Головна

адміністративний нагляд

  1.  Адміністративний контроль за дотриманням вимог безпеки покладено на
  2.  Адміністративний порядок розгляду скарг
  3.  Адміністративний спосіб захисту прав платників податків
  4.  АНКЕТА піднаглядних ОСОБИ
  5.  БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ
  6.  В умовах розкладання держави відбувалася ваша друга захист докторської. Як це відбувалося? Народ жебрак, інфляція, адміністративний бардак ...

Адміністративний нагляд як спосіб забезпечення законності являє собою особливий вид державної діяльності спеціально уповноважених органів виконавчої влади та їх посадових осіб, спрямований на суворе і точне виконання органами виконавчої влади, комерційними та некомерційними організаціями, а також громадянами загальнообов'язкових правил, що мають важливе значення для суспільства і держави .

Адміністративний нагляд реалізується в різних організаційних і правових формах. З цієї точки зору виділяються три його різновиди:

а) адміністративний нагляд щодо невизначеного (неперсоніфікованого) кола фізичних і юридичних осіб незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форми власності, які не перебувають у будь-якому підпорядкуванні органів нагляду, за дотриманням ними певних правил, наприклад, правил пожежної безпеки;

б) адміністративний нагляд, здійснюваний стосовно певного кола громадян, посадових осіб, юридичних осіб і з конкретних питань, наприклад, нагляд за дотриманням громадянами правил придбання, зберігання і використання вогнепальної зброї, посадовими особами, відповідальними за збереження і використання радіоактивних матеріалів, засобів кольорового копіювання;

в) адміністративний нагляд, здійснюваний органами внутрішніх справ щодо деяких громадян, звільнених з місць позбавлення волі.

Організаційно-адміністративний нагляд представляє процес послідовно здійснюваних етапів або стадій: попередній - аналіз інформації про піднаглядних об'єкті, розробка та доведення до об'єкта нагляду відповідних норм, правил його функціонування; поточний - включає систематичне і безпосереднє спостереження, інспектування, перевірки, в ході яких виявляються порушення, застосовуються запобіжні заходи, відновлюється порушений порядок, вирішується питання про необхідність притягнення винних до відповідальності; заключний - складається в аналізі загального стану об'єкта нагляду, виявленні тенденції, розробці пропозицій.

Правові форми здійснення адміністративного нагляду також відрізняються великою специфікою. Зокрема, він пов'язаний з оформленням і видачею громадянам і юридичним особам різних дозволів, ліцензій, необхідних документів (наприклад, пропуску в прикордонну зону), що дозволяють їм реалізувати свої суб'єктивні права в тій чи іншій сфері державного управління.

Адміністративний нагляд, як правило, пов'язаний із застосуванням адміністративного примусу, причому наглядові органи використовують адміністративно-попереджувальні заходи (наприклад, карантин), заходи адміністративного припинення (наприклад, заборона експлуатації несправного автомототранспорту), заходи адміністративно-процесуального забезпечення (наприклад, вилучення речей, товарів і документів), адміністративні покарання. Отже, органи адміністративного нагляду одночасно є і органами адміністративної юрисдикції.

Таким чином, можна відзначити, що адміністративний нагляд як самостійний вид державної діяльності щодо забезпечення законності і дисципліни в процесі реалізації виконавчої влади володіє наступними ознаками:

- Відсутністю організаційної підпорядкованості суб'єктів нагляду і піднаглядних об'єктів;

- Можливістю оцінки діяльності піднаглядних об'єктів тільки з точки зору законності та по досить вузькому колу спеціальних питань;

- Неможливістю втручання в оперативно-господарську діяльність об'єкта нагляду;

- Наявністю спеціального об'єкта наглядової діяльності - норм, правил, вимог, стандартів, що містяться в нормативних актах, їх виконання фізичними і юридичними особами;

- Можливістю самостійного застосування заходів адміністративного примусу в випадках виявлення правопорушень або виникнення загроз безпеки різних об'єктів;

- Суворе обмеження даних примусових заходів правовими рамками; наявністю юрисдикційних повноважень.

Таким чином, адміністративний нагляд - це особливий вид державної управлінської діяльності, здійснюваної спеціальними органами виконавчої влади щодо організаційно не підпорядкованих їм органів, підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян з приводу виконання ними загальнообов'язкових норм, правил, стандартів, вимог з використанням комплексу заходів адміністративного примусу з метою попередження, виявлення і припинення правопорушень, відновлення встановленого порядку та притягнення винних до адміністративної відповідальності.

До федеральним органам виконавчої влади, основною діяльністю яких є адміністративний нагляд, відносяться федеральні служби, різні інспекції в федеральних міністерствах та інших федеральних органах виконавчої влади (ветеринарного, пожежного, рибного, геодезичного та іншого нагляду), а також територіальні органи нагляду (наприклад, енергетичного ).

Діяльність органів адміністративного нагляду спрямована на дотримання спеціальних норм, що діють у всіх або багатьох галузях і сферах управління, незалежно від відомчих кордонів. Мета - забезпечити безпеку громадян, суспільства, держави, а також належну якість продукції, послуг і робіт.

До федеральним органам виконавчої влади, що здійснює функції нагляду, відносяться:

- Федеральна служба з нагляду в сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини;

- Федеральна служба з нагляду у сфері охорони здоров'я і соціального розвитку;

- Федеральна служба з нагляду за дотриманням законодавства в галузі охорони культурної спадщини;

- Федеральна служба з нагляду за дотриманням законодавства в сфері зв'язку та масових комунікацій;

- Федеральна служба з нагляду у сфері освіти і науки;

- Федеральна служба з нагляду у сфері природокористування;

- Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду;

- Федеральна служба з нагляду у сфері транспорту;

- Федеральна служба страхового нагляду;

- Федеральна служба фінансово-бюджетного нагляду;

- Федеральна служба з екологічного, технологічного і атомного нагляду.

Наприклад, Федеральна служба з нагляду в сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини здійснює такі функції з нагляду (контролю) у сфері забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, захисту прав споживачів і споживчого ринку:

- Державний санітарно-епідеміологічний нагляд за дотриманням санітарного законодавства;

- Державний контроль за дотриманням законів та інших нормативних правових актів Російської Федерації, що регулюють відносини у сфері захисту прав споживачів;

- Контроль за дотриманням правил продажу окремих передбачених законодавством видів товарів, виконання робіт, надання послуг, санітарно-карантинний контроль у пунктах пропуску через державний кордон Російської Федерації.

  прокурорський нагляд |  Оскарження дій і рішень органів виконавчої влади та їх посадових осіб

 Поняття адміністративної відповідальності |  Принципи адміністративної відповідальності |  Звільнення від адміністративної відповідальності |  Поняття адміністративного покарання |  Види адміністративних покарань |  Призначення адміністративного покарання |  Система органів і посадових осіб, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення |  Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення |  Поняття законності в державному управлінні та способи її забезпечення |  Державний контроль і його види |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати