На головну

Показники умов життєвої обстановки.

  1.  I група. Показники оцінки прибутковості господарської діяльності.
  2.  I. Натуральні показники продукції землеробства.
  3.  II Показники РІВНЯ І ДИНАМІКИ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА
  4.  II. непрямі показники
  5.  III. Вартісні показники продукції сільського господарства.
  6.  XVII. Вантажі, які потребують особливих умов перевезення
  7.  А. Загальні показники оборотності.

Вивчення умов побуту обмежується розглядом конкретних факторів, що безпосередньо впливають на поведінку людини. Сюди відносяться: зовнішні по відношенню до людини умови, такі, як доходи, житлові умови, система обслуговування, громадські звичаї, масову свідомість, т. Е. Умови життя в буквальному сенсі слова. Умови життя в соціології побуту виступають у вигляді повної характеристики конкретних соціальних ситуацій, в яких знаходяться досліджувані, люди або групи. Щоб підкреслити специфіку факторів конкретної соціальної ситуації, що впливають на повсякденне життєдіяльність, їх відмінність від зовнішніх умов, сукупність подібних факторів нерідко позначається в соціології побуту ширшими поняттями, такими, як «життєві обставини» або «умови життєвої обстановки». Ці поняття включають не тільки, зовнішні умови, а й соціальні якості людей.

Необхідність обліку різноманітних чинників полягає в тому, що ці фактори вивчаються лише в зв'язку з поведінкою, як його детермінантів, визначають тип показників, використовуваних в соціології побуту для характеристики життєвих обставин.

Своєрідність цих показників саме в тому, що тут злиті воєдино характеристики зовнішніх умов, в яких знаходяться досліджувані групи людей і органічно властиві цим людям соціально-культурні властивості.

У більшості досліджень найчастіше використовуються такі групи первинних, базових показників:

показники матеріально-економічного становища (дохід в розрахунку на члена сім'ї і співвідношення в ньому натуральних і грошових надходжень, житлові умови, наявність комунальних зручностей, забезпеченість побутовою технікою та предметами культурно-побутового призначення, рівень розвитку системи обслуговування, доступний цій групі людей);

показники культурного розвитку (рівень освіти, культурної орієнтації, спрямованість інтересів і т. п.);

показники сімейно-вікового положення (вік, стан у шлюбі, наявність дітей).

Поряд з первинними, найпростішими показниками умов життєвої обстановки важливу роль в аналізі побутової життєдіяльності грають більш складні комплексні показники. Останні висловлюють соціальні положення, які характеризують цілий комплекс, природну комбінацію найпростіших життєвих обставин.

Наочний приклад складних характеристик життєвої обстановки дають показники соціального статусу (належність до робітників, інтелігенції, службовців, колгоспному селянству) «Чи показники ступеня урбанізації і індустріалізірованності середовища проживання (велике місто, мале місто, село і т. П.). Класифікація занять. |  Методичні схеми вивчення побуту.

 Основні функції спеціальних соціологічних теорій. |  Компоненти спеціальних соціологічних теорій. |  Соціалістичний спосіб життя як об'єкт соціологічного аналізу. |  Соціальне значення науково-технічної революції |  Соціологія праці |  Соціологічні дослідження трудових колективів. |  Функції трудового колективу. |  Структура трудового колективу. |  Види трудових колективів. |  Поняття внепроизводственной діяльності. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати