДНИЙ ПІДХІД |  ТЕМА 3. Витратний підхід
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати