На головну

Незнімне зубне протезування 23 страница

  1. 1 страница
  2. 1 страница
  3. 1 страница
  4. 1 страница
  5. 1 страница
  6. 1 страница
  7. 1 страница

A. 15 і 25*

B. 14 і 24

C. 34 і 44

D. 35 і 45

E. 24 і 35

445. Коронка округлої форми, на жувальній поверхні 2 горбики: щічний і язичний (меншої величини), вони сполучені емалевими валами. Всі поверхні зуба опуклі, корінь овальної форми, має на передній і задній поверхнях борозенки. Нерідко коронка і корінь розташовані під кутом один до одного. В 74% - один канал, в 26% - 2 канали. Який це зуб?

A. 14 і 24

B. 34 і 44*

C. 35 і 45

D. 15 і 25

E. 25 і 26

446. Коронка округлої форми, на жувальній поверхні 2 горбики: щічний і піднебінний, однакової величини, іноді язичний горбик ділиться на 2. Всі поверхні опуклі, корінь конусоподібний, в 14% - 2 канали, в 86% - один канал. Який це зуб?

A. 14 і 24

B. 34 і 44

C. 35 і 45*

D. 15 і 25

E. 33 і 44

447. Основне структурне утворення емалі:

A. емалеві пучки

B. дентині трубочки

C. емалеві призми*

D. емалеві веретена

E. емалеві стовбці

448. Що таке смуги Гунтера-Шрегера?

A. емалеві призми йдуть S-подібно звиваючись радіально, якщо зробити шліф емалі, то частина призм перетинається повздовжньо, частина - поперечний (темні і світлі смуги)*

B. їх появу пов'язують з циклічністю мінералізації емалі в процесі її формування

C. колагенові волокна в дентині, розташовані радіально

D. колагенові волокна в дентині, розташовані тангенціально

E. всі варіанти не вірні

449. Що таке лінії Ретциуса?

A. їх появу пов'язують з циклічністю мінералізації емалі в процесі її формування*

B. емалеві призми йдуть S-подібно, звиваючись радіально, якщо зробити шліф емалі, то частина призм перетинається повздовжньо, частина - поперечно (темні і світлі смуги)

C. колагенові волокна в дентині, розташовані радіально

D. колагенові волокна в дентині, розташовані тангенціально

E. всі варіанти не вірні

450. Склад емалі:

A. 68% неорганічних речовин і 32% органічних

B. 70%- неорганічна речовина, 20% - органічна, 10% - вода

C. 96-97% мінеральних солей, 3-4% - органічні речовини *

D. 65% -неорганічної речовини,15-води,20%-органічної речовини

E. 99%-неорганічних речовин, 0,4%-органічні,0,6%-вода

451. Що таке «емалева призма»:

A. строго орієнтовані кристали гідроксиапатитів, фторапатитів і т. д.*

B. кристали апатитів різної орієнтації

C. мінеральні солі

D. гідроксиапатити

E. кристали мінеральних солей

452. Що таке міжпризматична речовина емалі?

A. кристали апатитів різної ориентації*

B. строго орієнтовані кристали гидрооксиапатитів, фторапатитів і т. д.

C. гідроксиапатити

D. мінеральні солі

E. кристали мінеральних солей

453. Які органічні утворення є в емалі?

A. емалева рідина

B. емалеві пластинки (ламели), пучки і веретена (відростки одонтобластів)*

C. білки, жири, вуглеводи

D. ферменти, білки, ліпіди

E. дентикли

454. Що таке безпризменна емаль?

A. поверхневий шар емалі, в якому кристали апатитів щільно розташовані паралельно поверхні, може зустрічатися в молочних зубах, фісурах, в ділянці шийок- у дорослих*

B. кристали апатитів різної орієнтації

C. строго орієнтовані кристали гідроксиапатитів, фторапатитів і т. д.

D. всі варіанти не вірні

455. Склад дентину:

A. 68% неорганічних речовин і 32% органічних

B. 96-97% мінеральних солей, 3-4% - органічні речовини

C. 70% - неорганічна речовина, 20% - органічне, 10% - вода*

D. 55%- неорганічних речовин,45%-органічних речовин.

E. 49%-неорганічні речовини,31%-органічні речовини,20%-води

456. Волокна Корфа це:

A. колагенові волокна в дентині, розташовані радіально*

B. колагенові волокна в дентині, розташовані тангенціально

C. їх появу пов'язують з циклічністю мінералізації емалі в процесі її формування

D. емалеві призми йдуть S-подібно звиваючись радіально, якщо зробити шліф емалі, то частина призм перетинається повздовжньо, частина - поперечно (темні і світлі смуги)

E. всі варіанти не вірні

457. Волокна Ебнера це:

A. колагенові волокна в дентині, розташовані тангенціально*

B. колагенові волокна в дентині, розташовані радіально

C. їх появу пов'язують з циклічністю мінералізації емалі в процесі її формування

D. емалеві призми йдуть S-подібно звиваючись радіально, якщо зробити шліф емалі, то частина призм перетинається повздовжньо, частина - поперечно (темні і світлі смуги)

E. колакенові волокна в дентині , розташовані повздовжньо

458. Плащовий дентин це:

A. периферична частина дентину*

B. частина дентину, прилегла до пульпи

C. якнайменше мінералізована частина дентину, розташована між плащовим дентином і предентином, неорганічна речовина розташована в цій зоні у вигляді кулястих брилок

D. дентин який розташований біля предентину

E. покривний дентин

459. Предентин або біляпульпарний дентин це:

A. периферична частина дентину

B. частина дентину, прилегла до пульпи*

C. якнайменше мінералізована частина дентину, розташована між плащовим дентином і предентином, неорганічна речовина розташована в цій зоні у вигляді кулястих брилок

D. дентин який розташований біля предентину

E. всі варіанти не вірні

460. Інтраглобулярний дентин це:

A. якнайменше мінералізована частина дентину, розташована між плащовим дентином і предентином, неорганічна речовина розплоджена в цій зоні у вигляді кулястих брилок *

B. периферична частина дентину

C. частина дентину, прилегла до пульпи

D. дентин який розташований біля предентину

E. всі варіанти не вірні

461. Чи є рідинa в дентині?

A. в склерозованому, прозорому, вторинному, замісному - ні

B. ні

C. так, вона доставляє органічні і неорганічні речовини, що беруть участь в оновленні дентину*

D. лише в біляпульпарному дентині

E. лише в плащовому дентині

462. Первинний дентин це:

A. дентин, що виникає в процесі розвитку зуба*

B. дентин, що утворюється протягом життя людини

C. дентин, що утворюється внаслідок подразнення як захисний бар'єр

D. дентин який утворюється при патологічних процесах

E. всі варіанти не вірні

463. Вторинний дентин це:

A. дентин, що утворюється в перебігу життя людини*

B. дентин, що виникає в процесі розвитку зуба

C. дентин, що утворюється внаслідок подразнення як захисний бар'єр

D. дентин який утворюється при патологічних процесах

E. дентин який утворюється при механічних травмах

464. Третинний дентин це:

A. дентин, що утворюється внаслідок подразнення як захисний бар'єр *

B. дентин, що виникає в процесі розвитку зуба

C. дентин, що утворюється протягом життя людини

D. дентин який утворюється при патологічних процесах

E. дентин який утворюється при механічних травмах

465. Чи відрізняється будова первинного, вторинного і третинного дентину?

A. ні

B. так, в третинному дентині канальці звивисті, розташовані в порівнянні з первинним і вторинним дентином хаотично, а іноді канальці відсутні*

C. так, в первинному дентині канальці строго орієнтовані, радіально розташовані; у вторинному і третинному - хаотично

D. лише вторинний і третинний

E. всі варіанти не вірні

466. Цемент складається з:

A. 68% неорганічних речовин і 32% органічних*

B. 96-97% мінеральних солей, 3-4% - органічні речовин

C. 70% - неорганічна речовина, 20% - органічна, 10% - вода

D. 48%-неорганічні речовини,10%-вода,42%-органічні речовини

E. 60%-неорганічних,25-органічної речовини,15%-води

467. Цемент зуба розрізняють:

A. клітинний (в ділянці верхівки кореня і біфуркації) і безклітинний*

B. первинний, вторинний і третинний

C. первинний і замісний

D. первинний і вторинний

E. вторинний і замісний

468. Цемент складається з:

A. строго орієнтованих кристалів гидрооксиапатитів, фторапатитів і т. д.

B. основної речовини цементу, просоченого солями кальцію, пронизане колагеновими волокнами*

C. кристалів апатитів різної орієнтації

D. гідроксиапатитів

E. з солей кальцію

469. Чи проникна емаль?

A. так, емалева рідина переносить молекули і іони, речовини поступають як з пульпи, так і з слини (основний шлях)*

B. ні, це найщільніша тканина організму

C. так, в емаль можуть поступати іони кальцію з пульпи зуба

D. майже ні, проходять лише іони фтору

E. проникна для іонів кальцію

470. Що таке дозрівання емалі?

A. у недоношених дітей емаль закінчує своє формування після прорізування зубів

B. надходження мінеральних солей з пульпи зуба для збільшення густини емалі

C. надходження в емаль після прорізування зубів кальцію, фосфору, фтору, при цьому зникають пористість, неоднорідність емалі, збільшується густина емалі*

D. це завершальний етап формування емалі

E. всі варіанти не вірні

471. Пульпа зуба складається з:

A. основної речовини (рідка колоїдна система)

B. cполучної тканини*

C. мукопротеїну, глікопротеїну, мукополісахаридів

D. ферментів, білків, вуглеводів

E. глікопротеїнів, протеогліканів, а-глобулінів, ферментів, ліпідів

472. Чи є відмінності сполучної тканини пульпи від звичайної сполучної тканини?

A. в пульпі відсутні еластичні волокна, є спеціалізовані клітини (одонтобласти)*

B. ні

C. є спеціалізовані клітини-одонтобласти, які присутні тільки в пульпі

D. в пульпі є еластичні волокна

E. вони однакові за будовою

473. Розрізняють шари пульпи:

A. центральний і периферичний

B. одонтобластичний і преодонтобластичний

C. периферичний, бідний клітинними елементами і центральний*

D. медіальний і латеральний

E. центральний і латеральний

474. Періодонт складається з:

A. сполучної тканини (основна речовина, клітинні елементи і колагенові волокна)*

B. колагенових волокон (транссептальних циркулярних, вільних волокон ясен, косих, альвеолярних)

C. колагенових, оксифільних, аргирофільних волокон

D. клітинних елементів і колагенових волокон

E. всі варіанти не вірні

475. Функції періодонту:

A. опорно-утримуюча, розподіл і регулювання тиску, пластична, трофічна, сенсорна, захисна, участь у прорізуванні, рості і зміні зубів*

B. опорно-утримуюча, пластична, трофічна

C. опорно-утримуюча, трофічна

D. пластична, трофічна, захисна

E. утримуюча і захисна

476. Функції пульпи:

A. опорно-утримуюча, пластична, трофічна

B. опорно-утримуюча, розподіл і регулювання тиску, пластична, трофічна, сенсорна, захисна, участь у прорізуванні, рості і зміні зубів

C. пластична, трофічна, захисна *

D. захисна , трофічна

E. лише трофічна

477. Дентикль це:

A. ділянки іррегулярного дентину

B. дентиноподібні утворення в пульпі зубів*

C. дентин, що утворюється в результаті дефектів твердих тканин зубів з боку порожнини зуба

D. патологічні зміни в пульпі

E. первинний дентин

478. На жувальній поверхні шостого зуба в ділянці фісур є дві близько розташовані порожнини. Якою слід формувати порожнину I класу?

A. При препаруванні їх об'єднують в одну порожнину напівовальної форми

B. Препарують окремі порожнини овальної форми

C. Препарують окремі порожнини напівовальної форми

D. Препарують окремі порожнини круглої форми

E. При препаруванні їх об'єднують в одну порожнину трикутної форми*

479. На жувальній поверхні моляра є дві маленькі каріозні порожнини розділені товстими валіками здорової емалі. Як слід препарувати каріозні порожнини?

A. При препаруванні їх об'єднують в одну порожнину напівовальної форми

B. При препаруванні їх об'єднують в одну порожнину трикутної форми

C. При препаруванні їх об'єднують в одну порожнину круглої форми

D. Препарують окремі порожнини круглої форми

E. Препарують окремі порожнини овальної форми*

480. Якщо у різцях є каріозна порожнина на апроксимальній поверхні без пошкодження ріжучого краю, то вона відноситься до порожнин

A. ІІ класу по Блеку

B. І класу по Блеку

C. ІV класу по Блеку

D. V класу по Блеку

E. ІІІ класу по Блеку*

481. Якщо у різцях є каріозна порожнина на апроксимальній поверхні з пошкодження ріжучого краю, то вонавідноситься до порожнин

A. ІІІ класу по Блеку

B. ІІ класу по Блеку

C. І класу по Блеку

D. V класу по Блеку

E. ІV класу по Блеку*

482. Якщо у іклах є каріозна порожнина на апроксимальній поверхні без пошкодження ріжучого краю, то вона відноситься до порожнин

A. ІІ класу по Блеку

B. І класу по Блеку

C. ІV класу по Блеку

D. V класу по Блеку

E. ІІІ класу по Блеку*

483. Якщо у різцях є каріозна порожнина на апроксимальній поверхні з пошкодження ріжучого краю, то вона відноситься до порожнин

A. ІІІ класу по Блеку

B. ІІ класу по Блеку

C. І класу по Блеку

D. V класу по Блеку

E. ІV класу по Блеку*

484. Якщо каріозна порожнина знаходиться на жувальній поверхні молярів, то вона відноситься до порожнин

A. ІІІ класу по Блеку

B. ІІ класу по Блеку

C. ІV класу по Блеку

D. V класу по Блеку

E. І класу по Блеку*

485. Якщо каріозна порожнина знаходиться на апроксимальній поверхні молярів , то вона відноситься до порожнин

A. ІІІ класу по Блеку

B. І класу по Блеку

C. ІV класу по Блеку

D. V класу по Блеку

E. ІІ класу по Блеку*

486. Якщо каріозна порожнина знаходиться на поверхні молярів в області шийки зуба з вестибулярної сторони, то вона відноситься до порожнин

A. ІІІ класу по Блеку

B. ІІ класу по Блеку

C. І класу по Блеку

D. ІV класу по Блеку

E. V класу по Блеку*

487. Якщо каріозна порожнина знаходиться на язиковій поверхні різців у природних фісурах, то вона відноситься до порожнин

A. ІІІ класу по Блеку

B. ІІ класу по Блеку

C. ІV класу по Блеку

D. V класу по Блеку

E. І класу по Блеку*

488. По класифікації порожнин коронок зубів за Блеком до першого класу відносяться

A. У пришийковій зоні з вестибулярної поверхні всіх зубів

B. порожнини на апроксимальних поверхнях молярів і премолярів

C. порожнини на апроксимальних поверхнях передніх зубів

D. порожнини на апроксимальних поверхнях і кутах передніх зубів

E. порожнини, розташовані в природних фісурах жувальних зубів*

489. До другого класу по класифікації порожнин коронок зубів за Блеком відносяться порожнини

A. розташовані на оральній, жувальній і 2/3 вестибулярних поверхнях молярів і премолярів, а також оральній поверхні передніх зубів

B. порожнини, розташовані в природних фісурах жувальних зубів

C. на апроксимальних поверхнях і кутах передніх зубів

D. у пришийковій зоні з вестибулярної поверхні всіх зубів

E. на жувальній та апроксимальній поверхнях молярів і премолярів*

490. До третього класу по класифікації порожнин коронок зубів за Блеком відносяться порожнини

A. розташовані на оральній, жувальній і 2/3 вестибулярних поверхнях молярів і премолярів, а також оральній стороні передніх зубів

B. на апроксимальних поверхнях молярів зубів

C. на апроксимальних поверхнях і молярів і премолярів зубів

D. у пришийковій зоні з вестибулярної поверхні всіх зубів

E. на апроксимальних поверхнях передніх зубів*

491. До четвертого класу по класифікації порожнин коронок зубів за Блеком відносяться порожнини

A. розташовані на оральній, жувальній і 2/3 вестибулярних поверхнях молярів і премолярів, а також на оральній стороні передніх зубів

B. на жувальних поверхнях молярів і премолярів

C. на апроксимальних поверхнях передніх зубів

D. у пришийковій зоні з вестибулярної поверхні всіх зубів

E. на апроксимальних поверхнях і кутах передніх зубів*

492. До п'ятого класу по класифікації порожнин коронок зубів за Блеком відносяться порожнини

A. розташовані на жувальних поверхнях молярів і премолярів, а також на оральній стороні передніх зубів

B. на апроксимальних поверхнях передніх зубів

C. на апроксимальних поверхнях і кутах передніх зубів

D. всі порожнини в зоні жувальної поверхні всіх зубів

E. всі порожнини в пришийковій зоні з вестибулярної поверхні всіх зубів*

493. Охарактеризуйте сагітальний суглобовий шлях:

A. Шлях нижніх різців при всуванні нижньої щелепи вперед

B. Рух нижньої щелепи вперед

C. Скорочення латеральних крилоподібних м'язів

D. Кут шляху дорівнює 400

E. Відстань яку проходить голівка нижньої щелепи вперед при відкриванні рота*

494. Кут сагітального різцевого шляху дорівнює:

A. 140 °

B. 10 °

C. 30 °

D. 5 °

E. 45 °*

495. Термін «Артикуляція» запозичений з:

A. Біології;

B. Фізіології;

C. Гістології;

D. Фізики;.

E. Анатомії; *

496. Біомеханіка -це розділ:

A. Біохімії;

B. Біології;

C. Фізики;

D. Математики,

E. Біофізики; *

497. Вперше описав сагітальну оклюзійну криву нижньої щелепи в ділянці жувальних зубів зубної дуги:

A. Б. М. Бинін;

B. А. Я. Катц;

C. А. Я. Агапов;

D. П. Ф. Вебер.

E. Е.Speе; *

498. Стирання контактних пунктів не порушує безперервності зубної дуги за рахунок медіального зсуву зубів, у наслідок чого відбувається вікове вкорочення зубного ряду що досягає:

A. 2-1,6 см;

B. 3-1,6 см;

C. 2-1,8см ;

D. 3-2,6 см.

E. 1-1,6 см; *

499. Хворий М. 38 р., скаржиться на біль та ускладнену рухомість у скронево-нижньощелепному суглобі праворуч. Біль з'явився 4 доби тому після протезування 36,37 зубів. Під час обстеження пальпація крізь слухові ходи болісна праворуч у фазі закривання рота. Яка етіологія м'язево-суглобової дисфункції?

A. Підвищення навантаження на латеральний крилоподібний м'яз під час видалення.

B. Підвищення навантаження на капсулу.

C. Ін'єкційна травма стовбура n.mandibubris.

D. Ін'єкційна травма капсули суглоба.

E. Підвищення навантаження на суглобовий меніск. *

500. Які розрізняють симптоми:

A. загальні, місцеві;

B. загальні;

C. суб'єктивні;

D. місцеві.

E. об'єктивні, суб'єктивні; *

501. У перший етап діагностичного дослідження входить:

A. огляд і обстеження;

B. лікування;

C. співбесіда, огляд, лікування;

D. обстеження.

E. співбесіда з хворим; *

502. Характер церебрального типу обличчя:

A. розвитком середнього відділу обличчя;

B. розвитком нижнього відділу обличчя;

C. приблизно рівні розміри усіх відділів обличчя;

D. розширення одного із двох боків.

E. розширення кісток мозкового черепа; *

503. Характер респіраторного типу обличчя:

A. переважання розвитку нижнього відділу;

B. переважання розвитку верхнього відділу;

C. усі частини обличчя однакові;

D. неоднакові.

E. переважання розвитку середнього відділу; *

504. Характер дигестивного типу обличчя:

A. значний розвиток верхнього відділу;

B. значний розвиток середнього відділу;

C. усі частини обличчя однакові;

D. неоднакові.

E. значний розвиток нижнього відділу; *

505. Характер м'язового типу обличчя:

A. більш розвинений нижній відділ;

B. більш розвинений верхній відділ;

C. більш розвинений середній відділ;

D. неоднакові.

E. приблизно рівні розміри верхнього і нижнього відділів обличчя; *

506. Вертикальний поділ щодо розміру обличчя поділяється:

A. верхню, нижню;

B. середню;

C. нижню, середню;

D. нижню.

E. на верхню, нижню, середню чистини обличчя ; *

507. Де розташована верхня третина обличчя?

A. лінія яка з'єднує брови до перетину носа;

B. від лоба до перетинки носа;

C. від шкірної частини перетинки носа до краю підборіддя;

D. від шкірної частини до перетинки носа.

E. між межею росту волосся на лобі і лінією що з'єднує брови; *

508. При фізіологічних видах прикусу різниця вертикального розміру нижнього відділу обличчя у відносному фізіологічному спокої становить:

A. 2,5-5 мм.;

B. 2,5-4 мм.;

C. 3,4-7 мм.;

D. 5,8-7,2 мм.

E. 2-6 мм.; *

509. Класифікація дефекту зубних рядів першого класу за Кеннеді:

A. одностороння беззуба ділянка щелеп, природних;

B. беззубий простір бокових ділянок;

C. простір який перетинає середню лінію щелепи.

D. одностороння беззуба ділянка щелеп, штучних

E. двосторонні беззубі ділянки щелеп, розташовуються позаду; *

510. Класифікація дефектів зубних рядів другого класу за Кеннеді:

A. одностороння беззуба ділянка;

B. простір який перетинає середню лінію;

C. беззубий простір;

D. трьох стороння беззуба ділянка.

E. одностороня беззуба ділянка, розташована позаду в поясі зубів; *

511. Класифікація дефектів зубних рядів третього класу за Кеннеді:

A. беззубий простір не обмежений зубами;

B. одностороння беззуба ділянка;

C. двостороння беззуба ділянка;

D. трьох стороння беззуба ділянка.

E. беззубий простір бокових ділянок щелепи обмежений зубами; *

512. Класифікація дефектів зубних рядів четвертого класу за Кеннеді:

A. беззубий простір обмежений зубами;

B. двостороння беззуба ділянка;

C. одностороння беззуба ділянка;

D. трьох стороння беззуба ділянка.

E. беззубий простір розташований спереду від наявних зубів; *

513. В ортопедичній стоматології рентгенологічні дослідження використовуються для:

A. вивчення морфологічних особливостей зубощелепної системи

B. вивчення функціональних особливостей зубів і щелеп

C. визначення мікро струменів

D. уточнення характеру змикання зубних рядів

E. вивчення функціональних і морфологічних особливостей зубощелепної системи*

514. Які є види оклюзії?

A. права, ліва, верхня, нижня;

B. права, ліва, центральна;

C. верхня, нижня, центральна;

D. права, ліва.

E. передня, бічна, центральна; *

515. Передня оклюзія це...

A. змикання зубних рядів;

B. змикання зубних рядів при висунутій верхній щелепі;

C. змикання і переміщення щелепи вбік.

D. змикання лише жувальної групи зубів

E. змикання зубних рядів при висунутій вперед нижній щелепі; *

516. Бічна оклюзія це...

A. змикання і зміщення щелепи вниз;

B. змикання і зміщення щелепи вперед;

C. змикання і зміщення щелепи в правий бік.

D. змикання і зміщення щелепи в лівий бік

E. змикання зубних рядів при переміщені нижньої щелепи вбік; *

517. На яку довжину коронки зуба нижні фронтальні зуби перекривають верхні?

A. 2-3 мм.;

B. 2,5-4 мм.;

C. 1,5-2,5 мм.;

D. 2,4-7 мм.

E. 1,5-3 мм.; *

518. За допомогою якого методу обстеження можна визначити тонус м'язів щелепно - лицевої ділянки?

A. перкусія

B. аускультація

C. скарги пацієнта

D. томографія

E. пальпація*

519. Який документ містить дані обстеження, діагноз, план ортопедичного лікування, методи лікування та його лікування?

A. статистичний талон

B. медична книга

C. картка пацієнта

D. медична історія

E. історія хвороби*

520. Який з методів обстеження стану хворого не відноситься до клінічних?

A. пальпація

B. аускультація

C. перкусія

D. з'ясування скарг

E. мастикаціографія*

521. Основні інструменти для огляду пацієнтів це:

A. шпатель, пінцет, крампонні щіпці

B. ножиці, зонд, наконечник

C. екскаватор, стоматологічне дзеркало, зонд

D. стоматологічне дзеркало, зонд, бор

E. стоматологічне дзеркало, пінцет, зонд*

522. Який показник визначають парадонтометром?

A. Ширину.

B. Довжину.

C. Товщину.

D. Глибину.

E. Рухомість. *

523. Як називається метод реєстрації рефлекторних рухів нижньої щелепи?

A. Функціональний.

B. Електроміографія.

C. Міотонометрія.

D. Мастикаціодинамометрія.

E. Мастикаціографія. *

524. Метод функціонального дослідження м'язової системи, що дозволяє графічно реєструвати біопотенціалів м'язів це:

A. пульпатографія;

B. динамометрія;

C. рентгенографія;

D. топогенографія;

E. електроміографія; *

525. Який прилад використовують для діагностики гальванічних проявів?

A. ганометр;

B. гальфанометр;

C. гальванометр;

D. гаванометр;

E. гальванометр; *

526. Які застосовують рентгенологічні методи дослідження?

A. гіперграфію, рендографію;

B. фізіографію, хімографію;

C. апографію, монографію;

D. нозографію, ломографію;

E. томографія, панорамну зонографію; *

527. При збільшенні ступеня атрофії резервна сила:

A. збільшується

B. атрофія не впливає на резервну силу

C. збільшується коефіцієнт витривалості

D. залишається сталою

E. зменшується*

528. Яке зображення виходить на рентгенівській плівці:

A. позитивне

B. довше, ніж самі зуби

C. спотворене

D. коротше, ніж самі зуби

E. негативне*

529. До методів визначення жувальної ефективності належить:

A. інтерференційні, локальні, стимуляційні

B. гістологічні, ізотонічні

C. анатомічні, фізичні

D. хімічні, фізичні

E. статичні, динамічні, графічні*

530. Виділяють ступені рухомості зуба?

A. 4

B. 2

C. 6

D. 5

E. 3*

531. За методикою Гельмана ефективність жування визначається за:

A. кількістю жувальних рухів (50 рухів)

B. появою рефлексу ковтання (через 14с)

C. масою пережованих горіхів (15г)

D. швидкістю жування (2 рухи/с)

E. певним часом жування (50с) *

532. Який з методів визначає силу жування?

A. Міографія

B. Електромастикаціографія

C. Реографія

D. Полярографія

E. Мастикаціодинамометрія *

533. Які методи визначення жувальної ефективності розрізняють?

A. Діагностичні, модельні

B. Гальванометричні, графічні

C. функціональні, динамічні,

D. модельні, динамічні

E. Статичні, динамічні, графічні*

534. За одиницю функціональної потужності прийнятий... відповідно до методу М.І. Агапова.

A. бічний різець нижньої щелепи

B. Другий малий кутній зуб нижньої щелепи

C. Перший великий кутній зуб верхньої щелепи

D. третій великий кутній зуб

E. бічний різець верхньої щелепи*

535. Які є основні види електроміографії?

A. біопотенціальна, локальна, електрична

B. Реєстраційна, стимуляційна, біопотенціальна

C. електрична, механічна

D. Немає жодної правильної відповіді

E. Локальна, інтерференційна, стимуляційна*

536. Повну картину всіх зубів і щелеп у вигляді панорамного знімка можна отримати завдяки:

A. Гальванометрії

B. Тонографії

C. Апарату Шулькера

D. Гнатодинамометрії

E. Панорамній зонографії*

537. Для визначення ступеня рухомості зубів використовують:

A. Апарати типу «Періотест»

B. Апарат Сваракова та АтакасовоїНезнімне зубне протезування 22 страница | Незнімне зубне протезування 24 страница

Незнімне зубне протезування 12 страница | Незнімне зубне протезування 13 страница | Незнімне зубне протезування 14 страница | Незнімне зубне протезування 15 страница | Незнімне зубне протезування 16 страница | Незнімне зубне протезування 17 страница | Незнімне зубне протезування 18 страница | Незнімне зубне протезування 19 страница | Незнімне зубне протезування 20 страница | Незнімне зубне протезування 21 страница |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати