На головну

структура дисципліни

  1.  B) Структура соціології знання і характер їв висновків
  2.  I. Програма дисципліни
  3.  I. Програма дисципліни
  4.  I. Структура особистості за Фрейдом
  5.  III МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ і літератури
  6.  III. Зразкове розподіл годин дисципліни за темами та видами занять
  7.  IV. СТРУКТУРА

У структуру навчальної дисципліни «Міжнародне право» входять наступні складові частини: «Загальна частина міжнародного права», «Особлива частина міжнародного права».

Основні освітні технології. Методи і форми навчання.

У процесі вивчення дисципліни «Міжнародне право» застосовуються як традиційні (пояснювально-ілюстративне, репродуктивно-відтворює, предметно-орієнтоване навчання), так і інноваційні (ситуативно-рольова навчання, що сприяють розвитку критичного мислення, особистісно-орієнтоване навчання, технологія теоретичного моделювання) технології навчання. Для досягнення цілей вивчення дисципліни використовуються активні (лекції, практикуми, семінари) і інтерактивні (ділові, рольові ігри здійснення наукових проектів, диспути, дискусії) форми проведення занять.

У процесі викладання дисципліни «Міжнародне право» використовуються наступні форми і методи навчання, в тому числі і інтерактивні: лекція; проблемна лекція; лекція-презентація; лекція-діалог; практичне заняття; контрольна робота; бесіда; круглий стіл, консультація; наукова дискусія; скрін-шот; презентація; рішення ситуативних завдань; самостійна робота; рішення ситуативних завдань. Очікувані результати освіти і компетенції по завершенні освоєння навчальної дисципліни |  Форма (-и) контролю

 Кафедра кримінального права і процесу |  Робоча програма дисципліни |  Нормативні правові акти |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати