На головну

Часткове знімне протезування 7 страница

  1. 1 страница
  2. 1 страница
  3. 1 страница
  4. 1 страница
  5. 1 страница
  6. 1 страница
  7. 1 страница

301. Готуючись до препарування зуба під металокерамічну коронку, стоматолог провів хворому, який страждав на бронхіальну астму, провідникову анестезію 2\% розчином новокаїну. Через декілька хвилин хворий поскаржився на затруднене дихання (більш затруднений видих), з'явився акроціаноз, вени шиї роздулись, пульс - 100 уд/хв, ритмічний, АТ- 180/110 мм рт. ст. Перкуторно над легенями визначається "коробочний" звук. Встановіть діагноз.

A. *Приступ бронхіальної астми.

B. Ішемічна хвороба серця.

C. Тромбоз легеневої артерії.

D. Бронхоектатична хвороба.

E. Колапс.

302. Лікарю стоматологу - ортопеду необхідно надати спеціалізовану допомогу пацієнтуА.,40 років, який хворіє на СНІД. Медичний персонал кабінету при наданні ортопедичної стоматологічної допомоги даному пацієнту повинен керуватися положеннями діючого в даний час Наказу МОЗ України "Про вдосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію (СНІД) " від 27 травня 2000 року за номером :

A. * 120

B. 100

C. 220

D. 150

E. 250

303. Який з наведених м'язів приймає участь у відкриванні рота

A. * Щелепно-під'язиковий

B. Скроневий

C. Жувальний

D. Латеральний крилоподібний

E. Медіальний крилоподібний

304. Хворий 45 років в клініку ортопедичної стоматології на консультацію з парафункцією жувальних м'язів. Об-но: зуби рухомі I ступеню, стерті на 1/3, є первинний травматичний синдром. Лікар виявив у пацієнта механізм розвитку захворювання. Який з вказаних факторів грає особливу роль в патогенезі парафункції

A. * Оклюзійні порушення

B. Професія пацієнта

C. Вік пацієнта

D. Перенесенні захворювання

E. Шкідливі звички

305. Хворий Д., 43 років, звернувся в клініку ортопедичної стоматології з пара функцією жувальних м'язів для попередження можливої деформації зубного ряда. Об-но: зуби на н/щ збережені, стійкі. На в/щ 26 зуб видален 2 тижня тому, інші зуби збережені. Які з вказаних нижче рекомендовані лікарем в першу чергу

A. * Раннє протезування

B. Застосування рефлексотерапії

C. Йонофорез 5\% саліцилата натрия

D. Отримання седативних препаратів

E. Призначення ЛФК

306. Хворий П., 22 років звернувся до лікаря-ортопеда з приводу протезування. Об'єктивно: 11 зуб депульпований, має темно-сірий колір. Прикус ортогнатичний. Пацієнту виготовляється пластмасова коронка, яка буде зафіксована цинк-фосфатним цементом. Який цемент доцільно використати із даної групи фіксуючих матеріалів

A. * Вісцин.

B. Цеміон-Ф.

C. Стион-Ф.

D. Мерон.

E. Цеміон-2F

F. Хворий С., 44 років звернувся в клініку ортопедичної стоматології з парафункцією увальних м'язів. Об-но: зуби збереженні, стійки, стерті на 1/3. Лікар планує виготовляти

307. В щойно організованій стоматологічній поліклініці оцінюється вартість зубопротезної одиниці. Що її визначає

A. Розмір очікуваного прибутку

B. Вартість матеріалів

C. Якість виготовлення

D. Ціна в аналогічній поліклініці

E. * Обсяг вкладених коштів

308. В щойно організованій стоматологічній поліклініці оцінюється вартість зубопротезної одиниці. Що її визначає

A. Вартість матеріалів

B. Якість виготовлення

C. Розмір очікуваного прибутку

D. * Ціна в аналогічній поліклініці

E. Обсяг вкладених коштів

309. Мешканці віддаленого населеного пункту потребують зубопротезної допомоги. Який заклад охорони здоров'я повинен її здійснити

A. Міська стоматологічна поліклініка

B. Медико-санітарна частина

C. Сільська амбулаторія

D. Дільнична лікарня

E. * Обласна стоматологічна поліклініка

310. На 1 робоче місце лікаря ортопеда повинно бути площі:

A. *Не менше 14 кв. м.

B. 24 кв. м.

C. Близько 12 кв. м.

D. 13 кв. м.

E. 10,5 кв. м.

311. На прийом до ортопедичного відділення з'явився пацієнт Ю., 24 років, ВІЛ-інфікований з метою виготовлення мостоподібного протезу з опорами на 44, 47 зуби. Під час прийому попереднього пацієнта, примірюючи каркас бюгельного протезу, лікарь поранив вказівний палець. Які захисні заходи повинен здійснити лікар

A. Обробити шкіру нігтевих фаланг спиртовим розчином йоду, вдіти гумові рукавички.

B. Вдіти гумові рукавички

C. Заклеїти місце пошкодження пластирем

D. Заклеїти місце пошкодження пластирем, обробити шкіру спиртовим розчином йоду.

E. * Обробити шкіру нігтевих фаланг спиртовим розчином йоду, заклеїти місце пошкодження пластирем, вдіти гумові рукавички.

312. Організується міська стоматологічна поліклініка для обслуговування 200 000 дорослого населення. Скільки посад лікарів-стоматологів повинно налічувати ортопедичне відділення

A. 10

B. 30

C. 5

D. 15

E. * 20

313. Пацієнту Б., виготовляються часткові знімні пластинкові протези. З обох щелеп знято анатомічні відбитки еластичним альгінатним матеріалом "Упін" і передано для знезараження. Вкажіть засіб для дезинфекції даних відбитків

A. Розчин перекису водню 6\%.

B. * Глутаровий альдегід 2,5\% рH 7,0 - 8,7.

C. Гіпохлорид натрію 0,5\%.

D. Розчин спирту 70\%.

E. Дезоксон 0,1\%.

314. При проходженні курсів підвищення кваліфікації, лікарю-стоматологу з 5-річним стажем не була присвоєна кваліфікаційна категорія атестаційною комісією. Через який термін він має право на повторну атестацію

A. Через 3 місяця.

B. Через 1 рік.

C. Через 5 років.

D. * Через 3 роки.

E. Через 1 місяц.

315. При збільшенні ступеня атрофії резервна сила:

A. * зменшується

B. збільшується

C. атрофія не впливає на резервну силу

D. збільшується коефіцієнт витривалості

E. залишається сталою.

316. При організації стоматологічної служби щойно створеного адміністративного району вивчається потреба населення в ортопедичній допомозі. Який з перелічених критеріїв повинен бути визначальним

A. Вікова характеристика населення

B. * Розповсюдженість стоматологічних захворювань

C. Кількість населення

D. Кількість наявних лікарських посад

E. Кількість посад зубних техніків

317. У стоматологічній поліклініці організується зуботехнічна лабораторія. Який об'єм приміщення згідно санітарних вимог необхідно відвести на 1 працівника

A. 20 м3

B. 31 м3

C. 9 м3

D. 15 м3

E. * 13 м3

318. Хворий 45 років в клініку ортопедичної стоматології на консультацію з парафункцією жувальних м'язів. Об-но: зуби рухомі I ступеню, стертіна 1/3, є первинни травматичний индром. Лікар виявив у пацієнта механізм розвитку захворювання. Який з вказаних факторів грає особливу роль в патогенезі парафункції

A. * Оклюзійні порушення

B. Професія пацієнта

C. Вік пацієнта

D. Перенесенні захворювання

E. Шкідливі звички

319. Хворому 70 років виготовляються повні знімні протези на верхню та нижню щелепи. Постановка штучних зубів здійснюється за сферичною поверхнею. Згідно якої теорії артикуляції конструюються зубні ряди

A. * Сферичної

B. Суглобової

C. Артикуляційної рівноваги

D. Компенсаційної

E. Класичної

320. Хворому 74 років, виготовляються повні знімні протези з постановкою штучних зубів за індивідуально-сформованою оклюзійною площиною. Який прилад слід застосувати для цього у даному випадку

A. * Шарнірний оклюдатор

B. Удосконалений оклюдатор

C. Універсальний артикулятор

D. Спрощений артикулятор

E. Безсуглобовий артикулятор

321. Хворому Л., 59 років, виготовляються повні знімні протези. Центальне співвідношення щелеп визначалось за методом ЦІТО. Постановка штучних зубів буде здійснюватись за Васильевим М.Є. Який прилад слід застосувати для цього у даному випадку

A. * Середньо-анатомічний артикулятор.

B. Дротяний артикулятиор

C. Універсальний артикулятор

D. Оклюдатор

E. Удосконалений оклюдатор

322. Хворому, 56 років, виготовляється частковий знімний протез. В анамнезі- хвороба Боткіна. Як дезинфікувати відбитки, даного пацієнта, з альгінатного матеріалу

A. Обробка лізолом -5хв.

B. * Глутаровий альдегід 2,5\% -10хв.

C. Автоклавування

D. Промивання 70\% етиловим спиртом.

E. Обробка в 0,1\% розчині хлораміну-15хв.

323. Абсолютна сила жувальних м'язів за даними Вебера дорівнює:

A. 400-500 кг

B. 350-390 кг

C. 250-300 кг

D. * 390-400 кг

E. 190-200 кг

324. Біомеханіка -це розділ:

A. Біохімії

B. Біології

C. Фізики

D. * Біофізики

E. Математики,

325. Вперше описав сагітальну оклюзійну криву нижньої щелепи в ділянці жувальних зубів зубної дуги:

A. Бинін

B. * Е.Speе

C. А. Я. Катц

D. А. Я. Агапов

E. П. Ф. Вебер.

326. До аномалії прикусу у вертикальному напрямку належать:

A. Косий прикус

B. Дистальний прикус

C. Горизонтальний прикус

D. Ортогональний прикус

E. * Глибокий і відкритий

327. До патологічних прикусів належать:

A. * Відкритий прикус

B. Біпрогнатичний прикус

C. Ортогнатичний

D. Прогнатичний прикус

E. Прямий прикус

328. До рентгенологічних методів дослідження не належить:

A. томографія

B. ангіографія

C. * термометрія

D. комп'ютерна томографія

E. Електрорентгенографі

329. До фізіологічних прикусів належать:

A. * Прямий

B. Непрямий

C. медіальний прикус

D. Ортодонтичний прикус

E. Глибокий прикус.

330. До фізіологічних прикусів належить:

A. Прогнатичний прикус

B. Глибокий прикус

C. Перехресний прикус

D. * Ортогнатичний прикус

E. Прогенічний прикус

331. Єдність зубного ряду забезпечується:

A. * Міжзубними контактами

B. Періодонтом

C. Тілом щелепи

D. Пульпою зуба

E. Зубами

332. Жувальні рухи нижньої щелепи розрізняють:

A. Прямі

B. Колові

C. Основні

D. Допоміжні та прямі

E. * Основні та допоміжні

333. Кут сагітального різцевого шляху дорівнює:

A. 1400

B. 100

C. 300

D. 5 0

E. * 450

334. Метод визначення сили жування - це:

A. електромастикоціографія

B. міотонометрія

C. * мастикоціодинамометрія

D. міографія

E. томографія

335. Нижні зуби отримують додаткову стійкість за рахунок:

A. * Щічної випуклості зубної дуги

B. Форми коренів

C. Кольору коронок

D. Нахилу коренів

E. Ріжучих горбиків

336. Нижній зубний ряд за формою нагадує:

A. * Параболу

B. Еліпс

C. Напівеліпс

D. Трикутник

E. Квадрат

337. Ознаки глибокого прикусу:

A. * Глибоке перекриття фронтальними зубами верхньої щелепи нижніх зубів

B. Змикаються лише моляри

C. Недостатній розвиток альвеолярного відростка

D. Нижня третина обличчя подовжена

E. Зайняття ротової щілини .

338. Ознаки зубної по ортогнатичному прикусі:

A. Верхня зубна дуга менша за нижню

B. Змикаються тільки кутні зуби

C. * Висота зубних коронок зменшується від різців до молярів

D. Ріжучі краї нижніх передніх зубів прикривають верхні зуби

E. Нижня щелепа висунута вперед

339. Ортогнатія характеризується визначеним взаємовідношенням зубних рядів у трьох напрямках:

A. * Вертикальному, трансверзальному, сагітальному

B. Фронтальному горизонтальному, вертикальному

C. Трансверзальному горизонтальному, вертикальному

D. Сагітальній, прямому і фронтальному

E. Сагітальному, вертикальному, горизонтальному.

340. Особливості зубів верхньої щелепи:

A. * Більша кількість коренів у верхніх жувальних зубах

B. Більша кількість коренів у всіх верхніх зубах

C. Коронки нахилені орально, корені - вестибулярно

D. Коронки нахилені досередини, корені - назовні

E. Менша кількість коренів у верхніх жувальних зубів

341. Особливості зубів нижньої щелепи:

A. Коронками нахилені досередини, коренями - досередини

B. Коронками нахилені назовні, коренями - досередини

C. * Коронками нахилені досередини, коренями - назовні

D. Коронки мають більші розміри, а корені менші, ніж у зубів верхньої щелепи

E. Зубна дуга нижньої щелепи утворює еліпс

342. Охарактеризуйте сагітальний суглобовий шлях:

A. Шлях нижніх різців при всуванні нижньої щелепи вперед

B. Рух нижньої щелепи вперед

C. * Відстань яку проходить голівка нижньої щелепи вперед при відкриванні рота

D. Скорочення латеральних крилоподібних м'язів

E. Кут шляху дорівнює 400

343. Пацієнт 42 років звернувся із скаргами на утруднене пережовування їжі. Об'єктивно встановлено, що в ділянці включеного дефекту зубного ряду зуби конвергували, а зуб-антагоніст змістився в сторону дефекту. Що стало причиною утрудненого пережовування їжі

A. * Вторинна деформація зубного ряду

B. Анілоз скронево-нижньощелепного суглоба

C. Міозит

D. Запалення трійчастого нерва

E. Патологічний прикус

344. Пошарове обстеження, яке дозволяє отримати зображення певного шару ділянки, що вивчається - це:

A. * томогра фія

B. поза ротова рентгенографія

C. електрорентгенографія

D. електротермія

E. Термометрія

345. Прикуси поділяються за функціональною ознакою на дві частини:

A. Біологічні і фізіологічні

B. Фізіологічні і аналогічні

C. * Фізіологічні і патологічні

D. Патологічні і анатомічні

E. Біологічні і анатомічні.

346. Природні зуби з неушкодженою емаллю на жувальній поверхні більше стираються від жувального контакту:

A. * із фарфоровими зубами

B. зі штучними зубами, виготовленими зі сплавів металів

C. із зубами з нержавіючої сталі

D. із зубами із золота

E. із пластмасовими зубами.

347. Природні зуби з ушкодженою емаллю на жувальній поверхні менше стираються від жувального контакту:

A. із фарфоровими зубами

B. із зубами зі сплаву КХС

C. із зубами з нержавіючої сталі

D. із зубами з кераміки

E. * із пластмасовими зубами.

348. Розрізняють такі види оклюзійних кривих:

A. * Сагітальна оклюзійна крива

B. Фронтальна оклюзійна крива

C. Вестибулярна оклюзійна крива

D. Апікальна оклюзійна крива

E. Горизонтальна оклюзійна крива

349. Скронево-нижньощелепний суглоб це:

A. Непарний суглоб

B. * Комбінований суглоб

C. Непарний суглоб

D. Некомбінований суглоб

E. Немає вірної відповіді

350. Стирання контактних пунктів не порушує безперервності зубної дуги за рахунок медіального зсуву зубів, у наслідок чого відбувається вікове вкорочення зубного ряду що досягає:

A. 2-1,6 см

B. 3-1,6 см

C. * 1-1,6 см

D. 2-1,8см

E. 3-2,6 см.

351. Стирання контактних пунктів свідчить про наявність фізіологічної (го) ... зубів у трьох взаємо перпендикулярних напрямках.

A. стертості

B. * рухомості

C. функції

D. адекватності

E. розвитку.

352. Суглобова поверхня нижньощелепної ямки скроневої кістки:

A. Менша ніж суглобова поверхня головки нижньої щелепи в 2 рази

B. * Більша ніж суглобова поверхня головки нижньої щелепи в 2-3 рази

C. Приблизно одинакові

D. Менша ніж суглобова поверхня головки нижньої щелепи в 3 рази

E. Немає вірної відповіді

353. Термін «Артикуляція» запозичений з:

A. Біології

B. Фізіології

C. Гістології

D. * Анатомії

E. Фізики.

354. У хворого М. 53 років з генералізованим пародонтитом в клініці ортопедичної стоматології планують незнімні шини на в/щ і н/щ із стабілізацією зубних рядів по дузі. Які з контрфорсів в/щ матимуть функціональне значення у розподілі жувального тиску

A. Лобово-носовий, виличний, крилопіднебінний.

B. Лобово-носовий, крилоподібний, піднебінний

C. * Лобово-носовий, виличний, крилопіднебінний, піднебінний.

D. Виличний, крилоподібний, піднебінний.

E. Лобово-носовиц, виличний, піднебінний.

355. Фізіологічна рухомість зубів здійснюється:

A. Вертикальному

B. * Вестибуло-оральному

C. Перпендикулярному

D. Поперечному

E. Сагітально-поперечному

356. Хвора 40 років звернулась зі скаргами на стертість пластмасових зубів повних знімних протезів, що відбулась протягом 1 року з моменту їх виготовлення. Об'єктивно: стертість пластмасових зубів повних знімних протезів верхньої та нижньої щелеп більш ніж на половину висоти коронкової частини. Зі слів пацієтки, власні зуби було втрачено у 30-річному віці "тому, що вони стерлись". Які наступні дії лікаря

A. * Виготовити нові повні знімні протези зі штучними керамічними зубами та скерувати на консультацію до хірурга-стоматолога з приводу патології скронево-нижньощелепного суглоба

B. Виготовити нові повні знімні протези

C. Виготовити нові повні знімні протези та підвищити міжальвеолярну висоту

D. Замінити пластмасові зуби на знімних протезах

E. Пришліфувати оклюзійні поверхні пластмасових зубів

357. Хвора А., 46 років, звернулася зі скаргами на біль у лівій привушно-жувальній ділянці, порушення рухів нижньої щелепи. Об'єктивно: почервоніння шкіри над лівим скронево-нижньощелепним суглобом (СНЩС) і набряк тканин довкола. Рентгенологічне дослідження: повне порушення функції лівого СНЩС. Який діагноз слід виставити пацієнту

A. * Гострий гнійний лівобічний артрит СНЩС.

B. Гстрий серозний лівобічний артрит СНЩС.

C. Артроз лівого СНЩС.

D. Деформуючий артроз лівого СНЩС.

E. Анкілоз лівого СНЩС.

358. Хвора Б. звернулася зі скаргами на обмежене відкривання рота. З анамнезу відомо пронаявність внутрішньосуглобових розладів у лівому скронево-нижньощелепному суглобі (СНЩС). Рентгенологічне дослідження: субхондральний склероз суглобових площадок, рівномірне звуження суглобової щілини, обмеження екскурсії виросткового відростка лівого СНЩС. Який діагноз слід виставити пацієнту

A. * Деформуючий артроз лівого СНЩС.

B. Артроз лівого СНЩС.

C. Анкілоз лівого СНЩС.

D. Гострий гнійний лівобічний артрит СНЩС.

E. Гострий серозний лівобічний артрит СНЩС.

359. Хвора Б. звернулася зі скаргами на обмежене відкривання рота. З анамнезу відомо про наявність внутрішньосуглобових розладів у лівому скронево-нижньощелепному суглобі (СНЩС). Рентгенологічне дослідження: субхондральний склероз суглобових площадок, рівномірне звуження суглобової щілини, обмеження екскурсії виросткового відростка лівого СНЩС. Який діагноз слід виставити пацієнту

A. * Артроз лівого СНЩС.

B. Деформуючий артроз лівого СНЩС.

C. Анкілоз лівого СНЩС.

D. Гострий гнійний лівобічний артрит СНЩС.

E. Гострий серозний лівобічний артрит СНЩС.

360. Хвора В., 46 років, звернулася зі скаргами на обмеження відкривання рота, підвищення температури тіла, набряк тканин довкола обох скронево-нижньощелепних суглобів (СНЩС). З анамнезу відомо: 2-3 місяці тому протягом декількох днів були нетривалі несильні двобічні болі у привушно-жувальних ділянках, обмеження відкривання рота, відчуття напруження і дискомфорту у ділянках лівого і правого СНЩС. Який попередній діагноз найбільш вірогідний

A. * Ревматичний артрит

B. Інфекційний артрит

C. Артроз

D. Фіброзний анкілоз

E. Деформуючий артроз

361. Хвора Г. звернулася зі скаргами на обмежене відкривання рота. З анамнезу відомо про наявність внутрішньосуглобових розладів у лівому скронево-нижньощелепному суглобі (СНЩС). Рентгенологічне дослідження: сплощення передньоверхньої поверхні лівої суглобової головки, наявність екзофіта в її передньому відділі та зміна форми даної ділянки. Який діагноз слід виставити пацієнту

A. * Деформуючий артроз

B. Артроз

C. Артрит

D. Кістковий анкілоз

E. Фіброзний анкілоз

362. Хвора К., скаржиться на лицеві болі, і односторонні болі в суглобі на привичній стороні жування і на суглобовий шум на протилежній стороні. При відкриванні рота відбувається зміщення нижньої щелепи в звичну сторону , а потім зі клацанням в протилежну сторону. Біль при пальпації жувального м'язу на звичній стороні жування. Для диференціальної діагностики захворювань скронево - нижньощелепного суглоба найбільш інформативним методом рентгендіагностики морфології СНЩС являється:

A. * Панорамна рентгенографія

B. Ортопантомографія

C. Тем рентгенографія

D. Рентгенокіноматографія

E. Томографія СНЩС

363. Хвори 60 років звернувся до стоматолога з приводу порушення акта жування в наслідок болю в ділянці бічних зубів нижньої щелепи. Три місяці тому проведено лікування з приводу хронічного артриту лівого СНЩС. Об'єктивно: обличчя симетричне. Рот відкриває в повному обсязі. Зубна формула: 1817161514131211 2122232425262728 4544434241 31323334 3738 Рухливість 45,44,34,37,38 - ІІІ ступеня. Корені оголені на 2/3. яка повинна бути тактика лікаря-ортопеда у даній ситуації

A. * Після видалення рухливих зубів виконати безпосереднє протезування

B. Виконати вибіркове при шліфування зубів

C. Виконати шинування рухливих зубів з'єднаними коронками

D. Підвищити висоту прикусу за допомогою знімної пластмасової капи

E. Шинувати зубний ряд капою Ельбрехта

364. Хворий Я., 56 років , звернувся в клініку ортопедичної стоматології з скаргами на шум та клацання в ділянці лівого СНЩС, обмежене відкривання рота (особливо зранку), зміщення нижньої щелепи в сторону при відкриванні рота. На панорамній зонограмі лівого СНЩС в боковій проекції відмічено зменшення висоти головки та її сплющення, остеофіт на її передній суглобовій поверхні. Діагностуйте патологію:

A. * Артроз лівого СНЩС

B. Артрит лівого СНЩС

C. Передній вивих лівого СНЩС

D. Синдром больової дисфункції СНЩС

E. Анкілоз лівого СНЩС

365. Хворий 42 років скаржиться на інтенсивний біль в ділянці СНЩС при жувальних рухах нижньої щелепи. Біль з'явився місяць тому. Зі слів хворого щадяща дієта і фізіотерапевтичне лікування було неефективним. Об'єктивно: обличчя симетричне, зубні ряди збережені, коронки зубів стерті до контактних поверхонь. Зуби стійкі, шийки їх оголені, гіперемія ясенного краю. Що треба виконати лікарю під час першого етапу ортопедичного лікування

A. * Підвищити прикус за допомогою знімної пластмасової капи

B. Виконати вибіркове пришліфовування зубів

C. Підвищити прикус за допомогою суцільнолитих коронок

D. Накласти шини Тігерштедта із зачіпними гачками і гумовою тягою

E. Іммобілізувати нижню щелепу за допомогою шин Васильєва

366. Хворий 45 років скаржиться на біль в суглобі нижньої щелепи зліва. При обстеженні виявлена патологічна cтертість зубів до екватора, запалення ясен, глибокий прикус. Зуби інтактні. Яка найбільш імовірна причина виникнення болі у суглобі

A. * Глибокий прикус

B. Запалення ясен

C. Запалення періодонту зубів

D. Невралгія трійчастого нерву

E. Запалення жувального м'яза

367. Хворий 53 років скаржиться на біль, тріск, клацання при прийомі їжі в ділянці суглоба нижньої щелепи зліва. При рентгенологічному обстеженні виявлено крайові кісткові розростання суглобових поверхонь. Зуби інтактні. Який діагноз захворювання у даному випадку

A. * Деформований артроз

B. Гострий артрит

C. Підвивих нижньої щелепи

D. Невралгія трійчастого нерва

E. Запалення жувального м'яза

368. Хворий 63 років звернувся у клініку ортопедичної стоматології для подальшого протезування. Йому встановлено діагноз: патологічна стертість. Проведено рентгенологічне обстеження. Який метод обстеження необхідно провести для обрання методу ортопедичного лікування

A. * Електроодонтодіагностика

B. Електроміографія

C. Реографія

D. Функціональні жувальні проби

E. Мастікаціографія

369. Хворий М. 38 р., скаржиться на біль та ускладнену рухомість у скронево-нижньощелепному суглобі праворуч. Біль з'явився 4 доби тому після протезування 36,37 зубів. Під час обстеження- пальпація крізь слухові ходи болісна праворуч у фазі закривання рота. Яка етіологія м'язево-суглобової дисфункції

A. Підвищення навантаження на латеральний крилоподібний м'яз під час видалення.

B. Підвищення навантаження на капсулу.

C. * Підвищення навантаження на суглобовий меніск.

D. Інєкційна травма стовбура n.mandibubris.

E. Інєкційна травма капсули суглоба.

370. Хворого 35 років було обстежено у клініці ортопедичної стоматології з метою подальшого протезування. Під час обстеження виявлено, що верхні та нижні фронтальні зуби мають нахил у оральний бік, своїми ріжучими краями відображуються на оральний скат коміркового відростка, вісі верхніх та нижніх зубів під кутом одна до одної та до протетичної площини. Який прикус має пацієнт

A. Прогенія

B. Біпрогнатія

C. Ортогнатія

D. * Опістогнатія

E. Прогнатія

371. Хворому 65 років планується виготовлення повного знімного протезу на нижню щелепу. Зубний ряд верхньої щелепи має форму напівеліпса. Яку форму повинен мати зубний ряд у нижньому протезі

A. Напівколо

B. Прямокутник

C. * Парабола

D. Напівеліпс

E. Трикутник

372. Хворому 67 років виготовляються повні знімні протези для верхньої та нижньої щелеп. Для постановки штучних зубів проводиться запис рухів нижньої щелепи. Який середній кут сагітального суглобового шляху

A. * 33

B. 13

C. 23

D. 43

E. 53

373. Хворому В., провели вибіркове пришліфування зубів , в ротовій порожнині з приводу захворювання СНЩС зумовлене порушенням функціональної оклюзії. Через 3 дні він звернувся лікаря - ортопеда зі скаргами на попадання слизової оболонки щоки між зубні ряди з права , та її травматизацію. Яка допущена помилка при зі шліфуванні зубів

A. * Зішліфування вершин опорних піднебінних горбів верхніх зубів.

B. Зішліфування вершин опорних щічних горбів нижніх зубів.

C. Зішліфування язичних горбів нижніх зубів.

D. Зішліфування щічних горбів верхніх зубів.

E. Зішліфування горбів верхніх зубів.

374. Які рухи відтворює апарат артикулятор:

A. * Сагітальні

B. колові

C. Фронтальні

D. Горизонтальні

E. Дорзальні

375. Зв'язковий апарат скронево-нижньощелепного суглоба складають:

A. Клино-верхньощелепна зв'язка

B. * Шило-нижньощелепна зв'язка

C. Шило-верхньощелепна зв'язка

D. Передня зв'язка

E. Задня зв'язка

376. Жувальні рухи нижньої щелепи розрізняють:

A. Прямі

B. Колові

C. Основні

D. Допоміжні та прямі

E. * Основні та допоміжні

377. Метод визначення сили жування - це:

A. електромастикоціографія

B. міотонометрія

C. * мастикоціодинамометрія

D. міографія

E. томографія

378. Нижні зуби отримують додаткову стійкість за рахунок:

A. * Щічної випуклості зубної дуги

B. Форми коренів

C. Кольору коронок

D. Нахилу коренів

E. Ріжучих горбиків

379. Нижній зубний ряд за формою нагадує:

A. * Параболу

B. Еліпс

C. Напівеліпс

D. Трикутник

E. Квадрат

380. Ознаки глибокого прикусу:

A. * Глибоке перекриття фронтальними зубами верхньої щелепи нижніх зубів

B. Змикаються лише моляри

C. Недостатній розвиток альвеолярного відростка

D. Нижня третина обличчя подовжена

E. Зайняття ротової щілини

381. Ознаки зубної по ортогнатичному прикусі:

A. Верхня зубна дуга менша за нижню

B. Змикаються тільки кутні зуби

C. * Висота зубних коронок зменшується від різців до молярів

D. Ріжучі краї нижніх передніх зубів прикривають верхні зуби

E. Нижня щелепа висунута вперед

382. Ортогнатія характеризується визначеним взаємовідношенням зубних рядів у трьох напрямках:

A. * Вертикальному, трансверзальному, сагітальному

B. Фронтальному горизонтальному, вертикальному

C. Трансверзальному горизонтальному, вертикальному

D. Сагітальній, прямому і фронтальному

E. Сагітальному, вертикальному, горизонтальному.

383. Особливості зубів верхньої щелепи:

A. * Більша кількість коренів у верхніх жувальних зубах

B. Більша кількість коренів у всіх верхніх зубах

C. Коронки нахилені орально, корені - вестибулярно

D. Коронки нахилені досередини, корені - назовні

E. Менша кількість коренів у верхніх жувальних зубів

384. Особливості зубів нижньої щелепи:

A. Коронками нахилені досередини, коренями - досередини

B. Коронками нахилені назовні, коренями - досередини

C. * Коронками нахилені досередини, коренями - назовні

D. Коронки мають більші розміри, а корені менші, ніж у зубів верхньої щелепи

E. Зубна дуга нижньої щелепи утворює еліпсЧасткове знімне протезування 6 страница | Часткове знімне протезування 8 страница

Незнімне зубне протезування 33 страница | Незнімне зубне протезування 34 страница | Незнімне зубне протезування 35 страница | Незнімне зубне протезування 36 страница | Незнімне зубне протезування 37 страница | Часткове знімне протезування 1 страница | Часткове знімне протезування 2 страница | Часткове знімне протезування 3 страница | Часткове знімне протезування 4 страница | Часткове знімне протезування 5 страница |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати