На головну

Гістограма.

  1.  Варіаційний ряд. Гістограма. полігон
  2.  Вибірка. Емпірична функція, полігон частот, гістограма.
  3.  Статистичний розподіл вибірки. Емпірична функція розподілу. Полігон і гістограма. Числові характеристики вибірки.

Гістограма - це графічне зображення інтервального ряду. По осі абсцис відкладають межі інтервалів, на яких будують прямокутники з висотою, пропорційною плотностям розподілу відповідних інтервалів (пропорційної числу одиниць сукупності, що припадає на одиницю довжини інтервалу). При рівних інтервалах щільності розподілу пропорційні частотам, які і відкладаються по осі ординат (рис. 1, табл. 2).

На гістограмі загальне число осіб в кожній категорії виражається площею відповідного прямокутника, а загальна площа дорівнює чисельності сукупності (так як гістограма на рис. 1 будується по відносним частотах, то площа дорівнює одиниці (100%). Тому для інтервалів 4-6, 6 8, 8-10 в табл. 2, які в 2 рази більше попередніх, потрібно брати висоти прямокутників в 2 рази менші. При нанесенні на графікепоследнего відкритого інтервалу

«10 років і більше» умовно вважатимемо верхньої його кордоном 40 років. Тоді ширина інтервалу дорівнює 30годам, а щільність розподілу - близько 0,5% (15,7: 30 ~ 0,5). Статистичні таблиці. |  Полігон розподілу.

 Метод сходження від абстрактного до конкретного. |  Теоретична і емпірична, інтерпретація понять. |  Кордон операціональних визначень. |  Поняття гіпотези. |  Статистичні методи в соціологічному дослідженні. Вимірювання соціальних характеристик. |  Визначення вимірювання. |  Перетворення і типи шкал. |  Адекватність математичних методів. |  Угруповання матеріалу статистичних спостережень |  Ряди розподілу. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати