На головну

Повне знімне протезування 5 страница

  1. 1 страница
  2. 1 страница
  3. 1 страница
  4. 1 страница
  5. 1 страница
  6. 1 страница
  7. 1 страница

D. На однойменні горбки верхньої щелепи, в той же час з правого боку нижньої щелепи зовнішні горбки переміщуються на зовнішні горбики верхньої щелепи.

E. На різнойменні горбки верхньої щелепи, в той же час з правого боку нижньої щелепи внутрішні горбки переміщуються на внутрішні горбики верхньої щелепи.

361. Після визначення центрального співвідношення щелеп технік загіпсував моделі в апарат, що відтворює тільки розмикання і змикання щелеп. Цей апарат має назву:

A. Артикулятор суглобний

B. * Оклюдатор

C. Артикулятор безсуглобний

D. Артикулятор з середнім установленням оклюзійних кривих

E. Артикулятор з середнім установленням суглобних шляхів

362. Після досягнення паралельності поверхонь валика по зіничній і носо-вушній лініях, їх необхідно згладити, зробивши рівною створену протетичну площину. З цією метою доцільно використовувати апарат:

A. * Найша

B. Ларіна.

C. Васильєва.

D. Водсворта -Уайта.

E. Герингера.

363. Поняття про відносний фізіологічний спокій нижньої щелепи і дані про анатомію тканин, що оточують ротову щілину, були покладені в основу методу визначення міжальвеолярної висоти, що отримало назву :

A. Антропометричного.

B. * Анатомо-функціонального.

C. Анатомічного.

D. Фізіологічного.

E. Антропо-фізіологічного.

364. Постановка штучних зубів у разі прогнатичного прикусу має певні особливості, а саме:

A. Не проводять постановку перших премолярів з кожного боку на верхній щелепі.

B. * Не проводять постановку перших премолярів з кожного боку на нижній щелепі.

C. Не проводять постановку перших молярів з кожного боку на верхній щелепі.

D. Не проводять постановку перших молярів з кожного боку на нижній щелепі.

E. Не проводять постановку обох премолярів з кожного боку на верхній щелепі.

365. Постановку зубів по індивідуальним оклюзійним поверхням запропонував:

A. Васильєв.

B. * Ефрон.

C. Монсон.

D. Гізі.

E. Коник.

366. Постановку зубів по склу запропонував:

A. * Васильєв.

B. Монсон.

C. Коник.

D. Катц-Гельфанд.

E. Ефрон.

367. Постановку зубів по сферичних поверхнях запропонував:

A. Васильєв.

B. Ефрон.

C. * Монсон.

D. Гізі.

E. Коник.

368. Постановку фронтальних зубів проводять за правилами ортогнатичного прикусу, розширюючи верхню дугу і звужуючи нижню таким чином, щоб нижні жувальні зуби перекривали верхні. Для цього нижні праві жувальні зуби ставлять на верхній щелепі зліва, а нижні ліві - на верхній щелепі справа. Зуби верхньої щелепи в такому ж порядку розміщують на нижній щелепі. Таку постановку проводять у разі:

A. * Не різко вираженого прогенічного співвідношення щелеп.

B. Не різко вираженого прогнатичного співвідношення щелеп.

C. Ортогнатичного співвідношення щелеп.

D. Різко вираженого прогенічного співвідношення щелеп.

E. Різко вираженого прогнатичного співвідношення щелеп.

369. Постановку штучних зубів за методикою Катца та Гельфанда починають на моделі верхньої щелепи, замінивши твердий базис з оклюзійним валиком на восковий при цьому:

A. Всі зуби повинні торкатися площини нижнього оклюзійного валика.

B. * Всі зуби, за винятком бічних різців (вони відстають на 0,5 мм), повинні торкатися площини нижнього оклюзійного валика.

C. Всі зуби, за винятком бічних різців та других молярів (вони відстають на 0,5 мм), повинні торкатися площини нижнього оклюзійного валика.

D. Всі зуби, за винятком других молярів (вони відстають на 0,5 мм), повинні торкатися площини нижнього оклюзійного валика.

E. Всі зуби, за винятком других премолярів (вони відстають на 0,5 мм), повинні торкатися площини нижнього оклюзійного валика.

370. Постановку штучних зубів по склу за умови різних видів прикусу завжди починають з:

A. * Фронтальних зубів верхньої щелепи.

B. Фронтальних зубів нижньої щелепи.

C. Перших премолярів верхньої щелепи.

D. Перших премолярів нижньої щелепи.

E. Других премолярів нижньої щелепи.

371. Правильність визначення міжальвеолярної висоти перевіряють розмовною пробою. ( пацієнта просять вимовити декілька букв або складів (про, і, с, з, п, ф і ін.) і стежать при цьому за ступенем роз'єднування прикусних валиків ). При нормальній висоті це роз'єднування досягає:

A. 1-2мм.

B. 2-3мм.

C. 3-4мм.

D. 4-5мм.

E. * 5-6мм.

372. При квадратному типі обличчя зуби ставлять:

A. * Першого типу по Вільямсону.

B. Другого типу по Вільямсону.

C. Третього типу по Вільямсону.

D. Четвертого типу по Вільямсону.

E. Пятого типу по Вільямсону.

373. При конічному типі обличчя зуби ставлять:

A. Першого типу по Вільямсону.

B. * Другого типу по Вільямсону.

C. Третього типу по Вільямсону.

D. Четвертого типу по Вільямсону.

E. Пятого типу по Вільямсону.

374. При овальному типі обличчя зуби ставлять:

A. Першого типу по Вільямсону.

B. Другого типу по Вільямсону.

C. * Третього типу по Вільямсону.

D. Четвертого типу по Вільямсону.

E. Пятого типу по Вільямсону.

375. При постановці зубів в повному знімному протезі на етапі перевірки зубів лікар повинен оцінити правильність її в апараті, а потім в порожнині рота. Які апарати відносяться до тих, що відтворюють рухи нижньої щелепи

A. * Артикулятор та оклюдатор.

B. Артикулятор.

C. Оклюдатор.

D. Гнатодинамометр.

E. Паралелометр.

376. При постановці штучних зубів верхньої щелепи за Васильєвим першими ставлять:

A. Перші премоляри.

B. Другі премоляри.

C. Перші моляри.

D. Другі моляри.

E. * Фронтальні зуби.

377. При постановці штучних зубів верхньої щелепи за Васильєвим останніми ставлять:

A. Перші премоляри.

B. Другі премоляри.

C. Перші моляри.

D. * Другі моляри.

E. Фронтальні зуби.

378. При постановці штучних зубів нижньої щелепи за Васильєвим першими ставлять:

A. Перші премоляри.

B. * Другі премоляри.

C. Перші моляри.

D. Другі моляри.

E. Фронтальні зуби.

379. При постановці штучних зубів нижньої щелепи за Васильєвим останніми ставлять:

A. Перші премоляри.

B. Другі премоляри.

C. Перші моляри.

D. Другі моляри.

E. * Фронтальні зуби.

380. При провірці якості підготовлених воскових базисів з оклюзійними валиками, яка повинна бути висота для обох валиків:

A. 2см.

B. 3см.

C. * 4см.

D. 5см.

E. 6см.

381. При провірці якості підготовлених воскових базисів з оклюзійними валиками, яка повинна бути ширина валиків:

A. 5-7мм.

B. * 8-10мм.

C. 11-13мм.

D. 14-17мм.

E. 18-20мм.

382. При провірці якості підготовлених воскових базисів з оклюзійними валиками, верхній оклюзійний валик відповідно дідянці 7|7 повинен бути зрізаний під кутом у бік верхньощелепних горбів, якщо цього не зробити, то

A. Не буде відтворена крива Шпеє.

B. Протетичну площину буде важко зробити паралельною носо-вушній лінії.

C. * Слизові горбики нижньої щелепи можуть упиратися в ці ділянки валика і сприяти їх зсуву і деформації.

D. Важко буде зафіксувати щелепу в центральному співвідношені.

E. Важко буде зафіксувати феномен Христенсена.

383. При сагітальному зміщенні нижньої щелепи повинен зберігатися контакт між зубними рядами мінімум у трьох пунктах: справа і зліва в бічних ділянках і на фронтальній ділянці. Ця особливість артикуляції в літературі дістала назву:

A. Феномен Попова- Годона.

B. Феномен Христенсена.

C. Трикутника Бонвіля.

D. * Трипунктного контакту Бонвілля.

E. Кривої Шпеє.

384. Пристрій, що може відтворювати майже всі рухи нижньої щелепи( відкривання, висовування вперед, бокові рухи) з урахуванням середніх анатомічних даних жувального апарата протезованих хворих називають:

A. * Артикулятор із стандартними визначеними суглобовими шляхами

B. Артикулятор універсальний.

C. Лицева дуга.

D. Оклюдатор.

E. Артикулятор з індивідуальною установкою суглобових шляхів.

385. Рівносторонній трикутник Бонвіля в середньому має довжину сторін:

A. 6см.

B. 7см.

C. 8см.

D. 9см.

E. * 10см

386. Рух, який здійснюється завдяки односторонньому скороченню латерального крилоподібного м'яза як основного, і власне жувального та медіального крилоподібного м'язів як допоміжних. При цьому суглобна головка з боку, де скорочується м'яз, зміщується донизу та вперед і трохи відхиляється всередину. Якому рухові нижньої щелепи це відповідає

A. Вертикальному.

B. Сагітальному.

C. * Трансверзальному.

D. Руху вперед.

E. Круговому.

387. Рух, який здійснюється завдяки одночасному скороченню обох латеральних крилоподібних м'язів. При цьому суглобний диск ковзає по задній поверхні суглобного горбика, а суглобна головка обертається навколо поперечної осі. Якому рухові нижньої щелепи це відповідає

A. Вертикальному.

B. * Сагітальному.

C. Трансверзальному вліво.

D. Трансверзальному вправо.

E. Круговому

388. Сагітальний рух нижньої щелепи відповідає

A. * Одночасному скороченню обох латеральних крилоподібних м'язів. При цьому суглобний диск ковзає по задній поверхні суглобного горбика, а суглобна головка обертається навколо поперечної осі.

B. Ковзанню і обертанню головки в суглобній ямці, причому ковзання відбувається в передньо-верхній, а обертання - в нижньо-задній камерах суглоба. Одночасно з цим перемінно скорочуються власне жувальні м'язи та м'язи під'язикової групи.

C. Суглобова головка обертається навколо вертикальної осі. При цьому суглобний диск ковзає по поверхні суглобного горбика. Одночасно з тим перемінно скорочуються латеральні крилоподібні м'язи та власне жувальні м'язи.

D. Суглобова головка залишається на місці. При одночасному скороченню обох латеральних крилоподібних м'язів.

E. Суглобний диск ковзає по задній поверхні суглобного горбика, а суглобна головка обертається навколо поперечної осі. При одночасному скороченню м'язів під'язикової групи.

389. Спокійний, ненапружений стан мускулатури щелепно-лицевої ділянки називають положенням:

A. Центрального співвідношення щелеп.

B. Центральної оклюзії.

C. * Фізіологічного спокою.

D. Абсолютного розслаблення.

E. Відносного розслаблення.

390. Спокійний, ненапружений стан мускулатури щелепно-лицевої ділянки характеризується наявністю просвіту між зубами в межах:

A. 1-2мм.

B. * 2-3мм.

C. 3-4мм.

D. 4-5мм.

E. 4-6мм.

391. Ступінь нахилу верхніх фронтальних зубів визначається кутом, який утворюється внаслідок перетину площини їх нахилу з напрямом оклюзійної площини, тобто площини, проведеної через дистальні горбки нижніх других або третіх молярів і щічні горбки нижніх перших премо-лярів. Цей кут називається кутом:

A. Трансверзального суглобового шляху.

B. Сагітального суглобового шляху.

C. * Сагітального різцевого шляху.

D. Трансверзального різцевого шляху.

E. Вертикального суглобового шляху.

392. Ступінь нахилу верхніх фронтальних зубів визначається кутом, який утворюється внаслідок перетину площини їх нахилу з напрямом оклюзійної площини, тобто площини, проведеної через дистальні горбки нижніх других або третіх молярів і щічні горбки нижніх перших премо-лярів. Цей кут становить у середньому:

A. 30-35

B. * 40-50

C. 100-110

D. 15-17

E. 70-80

393. Суглобна головка ковзає і обертається в суглобній ямці, причому ковзання відбувається в передньо-верхній, а обертання - в нижньо-задній камерах суглоба. Одночасно з цим перемінно скорочуються власне жувальні м'язи та м'язи під'язикової групи. Якому рухові нижньої щелепи це відповідає

A. * Вертикальному.

B. Сагітальному.

C. Трансверзальному вліво.

D. Трансверзальному вправо.

E. Круговому.

394. Технік в лабораторії загіпсував в артикулятор моделі, які артикулятори з наведених відноситься до універсальних артикуляторів:

A. Артикулятори Сорокіна.

B. * Артикулятори Хайта.

C. Артикулятори Монсона.

D. Артикулятори Гізі.

E. Артикулятори Водсворта

395. Технік робить постановку зубів пацієнту, у разі прогенічного співвідношення щелеп верхній премоляр:

A. * Торкається скла тільки щічним горбком, піднебінний горбок відстає від площини скла на 0,5 мм.

B. Торкається скла обома горбками.

C. Торкається скла тільки піднебінним горбком, щічний горбок відстає від площини скла на 0,5мм.

D. Не доходить до площини скла обома горбками на 0,5мм.

E. Торкається скла тільки піднебінним горбком, щічний горбок відстає від площини скла на 1мм.

396. Технік робить постановку по Васильєву зубів нижньої щелепи, який зуб він поставить першим:

A. Перші премоляри.

B. * Другі премоляри.

C. Перші моляри.

D. Другі моляри.

E. Фронтальні зуби.

397. Технік робить постановку по Васильєву зубів нижньої щелепи, які зуби він поставить останніми:

A. Перші премоляри.

B. Другі премоляри.

C. Перші моляри.

D. Другі моляри.

E. * Фронтальні зуби.

398. Технік формує протетичну площину в шарнірному оклюдаторі, яка з методик постановки зубів дозволяє провести постановку штучних зубів не тільки в артикуляторі, але й у простому шарнірному оклюдаторі.

A. * Постановка зубів по Васильєву.

B. Постановка зубів по Хмелевському.

C. Постановка зубів по Гізі.

D. Постановка зубів по Монсону.

E. Постановка зубів по Бонвілю

399. У разі не різкого прогенічного співвідношення щелеп постановку фронтальних зубів проводять у:

A. * Прямому прикусі або за правилами ортогнатичного прикусу, розширюючи верхню дугу і звужуючи нижню.

B. Прогенічному прикусі.

C. Прогнатичному прикусі або за правилами ортогнатичного прикусу, розширюючи верхню дугу і звужуючи нижню.

D. Прогнатичному прикусі або за правилами ортогнатичного прикусу, розширюючи нижню дугу і звужуючи верхню.

E. Прогнатичному або прямому прикусі.

400. У разі прогенічного співвідношення щелеп верхній премоляр:

A. * Торкається скла тільки щічним горбком, піднебінний горбок відстає від площини скла на 0,5 мм.

B. Торкається скла обома горбками.

C. Торкається скла тільки піднебінним горбком, щічний горбок відстає від площини скла на 0,5мм.

D. Не доходить до площини скла обома горбками на 0,5мм.

E. Торкається скла тільки піднебінним горбком, щічний горбок відстає від площини скла на 1мм.

401. У разі прогенічного співвідношення щелеп верхній другий моляр:

A. Торкається площини медіальними щічними і піднебінними горбками, дистальні горбки відстають від площини на 0,5 мм.

B. Торкається площини тільки медіально-піднебінним горбком. Медіально-щічний горбок відстає від скла на 0,5 мм, дистально-піднебінний - на 1 мм, а дистально-щічний - на 1,5 мм.

C. * Торкається площини скла тільки медіальним щічним горбком, інші горбки відстають від площини на 1-1,5 мм.

D. Торкається площини дистальними щічними і піднебінними горбками, медіальні горбки відстають від площини на 0,5 мм.

E. Не доходить до площини скла.

402. У разі прогенічного співвідношення щелеп верхній перший моляр:

A. * Торкається площини медіальними щічними і піднебінними горбками, дистальні горбки відстають від площини на 0,5 мм.

B. Торкається площини тільки медіально-піднебінним горбком. Медіально-щічний горбок відстає від скла на 0,5 мм, дистально-піднебінний - на 1 мм, а дистально-щічний - на 1,5 мм.

C. Торкається площини дистальними щічними і піднебінними горбками, медіальні горбки відстають від площини на 0,5 мм.

D. Торкається площини тільки медіально-піднебінним горбком. Медіально-щічний та дистально-піднебінний горбок відстає від скла на 0,5 мм, а дистально-щічний - на 1мм.

E. Не доходить до площини скла.

403. У разі різко вираженої прогенії постановку фронтальних зубів проводять у:

A. * Прогенічному прикусі із забезпеченням контакту губної поверхні - верхніх і язикової поверхні - нижніх фронтальних зубів, верхній зубний ряд вкорочують на один премоляр з обох боків.

B. Ортогнатичному прикусі із забезпеченням контакту губної поверхні - нижніх і язикової поверхні - верхніх фронтальних зубів, верхній зубний ряд вкорочують на один премоляр з обох боків.

C. Ортогнатичному прикусі із забезпеченням контакту губної поверхні - нижніх і язикової поверхні - верхніх фронтальних зубів, нижній зубний ряд вкорочують на один премоляр з обох боків.

D. Прогенічному прикусі із забезпеченням контакту губної поверхні - верхніх і язикової поверхні - нижніх фронтальних зубів, нижній зубний ряд вкорочують на один премоляр з обох боків.

E. Прямому прикусі, із забезпеченням контакту верхніх і нижніх фронтальних зубів, нижній зубний ряд вкорочують на один премоляр з обох боків.

404. Хвора К. 53 р., з повною відсутністю зубів на верхній щелепі був виготовлений повний знімний пластинковий протез. Під час розмовної проби відмічається затруднення у вимові слів, які починаються "Ш". Для усунення цього недоліку необхідно:

A. * Зменшити товщину базиса переднього відділу піднебінної поверхні.

B. Збільшити товщину заднього відділу базису піднебінної поверхні.

C. Збільшити товщину базиса переднього відділу піднебінної поверхні.

D. Зменшити товщину заднього відділу базису піднебінної поверхні.

E. Рівномірно зменшити товщину базиса.

405. Хвора М. 58 р., з повною відсутністю зубів на верхній щелепі був виготовлений повний знімний пластинковий протез. Під час розмовної проби відмічається затруднення у вимові слів, які починаються "Д". Для усунення цього недоліку необхідно:

A. * Зменшити товщину передніх зубів.

B. Зменшити висоту передніх зубів.

C. Зменшити товщину базиса переднього відділу піднебінної поверхні

D. Збільшити товщину передніх зубів.

E. Збільшити висоту передніх зубів.

406. Центральні верхні різці при постановці зубів за Васильєвим розміщуються:

A. * По обидва боки від присередньої лінії так, щоб різальними краями вони торкалися поверхні скла. По відношенню до коміркового відростка розміщують так, щоб 2/3 їх товщини розташовувалося до зовні від його середини.

B. По обидва боки від присередньої лінії так, щоб різальними краями вони торкалися поверхні скла. По відношенню до коміркового відростка розміщують так, щоб 1/3 їх товщини розташовувалося до зовні від його середини.

C. З медіальним нахилом різального краю до серединної лінії і з невеликим поворотом медіального кута до переду. Різальний край їх не доходить до поверхні скла на 0,5 мм.

D. По обидва боки від присередньої лінії так, щоб медіальними різальними краями вони торкалися поверхні скла, дистальні різальні краї не доходять до скла на 0,5мм. По відношенню до коміркового відростка розміщують так, щоб 2/3 їх товщини розташовувалося до зовні від його середини.

E. По обидва боки від присередньої лінії так, щоб медіальними різальними краями вони торкалися поверхні скла, дистальні різальні краї не доходять до скла на 0,5мм. По відношенню до коміркового відростка розміщують так, щоб 1/3 їх товщини розташовувалося дозовні від його середини.

407. Циркуль, який автоматично визначає точку золотого перетину це циркуль:

A. Ларіна.

B. Цейзінга.

C. Водсворта -Уайта.

D. * Герингера.

E. Рауера.

408. Як називається підковоподібна металічна пластинка з блюдцеподібним заглибленням для визначення центрального співвідношення щелеп при постановці штучних зубних рядів за сферичною поверхнею.

A. Пелот.

B. * Калота.

C. Ясеневий кламер.

D. Ригель.

E. Інтерлок.

409. Як розміщуються зуби жувальної групи по відношенню до гребеня альвеолярного відростка при постановці зубів за Васильєвим:

A. * Посередині гребеня.

B. На 0,5мм до зовні від середини гребеня.

C. На 0,5мм внутрішньо від середини гребеня.

D. На 1мм до зовні від середини гребеня.

E. На 1мм внутрішньо від середини гребеня.

410. Яка з методик постановки зубів дозволяє проводити постановку штучних зубів не тільки в артикуляторі, але й у простому шарнірному оклюдаторі.

A. * Постановка зубів по Васильєву.

B. Постановка зубів по Хмелевському.

C. Постановка зубів по Гізі.

D. Постановка зубів по Монсону.

E. Постановка зубів по Бонвілю.

411. Яка маніпуляція є завершальною при виконанні клінічного етапу визначення «центрального співвідношення щелеп»:

A. Визначення протетичної площини.

B. Визначення міжальвеолярної висоти.

C. Встановлення висоти оклюзійного валика верхньої щелепи в передньому відділі.

D. * Нанесення на вестибулярну поверхню оклюзійних валиків анатомічних орієнтирів для постановки штучних зубів.

E. Визначення та фіксація центрального співвідношення беззубих щелеп.

412. Яка маніпуляція є первинною при виконанні клінічного етапу визначення «центрального співвідношення щелеп»:

A. Визначення протетичної площини.

B. Визначення міжальвеолярної висоти.

C. * Встановлення висоти оклюзійного валика верхньої щелепи в передньому відділі.

D. Нанесення на вестибулярну поверхню оклюзійних валиків анатомічних орієнтирів для постановки штучних зубів.

E. Визначення та фіксація центрального співвідношення беззубих щелеп.

413. Який артикулятор з нище наведених відноситься до артикуляторів із стандартними визначеними суглобовими шляхами.

A. * Артикулятор Сорокіна.

B. Артикулятор Хайта.

C. Артикулятор Шварца .

D. Артикулятор Христенсена.

E. Артикулятор Ганау.

414. Який артикулятор з нище наведених відноситься до універсальних артикуляторів:

A. Артикулятор Гізі.

B. Артикулятор Сорокіна.

C. Артикулятор Монсона.

D. * Артикулятор Хайта.

E. Артикулятор Водсворта.

415. Який артикулятор з нище наведених не відноситься до артикуляторів із стандартними визначеними суглобовими шляхами.

A. Артикулятор Гізі.

B. Артикулятор Сорокіна.

C. Артикулятор Монсона.

D. * Артикулятор Хайта.

E. Артикулятор Водсворта.

416. Який артикулятор з нище наведених не відноситься до універсальних артикуляторів:

A. * Артикулятор Гізі.

B. Артикулятор Хайта.

C. Артикулятор Шварца.

D. Артикулятор Христенсена.

E. Артикулятор Ганау.

417. Який вчений знайшов ряд крапок, що ділять тіло людини за принципом золотого перетину, або золотого ділення (ділення в крайньому і середньому відношенні).

A. Ларін.

B. * Цейзінг.

C. Герингер.

D. Да Вінчі.

E. Рауер.

418. Який метод постановки зубів відноситься до постановки зубів по індивідуальним оклюзійним поверхням.

A. Васильєва.

B. Монсона.

C. Коника.

D. * Катца-Гельфанда.

E. Гізі.

419. Який метод постановки зубів не відноситься до постановки зубів по індивідуальним оклюзійним поверхням.

A. Ефрона.

B. Катца-Гельфанда.

C. * Монсона.

D. Нападова-Сапожникова.

E. Мірошниченко-Шилової.

420. Який пристрій запропонував Герингер для полегшення виконня клінічного етапу визначення «центрального співвідношення щелеп».

A. Апарат для згладжування та підрізання валиків.

B. Апарат для оформлення оклюзійної площини з одночасним встановленням висоти верхнього прикусного валика.

C. Апарат для розігрівання валиків.

D. Апарат для фіксації валиків у центральному співвідношенні.

E. * Циркуль, який автоматично визначає точку золотого перетину.

421. Який радіус сферичної ввігнутості дистальних відділів внутрішньоротової формуючої пластинки для визначення центрального співвідношення щелеп при постановці штучних зубних рядів за сферичною поверхнею.

A. 6см.

B. 7см.

C. 8см.

D. * 9см.

E. 10см.

422. Якщо після визначення центрального співвідношення щелеп людина висуває нижню щелепу вперед, то в ділянці жувальних зубів знімного протезу з обох сторін між обома щелепами утворюється щілина клиноподібної форми, це явище дістало назву:

A. Кривої Шпеє.

B. Кривої Уілсона.

C. * Феномен Христенсена.

D. Сагітальним кутом суглобового шляху.

423. Одним з етапів виготовлення повного знімного протеза є припасування індивідуальної ложки і зняття функціонального відбитка. Який із перелічених матеріалів застосовують для функціонального оформлення країв індивідуальної ложки:

A. "Хромопан"

B. * Гіпс

C. "Ортокор"

D. "Тіодент"

E. "Стомальгін"

424. При обстеженні порожнини рота беззубого пацієнта на нижній щелепі виявлено виражену рівномірну атрофію коміркового відростка. До якого типу атрофії за Келлером належать зміни коміркового відростка:

A. І

B. * II

C. V

D. НІ

E. IV

425. При встановленні діагнозу в клініці ортопедичної стоматології використовуються різні класифікації. Хто з перелічених нижче авторів запропонував класифікацію беззубої нижньої щелепи:

A. Келлер

B. * Кеннеді

C. Гаврилов

D. Варес

E. Шредер

426. Група фронтальних різців та ікла на верхній щелепі утворюють геометричну фігуру:

A. Напівеліпс.

B. * Півколо.

C. Параболу.

D. Овал.

E. Трапецію.

427. Апарат, що відтворює різні рухи нижньої щелепи, вперше запропонував у1840р.:

A. * Еванс.

B. Бонвіль.

C. Гізі.

D. Сорокін.

E. Хайт.

428. Апарати, за допомогою яких можна відтворювати майже всі рухи нижньої щелепи (відкривання, висування вперед, бокові рухи) з урахуванням як середніх, так й індивідуальних анатомічних даних жувального апарата протезованих пацієнтів - це:

A. Оклюдатори.

B. * Артикулятори.

C. Лицеві дуги.

D. Оклюдатори та артикулятори.

E. Правильної відповіді немає.

429. Апарати, за допомогою яких можна відтворювати рухи нижньої щелепи( відкривання, висування вперед, бокові рухи) з урахуванням індивідуальних анатомічних даних жувального апарата протезованих пацієнтів - це:

A. Артикулятори із середніми визначеними суглобовими шляхами

B. * Артикулятори універсальні.

C. Лицеві дуги.

D. Оклюдатори.

E. Оклюзіографи.

430. Бічні верхні різці при постановці зубів за Васильєвим розміщуються:

A. З дистальним нахилом різального краю до центрального різця і з невеликим поворотом медіального кута до переду. Різальний край їх не доходить до поверхні скла на 0,5 мм.

B. З дистальним нахилом різального краю до центрального різця і з невеликим поворотом медіального кута до переду. Різальний край торкається поверхні скла.

C. * З медіальним нахилом різального краю до центрального різця і з невеликим поворотом медіального кута до переду. Різальний край їх не доходить до поверхні скла на 0,5 мм.

D. З медіальним нахилом різального краю до центрального різця і з невеликим поворотом медіального кута до переду. Різальний край торкається поверхні скла.

E. З дистальним нахилом різального краю до центрального різця і з невеликим поворотом медіального кута до переду. Різальний край їх не доходить до поверхні скла на 1мм.

431. В зуботехнічній лабораторії технік планує загіпсувати моделі в оклюдатор, це пристрої:

A. * що відтворюють тільки розмикання і змикання щелеп у центральній оклюзії.

B. що відтворюють розмикання і змикання щелеп та бокові рухи.

C. що відтворюють тільки бокові рухи щелеп.

D. що відтворюють розмикання і змикання щелеп, бокові та сагітальні рухи щелеп.

E. відтворюють розмикання і змикання щелеп та сагітальні рухи щелеп.

432. В конструкції оклюдатора рухомою є:

A. * Верхня рама.

B. Нижня рама.

C. Верхня та нижня рами.

D. Жодна рама не рухома.

E. Нижня рама та частково верхня.

433. В лабораторії технік планує загіпсувати моделі в артикулятор, який артикулятор з нище наведених не відноситься до універсальних артикуляторів:Повне знімне протезування 4 страница | Повне знімне протезування 6 страница

Часткове знімне протезування 6 страница | Часткове знімне протезування 7 страница | Часткове знімне протезування 8 страница | Часткове знімне протезування 9 страница | Часткове знімне протезування 10 страница | Часткове знімне протезування 11 страница | Часткове знімне протезування 12 страница | Повне знімне протезування 1 страница | Повне знімне протезування 2 страница | Повне знімне протезування 3 страница |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати