Головна

Тема 1. Сучасне міжнародне право

  1.  Amp; 1. Соціологічне та правове поняття сім'ї. Склад сім'ї з питань сімейного права.
  2.  Amp; 11. Правоздатність та дієздатність в сімейному праві.
  3.  Amp; 13. Спорідненість як найважливіша підстава виникнення сімейних правовідносин. Теорія соціального спорідненості.
  4.  Amp; 16. Поняття і правова природа шлюбу.
  5.  Amp; 22. Особи, які мають право вимагати визнання шлюбу недійсним.
  6.  Amp; 30. Право вибору подружжям прізвища.
  7.  Amp; 45. Право дитини на ім'я, по батькові та прізвище. Зміна імені та прізвища дитини.

1. Поняття, предмет регулювання і функції міжнародного права.

2. Співвідношення і взаємозв'язок міжнародного публічного і міжнародного приватного права.

3. Система міжнародного права.

4. Поняття і структура норм міжнародного права.

Тема 2. Джерела міжнародного права

1. Поняття джерел МП.

2. Міжнародні конвенції, загальні, спеціальні.

3. Універсальні, регіональні джерела міжнародного права.

4. Кодифікація і розвиток МП.

Тема 3. Суб'єкти міжнародного права

1. Поняття "суб'єкт міжнародного права".

2. Особливості міжнародної правосуб'єктності держав, міжнародних організацій, народів, фізичних осіб, «особливих» суб'єктів міжнародного права.

3. Визнання держав і урядів.

4. Правонаступництво держав.

Тема 4. Відповідальність в міжнародному праві

1. Поняття і підстава міжнародно-правової відповідальності.

2. Основні види і форми міжнародно-правової відповідальності.

3. Поняття і види міжнародних правопорушень (злочинів).

4. Індивідуальна кримінальна відповідальність фізичних осіб за
 скоєні ними злочини проти миру і безпеки
 людства.

5. Поняття, види і форми міжнародно-правових санкцій.

  Нормативні правові акти |  Тема 5. Міжнародні суперечки

 Тема 8. Право міжнародних організацій |  Тема 3. Суб'єкти міжнародного права |  Тема 8. Право міжнародних організацій |  Тема 9. Міжнародна захист права людини |  Контрольні завдання та задачі |  Тема 1. Сучасне міжнародне право |  Тема 2. Джерела міжнародного права |  Тема 3. Суб'єкти міжнародного права |  Тема 4. Відповідальність в міжнародному праві |  Тема 5. Міжнародні суперечки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати