На головну

Позначення графічних і ілюстративних матеріалів

  1.  Аналіз впливу на собівартість продукції і на прибуток використання праці, матеріалів і основних засобів
  2.  Аналіз зміни норм витрат матеріалів
  3.  Аналіз ефективності використання матеріалів
  4.  Аналітичних матеріалів методичної служби ОГПК
  5.  Аум-Тат-Сат "вважається Троїстого позначенням Врахмана (Бога). Цією силою були створені, спочатку, Браміни (знаючі Бразмана), Веди і жертовні ритуали.
  6.  майбутнє метаматеріалів
  7.  Види графічних зображень

Позначення графічного та ілюстративного матеріалу (плакатів) не повинно повторно використовуватися для позначення іншого плаката. Рекомендована структура позначення приведена на малюнку 2. Індекс виду робіт є переліком виду робіт, класифікатор яких дано в таблиці 5.1.

Порядковий номер завдання є порядковий номер теми за наказом (для дипломних проектів) або номер варіанта (для курсових проектів і т. Д.).

Кожному виду документів присвоюється певний буквений код, встановлений стандартами ЕСКД, ЕСТД, ГОСТ 2.102, ГОСТ 2.701, ГОСТ 2.601, ГОСТ 3.1102.

Наприклад: складальне креслення - СБ; креслення загального вигляду - ВО; схема електрична принципова - ЕЗ; схема кінематична функціональна - К2; схема гідравлічна об'єднана (структурна і принципова) - Г0; інструкція з експлуатації -ІЕ і т. д.

Таблиця 5.1 - Класифікатор виду робіт

 Шифр (індекс роботи)  Найменування виду робіт  Вид документа
 дипломне проектування  Креслення, схема, пояснювальна записка, специфікація, розрахунок і т. Д.
 курсове проектування  Пояснювальна записка, креслення, схема, таблиця і т. Д.
 Домашня робота  Звіт, реферат, схема і т. Д.
 Лабораторна робота  Звіт, креслення, схема і т. Д.
 Дослідницька (навчальна робота)  Звіт, креслення, схема і т. Д.
 Навчальна практика  Звіт, креслення, схема, розрахунок і т. Д.
 Виробнича практика  Звіт, креслення, схема, розрахунок і т. Д.

Приклади позначень:

а) Специфікація загального вигляду виробу (основний документ)

0.015.00.00,

де 0 - вид роботи (дипломний проект);

015- порядковий номер теми дипломного проекту за наказом;

00 - позначення першої специфікованої одиниці (Відповідає номеру листа (плаката)).

б) Пояснювальна записка до даного дипломного проекту 0.015.00.00 ПЗ.

в) Приклади позначення ілюстративного і графічного матеріалу:

0.015.01.00

0.015.02.00

0.015.03.00 і т.д.

 Індекс виду робіт
 Порядковий реєстраційний номер роботи
 Номер деталі
 Номер складальної одиниці проектованого вироби (номер листа)
 Код документа за державними стандартами

Малюнок 2 - Рекомендована структура позначення


Правила схваленіна засіданні кафедри промислової екології та безпеки життєдіяльності ИрГТУ

Протокол № від «» 2014 р

  Оформлення ілюстративного матеріалу, що додається до роботи |  нормоконтролер

 нормативні посилання |  Оформлення пояснювальної записки |  Структура пояснювальної записки |  Рубрикація і нумерація аркушів пояснювальної записки |  Оформлення ілюстрацій. Посилання на ілюстрації |  формули |  таблиці |  додатки |  Додаток Д. Зразок оформлення титульного аркуша курсової роботи (проекту) |  Зразок оформлення титульного аркуша курсової роботи (проекту) |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати