Головна

Часткове знімне протезування 6 страница

  1. 1 страница
  2. 1 страница
  3. 1 страница
  4. 1 страница
  5. 1 страница
  6. 1 страница
  7. 1 страница

C. Формування фальцу

D. Формування дна порожнини

E. Формування стінок порожнини

241. Хворій 19 років виготовляється пластмасова коронка на 22 зуб. Отримані робочий та допоміжний відбитки. Який технологічний процес має бути наступним

A. *Відливання гіпсової моделі

B. Моделювання коронки із воску

C. Гіпсовка моделі в кювєту

D. Заміна воску на пластмасу

E. Обробка, полірування коронки

242. Хворій 22 років планується виготовлення пластмасової коронки на 24 зуб. На яку товщину необхідно зішліфувати жувальну поверхню даного зуба

A. * 1,5 - 1,8 мм

B. 0,25 - 0,3 мм

C. 0,5 - 1,0 мм

D. 2,5 - 3,0 мм

E. 3,0 - 3,5 мм

243. Хворій 21 року виготовляється фарфорова коронка на 23 зуб. Отримані робочий та допоміжний відбитки. Який технологічний процес має бути наступним

A. *Виготовлення розбірної моделі

B. Виготовлення пластикового ковпачка

C. Нанесення на ковпачок основного шару фарфорової маси

D. Нанесення дентинної та емалевої маси і обпік.

E. Витягнення пластикової фольги із коронки. Нанесення барвників, глазурування.

244. На етапі припасування металокерамічного протезу з опорою на 13, 21, 23 відламалася керамічна обліцовка з 21 зуба. Об'єктивно: поверхня металу сірого кольору, зворотня поверхня відламаної керамічної обліцовки темно-зелена. Каркас був відлитий з металу Veron. Яка причина відлому

A. *Відсутність необхідної якості оксидної плівки

B. Моделювання каркасу з тонкими стінками

C. Неправильна загіпсовка моделей в оклюдатор

D. Відливка каркасу з безоксидного металу

E. Утворення оксидної плівки на поверхні каркасу

245. В клініку ортопедичної стоматології звернувся пацієнт зі скаргами на багаторазове розцементування металокерамічного мостовидного протезу з опорою на 23, 25, 26 зуби. Опорні зуби депульповані та оброблені по формі відтятого конуса зі значною конвергенцією стінок та з круговими уступами в ділянці шийок. Жувальна поверхня опорних зубів має вигляд рівної площини. Мостовидний протез був зацементований фосфатним цементом. Назвіть причину розцементування протезу.

A. A *Невірне препарування зубів

B. B Використання фосфатного цементу

C. C Наявність кругових уступів

D. D Використання для опори 23 зуба

E. E Наявність прямого прикусу

246. В клініку ортопедичної стоматології звернулась пацієнтка зі скаргами на гостру біль в 26 зубі, який посилюється ввечорі та вночі. Об'єктивно: консольний металокерамічний мостовидний протез із опорою на 26 зуб та консолю 25 зуба. Зуб живий, обробка здійснювалась під провідниковою анестезією. Протез виготовлений із дотриманням усіх вимог. Які помилки лікаря могли призвести до такого ускладнення

A. *Безперервне препарування зуба без охолодження, відсутність провізорних коронок

B. Обробка зуба у вигляді зрізаного конуса

C. Формування кругового уступу в ділянці шийки зуба

D. Відсутність медіальної опори у мостоподибному протезі

E. Цементування мостовидного протезу на фосфат-цементі

247. Хворій 47 років планується виготовити суцільнолитий бюгельний протез для нижньої щелепи з комбінованими кламерами. Якою відбитковою масою краще отримати робочий відбиток

A. * Стомальгін

B. Гіпс

C. Дентафоль

D. Дентол

E. Ортокор

248. Хворому 58 років виготовлено знімний частковий протез для верхньої щелепи. Під час оцінки якості його виготовлення виявлено мілкі булькові пори по всій товщі базису. Що спричинило утворення пор

A. *Швидке зростання температури при полімеризації пластмаси

B. Використання пластмаси з минулим терміном пригідності

C. Велика товщина пластмаси

D. Швидке охолодження кювети після полімеризації пластмаси

E. Мала товщина пластмаси

249. Хворому 57 років виготовляється частковий знімний протез для нижньої щелепи з пластмасовим базисом. Якою повинна бути в середньому його товщина

A. *2,0 - 2,5 мм

B. 0,5 - 1,0 мм

C. 1,0 - 1,5 мм

D. 1,5 - 3,0 мм

E. 3,0 - 3,5 мм

250. Хворий 50 років звернувся зі скаргами на рухомість зубів на нижній щелепі. Об'єктивно: зубний ряд інтактний, шийки зубів оголені, коронки високі, рухомість всіх зубів 1-2 ступеня. Яка шина більш в даному випадку показана

A. * Шина Ельбрехта

B. Шина Мамлока

C. Шина із повних коронок

D. Шина із екваторних коронок

E. Ковпачкова шина

251. Хвора 45 років звернулась зі скаргами на рухомість передніх зубів. Об'єктивно: зубні ряди інтактні, 31 32 33 43 42 41 зуби мають рухомість 1 - 2 ступеня. Імобілізацію рухомих зубів планується провести шиною Мамлока. Яку стабілізацію дозволить провести дана шина

A. * Фронтальна

B. Сагітальна

C. Колова

D. Фронто - сагітальна

E. Парасагітальна

252. Хворому 65 років виготовляється повний знімний протез для нижньої щелепи. Припасування індивідуальної ложки для отримання функціонального відбитка проводиться за допомогою проб Гербста. Під час ковтання слини ложка скидається. В якій ділянці необхідно вкоротити її край

A. * Від місця позаду слизового горбика до щелепно - під'язикової лінії

B. Від ікла да ікла з вестибулярного боку

C. Від ікла да ікла з язикового боку

D. Уздовж щелепно - під'язикової лінії

E. Вділянці премолярів з язикового боку

253. Хворому 65 років виготовляються повні знімні протези. Визначене прогенічне співвідношення щелеп. Які особливості постановки зубів при прогенічному співвідношенні беззубих щелеп

A. * Верхню зубну дугу скорочують на два премоляри

B. Передні зуби ставлять у прямому змиканні

C. Нижню зубну дугу скорочують на два премоляри

D. Передні зуби ставлять у ортогнатичному змиканні

E. Зуби фронтальної частини ставлять на "приточці"

254. Хворий 68 років звернувся зі скаргами на біль в ділянці піднебіння під час користування повним знімним протезом, який виготовлено три місяці тому та його балансування під час прийому їжі. Об'єктивно: різко виражені піднебінний торус, слизова оболонка в його ділянці гіперемована, набрякла. Яка найбільш імовірна причина даного ускладнення

A. * Не проведена ізоляція торусу

B. Попередній відбиток отриманий гіпсом

C. Функціональний відбиток отриманий з допомогою жорсткої індивідуальної ложки

D. Проведена анатомічна постановка зубів

E. Базис протеза виготовлений з акрилової пластмаси

255. При виготовленні мостоподібних протезів із сплавів золота та срібно - паладієвого сплаву в якості припою використовується сплав золота 750-ї проби. Який компонент вводиться до цього сплаву для зниження температури плавлення

A. * Кадмій

B. Мідь

C. Срібло

D. Платина

E. Цинк

256. Пацієнт Ю. 67 років, звернувся зі скаргами на відсутність 34,35,36,37,45,46 зубів. На ортопантомограмі у зубів, що залишились, резорбція альвеолярного паростка в межах 1/3 висоти міжзубних перетинок.. Яку конструкцію доцільно запропонувати пацієнту

A. *Бюгельний протез з елементами шинування

B. Мостовидні протези в ділянці жувальних зубів

C. Частковий знімний пластинчастий протез

D. Ковпачкову шину

E. Шину Ван-Тіля

257. Жінка 43 років звернулась з приводу протезування дефекту коронки зуба. Об'єктивно: 25 зруйнований на рівні ясен. На R-грамі кореневий канал запломбований до верхівки. Перкусія безболісна. Яка конструкція протеза показана хворій

A. *Штифтовий зуб за Ільїною-Маркосян

B. Штифтовий зуб за Ахмедовим

C. Напівкоронка

D. Екваторна коронка

E. Вкладка

258. Чоловік, 70 років з повною відсутністю зубів на верхній щелепі звернувся з метою протезування. Об'єктивно: альвеолярний відросток верхньої щелепи надмірно розвинений у фронтальній ділянці; вестибулярний скат грушоподібної форми. Верхньощелепні горби добре збережені, торус не виражений. Щічні тяжі та вуздечка верхньої губи прикріплюються високо. Яка конструкція протезу буде найбільш раціональна у даному випадку

A. * Повний знімний протез із постановкою зубів "на приточці"

B. Повний знімний пластинковий протез з двошаровим базисом

C. Безпіднебінний повний знімний протез

D. Повний знімний протез з денто-альвеолярними кламерами

E. Повний знімний протез з вкороченим зубним рядом

259. Хворому, 80 років, здійснюється припасування індивідуальної ложки на верхню щелепу. Об'єктивно: альвеолярний відросток різко рівномірно атрофований, горби верхньої щелепи не збереглися, торус слабо виражений. Щічні тяжі та вуздечка верхньої губи прикріплюються майже на рівні верхівки альвеолярного відростку, піднебінний скат пологий. Що слід зробити з індивідуальною ложкою для створення міцного замикаючого клапана

A. * Подовжити межі по лінії "А"

B. Подовжити зовнішні межі

C. Подовжити межі у фронтальній ділянці

D. Подовжити межі у ділянці верхньощелепних горбів

E. Перекрити індивідуальною ложкою тяжі і вуздечку

260. Чоловік, 32 років скаржиться на постійні рухи нижньої щелепи, які імітують жування. Ці рухи виникають під час нервового збудження. Зі слів дружини, відмічає нічне скреготіння зубів. Об'єктивно: зуби в бічних ділянках стерті, горби відсутні. Який метод лікування найбільш доцільний

A. *Використання роз"єднуючих кап на ніч, міогімнастика, самомасаж

B. Протезування зустрічними відновлюючими коронками

C. Медикаментозне і апаратурне лікування з направленням до хірурга-стоматолога

D. Консультація хірурга-стоматолога

E. Вирівнювання зубних рядів (вибіркове пришліфовування)

261. Хвора Л, 45 років скаржиться на прикусування слизової оболонки щоки в ділянці бічних зубів, біль та запалення, які пов'язує з протезуванням мостоподібним протезом. Об'єктивно: На верхній та на нижній щелепах мостоподібні протези з опорою на 23, 26 та 34, 37. Щічні бугри цих протезів змикаються в стик з антагоністами. Між ними нещільний контакт. Слизова оболонка щоки гіперемована, набрякла. По лінії змикання зубів - виразка. Яким чином можна запобігти такого ускладнення

A. *При моделюванні верхні зуби повинні перекривати нижні

B. Виготовити часткові знімні протези

C. Виготовити мостоподібний протез комбінованим

D. Виготовити суцільнолитий мостоподібний протез

E. Виготовити адгезивний мостоподібний протез

262. Хворий 67, років скаржиться на біль, кровотечу, порушення жування. В анамнезі: побутова травма нижньої щелепи. Об'єктивно: Зубний ряд на верхній щелепі ережений. Нижня щелепа беззуба, серединний перелом нижньої щелепи з дефектом кістки, припухлість на місці перелому. Яка конструкція найбільш доцільна у даному випадку

A. * Назубоясенна шина Ванкевич

B. Над' ясенна шина Порта

C. Над'ясенна шина Гунінга

D. Назубоясенна шина типа Вебера

E. Комплекс Збаржа

263. Хворий, 40 років скаржиться на утруднене приймання їжі у зв'язку з травмуванням слизової оболонки альвеолярного відростку верхньої щелепи протягом 3-х днів. Об'єктивно: на рівні перехідної складки 14,15 з вестибулярного боку декубітальна виразка, розміром 1х3 мм, з гладкими краями рожевого кольору. Який діагноз у хворого

A. *Травматичний стоматит

B. Кандидоз

C. Алергічний стоматит

D. Туберкульозна виразка

E. Сифілітична виразка

264. Хворому, 64 років , виготовляється бюгельний протез на верхню щелепу при наявності дефекту зубного ряду 2 го класу за Кенеді. Після проведеної паралелометрії встановлені типи межевих ліній на опорних зубах. На 24 зубі межева лінія - 1 типу. Який тип кламера із системи Нея показаний хворому

A. *І тип

B. ІУ тип

C. ІІ тип

D. ІІІ тип

E. У тип

265. Хворий, 70 років, з повною втратою зубів на верхній щелепі і дефекті твердого піднебіння скаржиться на утруднене вживання їжі, виливання рідкої через ніс, часті хронічні захворювання слизової оболонки порожнини носа. Об'єктивно: альвеолярний відросток верхньої щелепи атрофований - І тип за Шредером, податливість слизової оболонки - І клас за Супле. На твердому піднебінні - рубцевозмінений дефект розміром 2х3 см. Яка конструкція протеза найбільш доречна в даному випадку

A. *Повний знімний протез з системою внутрішнього і периферичного клапанів

B. Повний знімний протез із постановкою зубів на штучних яснах

C. М'який обтюратор і повний знімний протез

D. Повний знімний протез з потовщенням у ділянці дефекту

E. Повний знімний протез з металевим базисом і м'яким обтюратором

266. Хвора, 35 років скаржиться на металевий присмак, відчуття кислого при вживанні їжі, печію язика, порушення слиновиділення, головні болі, роздратованість які з'явилися через 2 місяці після протезування . Об'єктивно: в ротовій порожнини мостоподібні протези з опорою на 45,47,35,37 з нержавіючої сталі та золоті коронки на 15,16,17. Бічні поверхні язика гіперемовані, спостерігається незначний набряк. Який метод обстеження найбільш інформативний

A. *Вимірювання величини різниці потенціалів

B. Визначення РН слини

C. Визначення мікроелементів слини

D. Проба за Кулаженком

E. Загальний аналіз крові

267. Студентка 17 років, скаржиться на зміну в кольорі центрального різця на верхній щелепі праворуч. 1,5 місяці тому зуб був депульпований і запломбований, але змінився в кольорі. Об'єктивно: 21 запломбований, сірого кольору, стійкий, перкусія безболісна. Прикус ортогнатичний. Яка конструкція протезу найбільш доречна в даному випадку

A. *Металокерамічна коронка

B. Пластмасова коронка

C. Комбінована коронка

D. Вкладка

E. Металева коронка

268. Хворий, 50 років, скаржиться на відсутність 37, 36, 45, 46, 47 зубів. 35, 38, 44, 48 інтактні, стійкі, коронки анатомічної форми, досить високі, відносно паралельні між собою. Межева лінія має типовий напрямок проходження по 35, 44 опорних зубах. Який фіксуючий елемент необхідно використати в бюгельному протезі з опорою на 35, 44

A. * Кламмер Аккера

B. Кламмер Роуча

C. Кламмер Джексона

D. Телескопічну фіксацію

E. Вигнутий дротяний кламер

269. Хворий С., 42 роки, звернувся в клініку ортопедичної стоматології з метою протезування, після об'єктивного обстеження вибрана конструкція комбінованого паяного мостоподібного протеза. Який матеріал слід використати для облицювання проміжної частини

A. *Синма.

B. Фторакс.

C. Етакрил.

D. Акрилоксид.

E. Редонт.

270. Хворий 60 років звернувся в щелепно-лицевий стаціонар зі скаргами на болі, кровотечу, порушення жування. В анамнезі травма нижньої щелепи на рівні центральних різців. Припухлість на місці перелому. Відкривання рота не обмежене. Обидві щелепі беззубі. Яка конструкція найбільш доцільна

A. * Наясенна шина Порта

B. Наясенна шина Лімберга

C. Апарат Рудько

D. Наясенна шина Гунінга

E. Зубо-ясенна шина Ванкевич

271. Хворий С., 76 років звернувся в клініку ортопедичної стоматології зі скаргами на погану фіксацію повного знімного протеза на нижній щелепі. При огляді альвеолярного відростка виявлена його атрофія. Яке анатомічне утворення на нижній щелепі можна використати для покращання фіксації цього протеза

A. *Ретроальвеолярний простір.

B. Перехідну складку.

C. Щелепно-під'язичний валик.

D. Внутрішню косу лінію.

E. Переддвір'я порожнини рота.

272. Пацієнтка 50 років скаржиться на зміну зовнішнього вигляду через відсутність зубів у передній ділянці верхньої щелепи, порушення відкушування їжі. Пацієнтку виготовлено суцільнолитий мостоподібний протез. Який матеріал слід використовують для виготовлення каркасу мостоподібного протезу

A. *КХС.

B. Сплав золота.

C. Срібнопаладієвий сплав.

D. Нержавіючу сталь ІХІ8Н9Т.

E. Легкоплавкий сплав.

273. Хворому С., 52 р., планують заміщення дефекту зубного ряду в/щ з відсутністю 16,15,14, 13,12, 11, 21, 22,25, 26 пластинковим протезом. Об'єктивно: альвеолярний відросток у передньому відділі добре виражений, але виступає вестибулярно, у бокових відділах помірно атрофований. Слизова оболонка І класу за Суплі. Який вид постановки штучних зубів доцільно застосувати у даному випадку

A. *Передні "надотиці", бокові на штучних яснах.

B. Бокові з приточуванням, передні на штучних яснах.

C. Передні і бокові з приточуванням.

D. Передні і бокові на штучних яснах.

E. По склу за методом М. Васільєва.

274. У хворого 59-ти років двосторонній перелом н/щ в ділянці 44 34 зубів, решта жувальних зуби відсутні, беззубі фрагменти незміщені, але рухомі. Який ортопедичний апарат доцільно застосувати для іммобілізації відломків

A. *Шину Ванкевич з пєлотами.

B. Апарат Рудько.

C. Шину Лімберга.

D. Апарат Петросова.

E. Апарат Збаржа.

275. Хвора М., 47 р., скаржиться на печію в ротовій порожнині і "сиплення іскор з очей" під час прийому їжі металевою ложкою. Об'єктивно: лице симетричне, підщелепові лімфовузли не збільшені, рух н/щ необмежений, слизова оболонка ясен гіперемійована. Дефекти зубних рядів заміщені мостоподібним протезом із золотого сплаву з опорою на 23,27,28 і протезом із хромокобальтового сплаву з опорою на 43,47. Який найбільш вірогідний діагноз

A. *Гальваноз.

B. Загострення хронічного пародонтиту.

C. Виникнення електрорушійної сили (ЕРС).

D. Алергічна реакція.

E. Гінгіво-некротичний стоматит Венсана.

276. У пацієнта Д., 45 р., двосторонній кінцевий дефект зубного ряду в/щ, обмежений іклами. Якою повинна бути задня границя базиса пластинкового протеза, щоб забезпечити стабільність його функціонування

A. *Близькою до максимальної як при повному протезі.

B. Не доходити до лінії "А" на 1 см.

C. Не перекривати верхньощелепові горби.

D. Перекривати лінію "А" на 0,5 см.

E. Довільної конфігурації.

277. У пацієнта К., 45 р., односторонній дистально необмежений дефект зубного ряду н/щ що закінчується 33 зубом. Яку конструкцію можна йому запропонувати, якщо від знімного протеза він категорично відмовляється

A. *Суцільнолитий мостоподібний протез з опорою на 33 зуб і імплантати.

B. Штамповано-паяний консольний мостоподібний протез з опорою на 32,33 зуби.

C. Суцільнолитий консольний мостоподібний протез з опорою на 32,33 зуби.

D. Адгезивний мостоподібний протез.

E. Мостоподібний протез з телескопічною фіксацією на 32,33 зуби.

278. Хворий Ф., 30 років отримав травму в ділянці середньої третини обличчя. Звернувся зі скаргами на біль, припухлість м'яких тканин в ділянці верхньої щелепи, біль при закриванні рота. При обстеженні діагностовано перелом верхньої щелепи Лефор-ІІІ. Яку шину необхідно використовувати при лікуванні

A. *Апарат Збаржа

B. Шина Лімберга

C. Шина Гунінга-Порта

D. Шина Ванкевич

E. Шина Степанова

279. Хворий Д., 40 років, скаржиться на біль в ділянці нижньої щелепи, порушення прикусу. Травму отримав 6 годин тому. При обстеженні встановлено поодинокий перелом нижньої щелепи між другим різцем і іклом зліва. Зміщення уламків незначне. Всі зуби в наявності, стійкі. Який оптимальний метод лікування

A. *Однощелепна назубна шина-скоба

B. Остеосинтез з використанням міні-пластини

C. Двощелепні назубні шини

D. Шина Гарцатнікова

E. Шина Васильєва

280. Хвора 65 років, з'явилась через 2 дні після накладання часткового знімного протеза зі скаргами на наявність виразок слизової оболонки. Яка причина виникнення виразок біля краю базиса часткового знімного пластинкового протеза

A. *Механічна травма, викликана краєм базиса протеза

B. Погана фіксація пластинкового протезу

C. Неправильне розташування кламерної системи

D. Надмірне вживання грубої їжі

E. Помилки в підборі форми і кольору штучних зубів

281. Хворий П., 40 років. Скарги на кровотечу з ясен, набряк, гіперемію ясен. Який метод функціональної діагностики застосовується для визначення стану судин пародонта для ортопедичного лікування

A. * Реопародонтографія

B. Мастікаціографія

C. Міографія

D. Гальванометрія

E. Рентгенографія

282. Хвора 50 років звернулась з метою протезування. Об'єктивно: відсутні 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 27 зуби. Стан опорних зубів задовільний. Який тип кріплення забезпечує найкращі умови для стабілізації знімного протеза

A. *Площинне кріплення

B. Сагітальне кріплення

C. Трансверзальне кріплення

D. Лінійне кріплення

E. Точкове кріплення

283. Хвора 58 років звернулась зі скаргами на часті поломки знімного пластинкового протеза. З анамнезу: хвора страждає бруксизмом. З метою попередження зламів протеза з якого матеріалу доцільно виготовити базис протеза

A. *Метал (КХС)

B. Фторакс

C. Редонт

D. Етакрил

E. Ортосіл-М

284. Хвора Д., 38 років. Об'єктивно: відсутні 14, 15, 16, 17 та 24, 25, 26, 27 зуби. Запропоновано виготовити суцільнолитий дуговий протез. Коронки 18, 13, 23, 23, зубів низькі, екватори не виражені. Які фіксуючі елементи доцільно використати

A. *Телескопічні кріплення

B. Балкова система фіксації

C. Опорно-утримуючі кламери

D. Атачмени

E. Утримуючі кламери

285. Хворий 28 років. Об'єктивно: відсутні 14, 15, 16, 17 та 24, 25, 26, 27 зуби. Коронки 18, 13, 23, 28 зубів високі, екватори виражені. Яку конструкцію протеза функціонально найдоцільніше використати в даному випадку

A. * Бюгельний протез

B. Металокерамічний протез з опорою на 23, 28 та 13, 18 зуби

C. Адгезивні мостоподібні протези

D. Штамповано-паяні мостоподібні протези

E. Частковий пластинковий протез

286. Хворий Б., 40 років. Скарги на часткову відсутність зубів, погане пережовування їжі. Об'єктивно: відсутні 48, 47, 46, 45, 44 зуби; 17, 16 та 15 зуби зміщені разом із альвеолярним відростком до альвеолярного відростка нижньої щелепи. Які причини виникнення феномену Попова-Годона

A. *Втрата зубів-антагоністів

B. Рахіт

C. Травма

D. Ротове дихання

E. Каріозна хвороба

287. Хворий Д., 52 роки. Скарги на часткову відсутність зубів на верхній щелепі, утруднене пережовування їжі. Об'єктивно: в ділянці твердого піднебіння неоперований вроджений дефект піднебіння. Від операції відмовляється. Яке ортопедичне лікування Ви запропонуєте даному пацієнтові

A. *Частковий знімний протез з обтуратором із еластичної пластмаси

B. Бюгельний протез з фіксацією на атачменах

C. Бюгельний протез з фіксацією на кламерах

D. Повний знімний протез

E. Частковий знімний протез

288. Хворий М., 63 роки, скаржиться на погане пережовування їжі, косметичний дефект. Зубна формула 00 00 16 15 00 13 12 11 00 22 23 24 00 26 27 00 48 00 46 45 00 00 00 00 00 00 33 34 35 36 37 38 Зуби, які залишились мають I-II ступінь рухомості. Який вид стабілізації зубних рядів необхідно застосувати

A. *Стабілізація по дузі

B. Фронтальна стабілізація

C. Сагітальна стабілізація

D. Фронто-сагітальна

E. Парасагітальна

289. Хворий 62 років. Виготовлені повні знімні протези,які добре фіксуються. Через день хворий звернувся зі скаргами, що не може звикнути до протезів, вони заважають йому при розмові. За який термін відбувається процес адаптації хворого до знімного протезу

A. *1 місяць;

B. один тиждень.

C. 10 днів.

D. 15-20 днів.

E. один рік.

290. Хворий 78 років з повною втратою зубів. Протезами користується протягом 19 років. Звернувся зі скаргами на погану фіксацію верхнього протеза. Об'єктивно: нижня третина обличчя вкорочена, альвеолярні відростки на верхній та нижній щелепах різко атрофовані, піднебіння пласке. Слизова оболонка протезного ложа атрофована. В які терміни необхідно регулярно переробляти протези чи здійснювати їх реставрацію

A. *кожних 3-4 роки;

B. кожних 6 міс.;

C. один раз в рік;

D. через 7 років;

E. через 10-12 років.

291. Хворий Б., 58 років. Скарги на поломку кламерів, недостатню фіксацію бюгельного протеза на верхній щелепі. Об'єктивно: неправильно підготовлені опорні зуби під оклюзійні накладки, на 14 та 26 зубах зламані вестибулярні плечі опорно-утримуючих кламерів. Хворому показано:

A. *переробити протез.

B. провести реставрацію гнутими кламерами.

C. провести реставрацію самотверднучою пластмасою.

D. усунути оклюзійні накладки.

E. провести корекцію прикуса.

292. Хворий, 45 років скаржиться на незначне стирання зубів на верхній та нижній щелепах. Об'єктивно: при огляді встановлена горизонтальна форма патологічного стирання зубів І ступеню, без зниження міжальвеолярної висоти. Прикус ортогнатичний. Який метод лікування слід застосувати для профілактики подальшого стирання зубів та зниження міжальвеолярної висоти

A. *Виготовити зустрічні конструкції у бічних ділянках (коронки, вкладки)

B. Виготовити пластмасову капу на верхню щелепу

C. Відновити анатомічну форму зубів за пломбувальних матеріалів

D. Виготовити пластмасову капу на нижню щелепу

E. Лікування провести в два етапи (підготовчий, раціональне протезування)

293. Чоловік, 43 років скаржиться на підвищену чутливість зубів до температурних подразників, неприємні відчуття при вживанні солодкої і кислої їжі. Об'єктивно: стертість всіх поверхонь верхніх і нижніх зубів до утворення контактних площадок на поверхні верхніх і нижніх різців. Міжальвеолярна висота і висота нижньої третини обличчя знижена на 5-6 мм. Всі зуби стійкі. Визначте найбільш ймовірний діагноз захворювання даного пацієнта.

A. *Патологічне стирання, генералізована форма, змішаний тип,2 ступінь.

B. Патологічне стирання, локалізована форма, горизонтальний тип, 1-2 ступінь.

C. Патологічне стирання, генералізована форма, вертикальний тип, 1 ступінь.

D. Прикус, що знижується 1 - 2 ступінь.

E. Симптомокомплекс Костена.

294. У пацієнта М.,25 р., вестибулярні поверхні верхніх різців уражені флюорозом. Яка з перерахованих конструкцій дасть максимальний естетичний результат при застосуванні

A. *Вінір

B. Пластмасова коронка

C. Керамічна коронка

D. Металокерамічна коронка

E. Металопластмасова коронка за Мате

295. Пациенту рекомендовано изготовить металлокерамический мостовидный протез с опорой на 43, 46. Какой вид анестезии является предпочтительным для безболезненного препарирования этих зубов

A. * Проводниковая (торусальная)

B. Oбщее обезболивание

C. Aппликационная анестезия

D. Инфильтрационная

E. Проводниковая (туберальная и небная)

296. Хворий 65 років скаржиться на відлам трьох фарфорових фронтальних штучних зубів в знімному протезі, виготовленому 2 місяця тому. За рахунок яких пристосувань фарфорові зуби з'єднуються з пластмасовим базисом протеза

A. *За допомогою крампонів

B. За допомогою клею

C. За рахунок фізико-хімічного з'єднання

D. За допомогою замкового кріплення

E. За допомогою діаторичних порожнин

297. Пацієнту С., 63 років планується виготовлення дугового протезу на верхню щелепу. Об'єктивно: 18, 17, 16, 15, 25, 26, 27 відсутні, блювотний рефлекс не виражений, торус середньої величини. На якій відстані від сліпих піднебінних ямок слід розташувати дугу щоб запобігти можливих незручностей користування протезом

A. *10-12 мм

B. 4 - 8 мм

C. 23 - 25 мм

D. 2 - 3 мм

E. 16 - 22 мм

298. Пацієнт Л., 37 років звернувся до клініки ортопедичної стоматології з метою протезування у зв'язку із втратою центрального різця на верхній щелепі внаслідок травми. Раніше не протезувався. В анамнезі: бронхіальна астма. Які заходи профілактики бронхоспазму є першочерговими

A. *Провести алерготести на чутливість до пластмас і металів

B. Провести препарування після знеболення

C. Обробити зуби ремінералізуючим розчином

D. Виготовити тимчасову конструкцію

E. Застосувати седативні засоби

299. Пацієнт А., 47 р. скаржиться на больові відчуття у бічній ділянці нижньої щелепи з язикового краю зліва, що виникають при рухах язика. 2 дні тому пацієнту виготовлений частковий знімний протез на нижню щелепу з кламерною фіксацією на 47, 42, 33 зуби. На слизовій оболонці в ретроальвеолярній області визначається локалізована ділянка гіперемії, яка відповідає краю протеза. Скорочення якого м'яза визначають межу протеза в цій ділянці

A. * Щелепно-під'язикового

B. Підборідно-під'язикового

C. Під'язиково-язикового

D. Медіального крилоподібного

E. Жувального

300. Пацієнт С., 52 р. скаржиться на больові відчуття у бічній ділянці нижньої щелепи з язикового краю зліва, що виникають при рухах язика. 2 дні тому пацієнту був зданий частковий знімний протез на нижню щелепу з кламерною фіксацією на 47, 42, 33 зуби. На слизовій оболонці в ретроальвеолярній області визначається локалізована ділянка гіперемії, яка відповідає краю протеза. Яке анатомічне утворення визначає межу протеза в цій ділянці

A. * Внутрішня коса лінія

B. Зовнішня коса лінія

C. Підборідна ость

D. Крилоподібна гористість

E. Язикова ямкаЧасткове знімне протезування 5 страница | Часткове знімне протезування 7 страница

Незнімне зубне протезування 32 страница | Незнімне зубне протезування 33 страница | Незнімне зубне протезування 34 страница | Незнімне зубне протезування 35 страница | Незнімне зубне протезування 36 страница | Незнімне зубне протезування 37 страница | Часткове знімне протезування 1 страница | Часткове знімне протезування 2 страница | Часткове знімне протезування 3 страница | Часткове знімне протезування 4 страница |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати