На головну

Незнімне зубне протезування 27 страница

  1. 1 страница
  2. 1 страница
  3. 1 страница
  4. 1 страница
  5. 1 страница
  6. 1 страница
  7. 1 страница

B. тіоколових відбиткових матеріалів

C. силіконових відбиткових матеріалів

D. альгінатних і термопластичних відбиткових матеріалів

E. термопластичних* відбиткових матеріалів

845. Тривалість охолодження гутаперчі становить

A. 3-5 хв.

B. 15-20 хв.

C. 5-10 хв.

D. 30 хв.

E. 10- 15 хв. *

846. Який з термопластичних відбиткових матеріалів, застосовується для одержання компресійних функціональних відбитків з беззубих щелеп при значній атрофії альвеолярного відростка

A. гутаперча

B. Стенс 03

C. Акроденти 02

D. Стенс 03 і Акроденти 02

E. Дентафоль*

847. На скільки типів поділяються необоротні термопластичні маси?

A. 3

B. 4

C. 6

D. 8

E. 2*

848. Другий тип термопластичних мас пофарбований в:

A. Зелений колір

B. Сірий колір

C. Червоний колір

D. Жовтий

E. Білий колір*

849. Які типи термопластичних мас Вайнштейна випускається промисловістю

A. №1, №2, №6, №4

B. №1, №2 ,№3, №4

C. №1, №3,№5,№6, №9

D. №3,№6, №9, №5

E. №1, №2, №3, №5*

850. При якій температурі розм'якшується термомаса Вайнштейна

A. 45-60 ° С

B. 50-60 ° С

C. 60-75 ° С

D. 20-30 ° С

E. 60-70 ° С*

851. Який компонент є складовою тіоколових відбиткових матеріалів

A. Біла сажа

B. Морські водорості

C. Чорна сажа

D. Біла сажа і Чорна сажа

E. Сірка*

852. Час затвердіння Силіту становить:

A. 2-5 хв.

B. 3-4 хв.

C. 3-5 хв.

D. 5-10 хв.

E. 2-3хв*

853. Силіконові відбиткові маси:

A. дають усадку

B. дають велику усадку

C. жодна відповідь не правильна

D. незначну усадку

E. практично не мають*

854. Для одержання попередніх відбитків використовують відбиткову масу:

A. Сіеласт К

B. акродент

C. Дентафоль

D. акродент і Дентафоль

E. Атан*

855. Які властивості притаманні сучасним відбитковим матеріалам:

A. Нерозм'якшуватись при температурі порожнини рота

B. Затвердів під впливом ротової рідини

C. Розм'якшення при температурі 17-10 ° С

D. Розм'якшення при температурі 27-40 ° С

E. Розм'якшуватись при температурі вище температури порожнини рота *

856. Стомапласт належить до слідуючих відбиткових матеріалів:

A. Еластичні

B. Самотвердіючі

C. Силіконові

D. Еластичні і Самотвердіючі

E. Термопластичні *

857. До тіоколових відбиткових матеріалів належать:

A. Акродент 02

B. Дентафоль

C. Сіеласт К

D. Тіодент і Сіеласт К

E. Тіодент*

858. Як називаються термопластичні відбиткові матеріали багаторазового користування, що можуть стерилізуватися нагріванням

A. Первинні

B. Вторинні

C. Необоротні

D. Первинні і Необоротні

E. Оборотні*

859. Який тип необоротних відбиткових матеріалів пофарбований в білий або червоний колір і розм'якшується при температурі 70?С

A. І тип

B. ІІІ тип

C. ІV тип

D. V тип

E. ІІ тип*

860. До яких відбиткових матеріалів належить дентафоль

A. альгінатні

B. тіоколові

C. силіконові

D. тіоколові і силіконові

E. термопластичні*

861. До яких відбиткових матеріалів належить Сіеласт К

A. тіоколові

B. силіконові

C. альгінатні

D. тіоколові і термопластичні

E. термопластичні *

862. Який вид термопластичних відбиткових мас за повторного використання стає менш пластичним, внаслідок зміни властивостей або зменшення окремих компонентів:

A. Оборотні

B. Вологостійкі

C. Гідрофобні

D. Вологостійкі і Гідрофобні

E. Необоротні*

863. Перший тип необоротних відбиткових мас розм'якшується при t?:

A. 20-30 °С

B. 35-50 °С

C. 70-90 °С

D. 10-15 °С

E. 30-60 °С *

864. У якому році Е. Я. Варес запропонував термопластичну відбиткову масу Атом:

A. 1920

B. 1836

C. 1929

D. 1746

E. 1988 *

865. Чим регулюється пластифікація силіконового відбиткового матеріалу "Сісмаст"

A. к-тю двоокису свинцю

B. к-тю рецинової олії

C. к-тю бджолиного воску

D. к-тю синтетичного церезину

E. к-тю вазелінової олії*

866. Основний недолік гутаперчі

A. плинність маси при темп. менше 39°

B. прилипання маси при замішуванні

C. швидко втрачає вологу

D. через 15 - 40 min змінює об'єм і дає осадку

E. тривале охолодження протягом 10 - 15 хв. *

867. Що входить до термопластичного відбиткового матеріалу Дентафоль

A. гліцериновий ефір каніфолі 5%, парафін 14%, рицинова олія 7%, стеарин 2%, тальк 29,96%

B. тетраборат натрію 2 %, стеарин 4%, дебутилфталат 4%

C. парафін 14%, каніфоль 87%, стеарин 2%, рицинова олія 12%

D. гліцериновий ефір каніфолі 5%, парафін 14%, рицинова олія 7%, стеарин 2%.

E. Каніфоль - 87, дибутилфталат 3%,етилцелюлоза 1%, рицинова олія 7% і стеарин 2% *

868. Що є каталізатором в відбиткової масі тіодент

A. Двоокис цинку

B. сірчанокислий кальцій

C. сірка

D. двоокис Марганцю

E. двоокис свинцю*

869. Типи термопластичних мас

A. в'язкі і текучі

B. повільного і швидкого твердіння

C. теплі і гарячі

D. нормального і повільного твердіння

E. оборотні і необоротні *

870. Яка термопластична маса використовуется як ортопедичний коректор

A. стомапласт

B. стенс

C. гутаперча

D. дентафоль

E. ортокор*

871. Який відбитковий термопластичний матеріал використовують для зняття високоточних відбитків

A. ортомар

B. маса Ванштейна

C. стенс

D. гутаперча

E. дентафоль*

872. Скільки номерів термопластичних відбиткових мас розробив Ванштейн?

A. 3

B. 4

C. 6

D. 2

E. 5*

873. У якому вигляді випускають стомапласт

A. зеленувата маса

B. рожева маса

C. рожевому тубі

D. жовта у пластмасових банках

E. зеленувата у металевій каструльці*

874. Який матеріал не відноситься до термопластичних матеріалів

A. стенс

B. гутаперча

C. дентафоль

D. маса Ванштейна

E. стомалокс*

875. При якій температурі розм'якшується маса Керра?

A. 50°С

B. 55°С

C. 60°С

D. 65°С

E. 70°С*

876. При якій температурі виникає плинність маси дентафоль?

A. 20°С

B. 40°С

C. 38°С

D. 40°С

E. 30°С*

877. Яка маса після затвердіння не змінює своєї форми?

A. Дентафоль

B. Ортокаф

C. Маса Ванштейна

D. Стомапласт

E. Маса Керра*

878. Необоротні термопластичні маси 2 типу в нормі мають таке забарвлення

A. червона

B. зелена

C. жовта

D. фіолетова

E. чорна*

879. Що таке густина матеріалу:

A. його маса;

B. його вага;

C. відношення ваги матеріалу до його маси;

D. відношення об'єму тіла до його маси;

E. відношення маси тіла до його об'єму? *

880. В якому агрегатному стані застосовується більшість зуботехнічних матеріалів:

A. аерозольному;

B. рідкому;

C. пароподібному;

D. змішаному?

E. твердому; *

881. Як змінюється об'єм матеріалу під час його кипіння (пароутворення):

A. змінюється незначно;

B. зменшується;

C. спочатку зменшується, а потім збільшується;

D. залишається постійним?

E. значно збільшується; *

882. Яке значення має теплопровідність матеріалу протеза (для пацієнта):

A. можливі подразнення епітелію слизової оболонки, порушення смаку;

B. можливі подразнення зуба під протезом, порушення больової чутливості;

C. можливі порушення смаку і чутливості емалі зуба;

D. не має значення.

E. можливі термічні подразнення та ушкодження тканин протезного поля; *

883. Коефіцієнт теплового розширення матеріалу, який застосовується в зубопротезуванні, повинен:

A. бути більшим від коефіцієнта теплового розширення слизової оболонки;

B. бути значно меншим від коефіцієнта розширення тканин зуба;

C. бути значно більшим від коефіцієнта розширення тканин зуба;

D. дорівнювати коефіцієнту теплового розширенняслизової оболонки.

E. дорівнювати коефіцієнту розширення тканин зуба; *

884. Заходи для підвищення міцності матеріалу:

A. режим механічної обробки не має значення, уведення до складу сплаву суміші зміцнювальних компонентів;

B. уведення до складу суміші компонентів, що знижують температуру плавлення; дотримання режиму механічної обробки;

C. дотримання режиму термічної обробки, уведення до складу матеріалу компонентів, що підвищують температуру плавлення;

D. дотримання режиму хімічної обробки, уведення до складу матеріалу легуючих речовин.

E. дотримання режиму механічної і термічної обробки, уведення до складу сплаву суміші зміцнювальних компонентів; *

885. Термопластичні відбиткові маси використовують для зняття відбитків:

A. за наявності одиничних зубів;

B. при часткових дефектах зубних рядів, вираженому нахилі зубів;

C. за наявності рухливих зубів при пародонтозі;

D. в усіх випадках.

E. при виготовленні вкладок, півкоронок і штифтових зубів, при беззубих щелепах; *

886. Основні медико-технічні вимоги до термопластичних відбиткових матеріалів:

A. недостатня еластичність,

B. при температурі вище температури вище в порожнині рота,

C. піддаватися стерилізації із зміною властивостей,

D. точно відтворювати відбиток тканин протезного ложа.

E. не ушкоджувати тканини порожнини рота, *

887. Оборотні термопластичні відбиткові маси відрізняються від необоротних за такими властивостями:

A. за повторного застосування стають менш пластичними,

B. не можуть стерилізуватися нагріванням,

C. за багаторазового використання втрачають пластичних властивостей,

D. пластичність забезпечується додаванням каніфолі.

E. можуть стерилізуватися нагріванням, *

888. 1-ий тип необоротних пластичних мас має наступні властивості:

A. пофарбований в білий або чорний кольори,

B. розм'якшуються при температурі 30-60?С,

C. розм'якшуються при температурі 20?С,

D. відтворюють піднутрінь.

E. пофарбований в зелений, червоний або сірий кольори, *

889. 2-ий тип необоротних пластичних мас має наступні властивості:

A. низькотемпературні,

B. низькоплавні,

C. служать основою для отримання інших відбиткових матеріалів,

D. пофарбований в зелений, червоний або сірий кольори.

E. пофарбований в білий або чорний кольори, *

890. До еластичних відбиткових матеріалів належать:

A. воски та воскові композиції,

B. тіоколові відбиткові матеріали,

C. гіпс,

D. самотвердіючі пластмаси.

E. силіконові відбиткові матеріали, *

891. Основні якості силіконових відбиткових мас:

A. взагалі не дають усадки,

B. можна відлити з відбитка кілька моделей,

C. за тривалого зберігання маси не полімеризуються,

D. дають значну усадки.

E. дають точний відбиток, *

892. Матеріал "Тіодент" застосовують для отримання:

A. дублювання моделей,

B. отримання відбитка з 1/3 щелепи,

C. перебазування знімних пластикових протезів,

D. для формування країв відбитка.

E. відбитків у протезуванні коронками, напівкоронками вкладками, *

893. Для матеріалу Екзафлекс притаманні наступні ознаки:

A. випускається у співвідношенні порошок-рідина,

B. містить дві основні пасти,

C. однокомпонентна паста,

D. при змішуванні дає жовте забарвлення матеріалу.

E. один з кращих представників силіконових відбиткових матеріалів, *

894. Матеріал Гутаперча характеризується наступними властивостями:

A. низькомолекулярний вуглевод,

B. не дає точне відображення рухомих тканин,

C. нині в ортопедичні стоматології застосовується рідко,

D. має широке застосування.

E. високомолекулярний вуглевод, *

895. Основні властивості термопластичної відбиткової маси (МСТ-02):

A. розм'якшується при температурі 20-25 ° С,

B. розм'якшується при температурі 100 ° С,

C. застосовуються для отримання відбитків з беззубих щелеп,

D. застосовуються для отримання відбитків порожнин під вкладки.

E. пластинки темно-смарагдового кольору, *

896. Характерні особливості силіконових відбиткових мас:

A. взагалі не дають усадки,

B. за тривалого збереження маси не полімеризуються,

C. мають усадку,

D. можна відлити з відбитка кілька моделей.

E. дають тонкий відбиток, *

897. Яким чином можна загальмувати блювальний рефлекс, при зніманні відбитків з верхньої щелепи?

A. дихати тільки ротом

B. дихати тільки носом

C. затримати на кілька секунд дихання

D. опустити голову вниз

E. просити пацієнта глибоко вдихати носом і відхилити голову трохи назад*

898. Інгібітором реакції полімеризації силіконів може бути:

A. Суха слизова оболонка

B. Використання адгезиву для ложки

C. Використання полімерних рукавичок

D. Не існують

E. Використання латексних рукавичок*

899. Вимоги до відбиткової маси:

A. швидке твердіння,

B. розчиняється в слині,

C. не придатний до повторного застосування,

D. зберігається при кімнатній температурі тривалий час.

E. дає точний відбиток рельєфу слизової оболонки порожнини рота та зубів, *

900. За І. М. Оксманом до термопластичних відбиткових матеріалів належать:

A. цинкоксидевгенольні пасти,

B. альгеласт,

C. адгезаль,

D. силіконові.

E. віск, *

901. Найбільш типові ускладнення під час отримання відбитка

A. виникнення блювотного рефлексу

B. аспірація шматочки гіпсу

C. Травма слизової оболонки

D. жодне з вище перерахованих

E. все перераховано*

902. Основу яких відбиткових матеріалів складає лінійний полімер з активними кінцевими гідроксильними групами

A. Тіоколові

B. Альгінатні

C. Силіконові*

D. Термопластичні

E. Тіоколові і Альгінатні

903. Стоматопласт складається

A. гліцериновий ефір, каніфоль, рицинова олія, барвник, парафін *

B. гліцериновий ефір, каніфоль, барвник, парафін і стеарин

C. гліцериновий ефір, каніфоль, парафін і целюлоза

D. каніфоль, парафін, барвник і рицинова олія

E. барвник і рицинова олія

904. При якій температурі розм'якшується необоротні термопластичні маси першого типу

A. 30 - 35°С

B. 30 - 60°С*

C. 25 - 50°С

D. 35- 65°С

E. 40 - 60°С

905. Який основний недолік гутаперчі?

A. крихкий

B. погана якість зняття відбитку

C. потребує тривалого охолодження*

D. застосовування для беззубих щелеп

E. всі відповіді вірні

906. До еластичних відбиткових матеріалів належить

A. гіпс

B. віск

C. маса Керра

D. ангеласт*

E. стенс 03

907. Дитині К., З років, з дефектом твердого та м'якого піднебіння планують виготовити обтуратор. Який відбитковий матеріал необхідно використати?

A. Гіпс

B. Стомальгін

C. Термопластичний чи силіконовий*

D. Гідроколоїдні

E. Евгенол-оксидцинкові

908. До якої групи відбиткових матеріалів відносять "Гелій":

A. твердих;

B. еластичних; *

C. твердокристалічних;

D. термопластичних;

E. термостійких?

909. До еластичних відбиткових матеріалів відносять:

A. "Дентол", "Дентафоль", "Стомальгін", "Сіеласт", "Силіт", "Тіодент";

B. "Стомальгін", "Сіеласт", "Тіодент", "Упен", "Кромопан", "Гелін";*

C. "Стене", "Упен", "Тіодент", "Силіт", "Репін", "Стомальгін";

D. "Сіеласт", "Стомальгін", "Акродент", "Кромапан", "Стомапласт", "Упен";

E. "Стомапласт", "Силіт", "Стомальгін", "Гелін", "Репін", "Тіодент", "Кромапан".

910. До термопластичних відбиткових матеріалів відносять:

A. "Акродент", "Дентафоль", "Стенс", масу Керра, термопластичні маси № 1 - № 4, "Стомапласт";*

B. масу Керра, "Дентафоль", "Акродент", "Стомальгін", термопластичні маси № 1 - № 4, "Ортокор";

C. "Стенс", "Дентафоль", "Дентол", "Акродент", "Стомапласт", масу Керра, "Ортокор";

D. "Стомапласт", "Стенс", термопластичні маси № 1 - № 4, "Дентафоль", "Акродент", "Сіеласт", "Репін";

E. E. "Сіеласт", "Дентол", "Стенс", "Стомапласт", "Акродент", "Дентафоль", "Ортокор".

911. Які маси відносяться до термопластичних?

A. стенс-03 , маси Вайнштейна, Керра, ортокор.

B. віск,маси Вайнштейна,Керра ,стенс-03, адгезаль, стоматопласт, ортокор. *

C. адгезаль, стенс-03, ортокор.

D. стоматопласт, стенс-03 ,адгезаль, ортокор.

E. ортокор, стенс-03, адгезаль

912. До лікаря-ортопеда звернулися батьки дитини з діагнозом вроджена розщілина губи і піднебіння з метою виготовлення обтуратора. Які відбиткові маси найдоцільніше використовувати для зняття відбитку?

A. Термопластичні*

B. Кристалічні.

C. Альгінатні.

D. Тіоколові.

E. Гіпс.

913. До складу термопластичних мас не належить:

A. парафін;

B. стеарин;

C. каучук;*

D. смола;

E. ароматичні речовини.

914. Що належить з переліченого до вимог термопластичних мас?

A. Не пошкоджувати тканини порожнини рота.

B. Бути пластичними.

C. Легко оброблятися з гострим інструментом.

D. Не розчинятися , не набухати.

E. Все перелічене правильно.*

915. Який відбитковий матеріал доцільно використати для зняття відбитків із беззубих щелеп?

A. Маса Кера.

B. "Сіеласт".*

C. "Ортокер".

D. "Дентафоль".

E. "Стенс - 03".

916. До складу термопластичних мас не належить:

A. парафін;

B. стеарин;

C. каучук;*

D. смола;

E. ароматичні речовини.

917. Що належить з переліченого до вимог термопластичних мас?

A. Не пошкоджувати тканини порожнини рота.

B. Бути пластичними.

C. Легко оброблятися з гострим інструментом.

D. Не розчинятися , не набухати.

E. Все перелічене правильно.*

918. Якмй відбитків матеріал доцільно використати для зняття відбитків із беззубих щелеп?

A. Маса Кера.

B. "Сіеласт".*

C. "Ортокер".

D. "Дентафоль".

E. "Стенс - 03".

919. Який відбитковий матеріал не відноситься до силіконових мас?

A. "Віга лен - 30".

B. "Фрейз".*

C. "Віга лен - 35".

D. "Сильбопласт - В".

E. "Євросил".

920. До якої групи восків відносять бджолиний віск:

A. рослинних

B. синтетичних

C. мінеральних

D. пластичних

E. тваринних*

921. Температури розм'якшення і плавлення бджолиного воску:

A. 37-38 °С, 62-64 °С;*

B. нижче ніж 36 °С, 58-60 °С;

C. вище ніж 42 °С, 62-64 °С;

D. 39-40 °С, 50-55 °С;

E. 42-45 °С, 65-66 °С.

922. Властивість бджолиного воску, що визначає його застосування в моделювальних матеріалах:

A. пластичність;

B. клейкість;

C. великий інтервал між температурами розм'якшення і плавлення;*

D. низька температура розм'якшення;

E. великий діапазон коефіцієнта лінійного розширення.

923. До якої групи восків відносять стеарин:

A. рослинних

B. синтетичних

C. мінеральних

D. пластичних

E. тваринних*

924. Температура плавлення парафіну:

A. 38-40 °С;

B. 42-50'С;*

C. 49-55 °С;

D. 32-37 °С;

E. до 60 °С.

925. Основні компоненти моделювальних восків:

A. парафін, бджолиний віск;*

B. карнаубський віск, каніфоль;

C. монтановий віск, стеарин;

D. парафін, озокерит;

E. каніфоль, церезин.

926. Недоліком гутаперчі є:

A. зміна кольору;

B. алергічна реакція;

C. кригкість;

D. тривале охолодження;*

E. деформація під час введення.

927. Який пристрій запропонував Герингер для полегшення виконання клінічного етапу визначення «центрального співвідношення щелеп».

A. Апарат для згладжування та підрізання валиків.

B. Апарат для оформлення оклюзійної площини з одночасним встановленням висоти верхнього прикусного валика.

C. Апарат для розігрівання валиків.

D. Апарат для фіксації валиків у центральному співвідношенні.

E. Циркуль, який автоматично визначає точку золотого перетину. *

928. Вертикальний рух відповідає відкриванню та закриванню рота відбувається завдяки поперемінному скороченню м'язів, які піднімають і опускають нижню щелепу. Одночасно з цим суглобна головка:

A. Обертається навколо поперечної осі. При цьому суглобний диск ковзає по задній поверхні суглобного горбика.

B. З боку, де скорочується м'яз, зміщується донизу та вперед і трохи відхиляється до середини. На другому боці суглобна головка, залишаючись в ямці, робить обертальні рухи навколо вертикальної осі.

C. Залишається на місці.

D. Обертається навколо вертикальної осі. При цьому суглобний диск ковзає по поверхні суглобного горбика.

E. Ковзає і обертається в суглобній ямці, причому ковзання відбувається в передньо-верхній, а обертання - в нижньо-задній камерах суглоба. *

929. При визначенні центральної оклюзії, лікар попросив хворого запрокинути голову дещо назад, для того щоб:

A. Запобігти висуненню нижньої щелепи в сторону.

B. Запобігти руху нижньої щелепи назад.

C. Запобігти відкриванню рота.

D. Воскові валики щільно пристали один до одного.

E. Запобігти висуненню нижньої щелепи вперед. *

930. Одним із станів визначення центральної оклюзії є побудова площини, що при наявності достатньої кількості зубів проходить через ріжучі краї центральних різців нижньої щелепи та дистально-щічні горбики останніх молярів. Яка площина будується?

A. Сагітальна

B. Вертикальна

C. Трансверзальна

D. Франкфуртська

E. Протетична *

931. Під час вивчення діагностичних моделей побудовано трикутник Бонвіля. Який його різновид відповідає правильно сформованим зубним рядам?

A. Рівнобедрений

B. Прямокутний

C. Тупокутний

D. Неправильної форми

E. Рівносторонній *

932. Рівносторонній трикутник Бонвіля в середньому має довжину сторін:

A. 6см.

B. 7см.

C. 8см.

D. 9см.

E. 10см*

933. Під час жування у разі рухів нижньої щелепи вліво зовнішні і внутрішні горбки молярів з лівого боку переміщуються:

A. На різнойменні горбки верхньої щелепи, в той же час з правого боку нижньої щелепи зовнішні горбки переміщуються на зовнішні горбики верхньої щелепи.

B. На різнойменні горбки верхньої щелепи, в той же час з правого боку нижньої щелепи зовнішні горбки переміщуються на внутрішні горбки верхньої щелепи.

C. На однойменні горбки верхньої щелепи, в той же час з правого боку нижньої щелепи зовнішні горбки переміщуються на зовнішні горбики верхньої щелепи.

D. На різнойменні горбки верхньої щелепи, в той же час з правого боку нижньої щелепи внутрішні горбки переміщуються на внутрішні горбики верхньої щелепи.

E. На однойменні горбки верхньої щелепи, в той же час з правого боку нижньої щелепи зовнішні горбки переміщуються на внутрішні горбки верхньої щелепи. *

934. При сагітальному зміщенні нижньої щелепи повинен зберігатися контакт між зубними рядами мінімум у трьох пунктах: справа і зліва в бічних ділянках і на фронтальній ділянці. Ця особливість артикуляції в літературі дістала назву:

A. Феномен Попова- Годона.

B. Феномен Христенсена.

C. Трикутника Бонвіля.

D. Кривої Шпеє.

E. Трипунктного контакту Бонвілля. *

935. Трипунктний контакт Бонвілля-це:

A. Рівносторонній трикутник зі сторонами 10 см.

B. При трансверзальному зміщенні нижньої щелепи контакт між зубними рядами у трьох пунктах: справа і зліва в бічних ділянках і на фронтальній ділянці.

C. При оклюзійному контакті горбково-фісурний контакт між молярами у трьох пунктах.

D. Оклюзійні контакти при трьох типах оклюзії (сагітальній, трансверзальній, та центральній).

E. При сагітальному зміщенні нижньої щелепи контакт між зубними рядами у трьох пунктах: справа і зліва в бічних ділянках і на фронтальній ділянці. *

936. Між серединами суглобових головок з кожного боку і точкою контакту жувальних поверхонь нижніх центральних різців розміщується простір у 10 см, величина якого коливається в дуже незначних межах. В літературі це явище дістало назву:

A. Феномен Попова- Годона.

B. Феномен Христенсена.

C. Трипунктного контакту Бонвілля.

D. Кривої Шпеє.

E. Трикутника Бонвіля. *

937. Згідно законам Ганау «Аrtіculation guen»: із збільшенням наклону суглобових головок глибина (вираженність) компенсаторної кривої:

A. Зменшується.

B. Не змінюється.

C. Не значно зменшується

D. Не рівномірно збільшується

E. Збільшується. *

938. Згідно законам Ганау «Аrtіculation guen»: із збільшенням наклону суглобових горбиків:

A. Збільшується нахил площини оклюзії та збільшується кут нахилу різців.

B. Зменшується нахил площини оклюзії та збільшується кут нахилу різців.

C. Зменшується нахил площини оклюзії та зменшується кут нахилу різців.

D. Зменшується нахил площини оклюзії, кут нахилу різців не змінюється.

E. Збільшується нахил площини оклюзії та зменшується кут нахилу різців. *

939. Згідно законам Ганау «Аrtіculation guen»: із збільшенням наклону суглобових горбиків:

A. Збільшується кут нахилу різців, збільшується висота горбиків зубів.

B. Зменшується кут нахилу різців, зменшується висота горбиків зубів.

C. Збільшується кут нахилу різців, зменшується висота горбиків зубів.

D. Збільшується кут нахилу різців, висота горбиків зубів не змінюється.Незнімне зубне протезування 26 страница | Незнімне зубне протезування 28 страница

Незнімне зубне протезування 16 страница | Незнімне зубне протезування 17 страница | Незнімне зубне протезування 18 страница | Незнімне зубне протезування 19 страница | Незнімне зубне протезування 20 страница | Незнімне зубне протезування 21 страница | Незнімне зубне протезування 22 страница | Незнімне зубне протезування 23 страница | Незнімне зубне протезування 24 страница | Незнімне зубне протезування 25 страница |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати