Головна

Коефіцієнти фінансової стійкості підприємства

  1.  I Товарна політика підприємства
  2.  I. Загальна характеристика підприємства
  3.  II частина. ПРОГНОЗ ТЕП ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  4.  II.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства
  5.  III. Теорія "стійкості" дрібного селянського господарства
  6.  IV Збутова діяльність підприємства
  7.  V1: Тема 2. Ринок, як навколишнє середовище підприємства.

Фінансова стійкість підприємства багато в чому залежить від оптимальності структури джерел капіталу (співвідношення власних і позикових коштів) і від оптимальності структури активів підприємства, в першу чергу - від співвідношення основних і оборотних коштів, а також від врівноваженості окремих видів активів і пасивів підприємства.

Фінансова стійкість підприємства визначається за допомогою таких коефіцієнтів :

1) коефіцієнта забезпеченості оборотних активів власними джерелами (що обчислюється як відношення різниці між величиною власного капіталу і резервів і підсумком необоротних активів до суми всіх оборотних активів);

2) коефіцієнта автономії підприємства (обчислюється як відношення капіталу і резервів до загальної величини пасивів);

3) коефіцієнта фінансової стійкості (обчислюється як відношення стійких пасивів, рівних сумі капіталу, резервів і довгострокових пасивів, до активів, зменшених на величину непокритих збитків);

4) коефіцієнта реальної вартості майна (обчислюється як відношення виробничого потенціалу, що дорівнює сумі основних засобів, виробничих запасів і незавершеного виробництва, до всієї величини активів);

5) коефіцієнта маневреності власних коштів (обчислюється як відношення власних оборотних коштів, що визначаються різницею між величиною капіталу і резервів і підсумком необоротних активів, до суми капіталу і резервів);

6) коефіцієнта фінансової незалежності (обчислюється як відношення власних оборотних коштів до суми запасів з додаванням незарахована податку на додану вартість по придбаних матеріальних цінностей).

Крім цих показників, розраховують також коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів, що обчислюється як співвідношення довгострокових кредитів і позик до всієї суми заборгованості підприємства; «Коефіцієнт капіталізації», який обчислюється як відношення суми всіх позикових коштів, зазначених в балансі, до величини капіталу і резервів, т. Е. Власних коштів.

Підприємства зацікавлені в залученні позикових коштів по двох причин :

1) відсотки з обслуговування позикового капіталу розглядаються як витрати і не включаються до оподаткованого прибутку;

2) витрати на виплату відсотків зазвичай нижче прибутку, отриманої від використання позикових коштів в обороті підприємства, в результаті чого підвищується рентабельність власного капіталу. Найбільш повно фінансова стійкість підприємства може бути розкрита на основі вивчення рівноваги між статтями активу і пасиву балансу. Врівноваженістю активів і пасивів за термінами використання і по циклах забезпечуються збалансованість припливу і відтоку грошових коштів, а отже, платоспроможність підприємства і його фінансова стійкість.

Надлишок або нестача планових джерел коштів для формування запасів і витрат є одним з критеріїв оцінки фінансової стійкості підприємства.

виділяють чотири типи фінансової стійкості :

1) абсолютну короткострокову фінансову стійкість;

2) нормальну короткострокову фінансову стійкість;

3) неустйчівое фінансовий стан;

4) кризовий фінансовий стан. Стійкість фінансового стану може бути

підвищена шляхом прискорення оборотності капіталу в поточних активах, в результаті чого відбудеться відносне скорочення на 1 руб. обороту, обґрунтованого зменшення запасів і витрат, поповнення власного оборотного капіталу за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел.

При внутрішньому аналізі здійснюється поглиблене вивчення причин зміни запасів і витрат, оборотності оборотних активів, наявності власного оборотного капіталу. Методи визначення платоспроможності підприємства |  економічний баланс

 Аналіз відповідності бухгалтерської (фінансової) звітності податковими деклараціями і статистичними звітами |  Аналіз бухгалтерського балансу |  Аналіз основних статей і розрахункових показників балансу |  Аналіз динамічної моделі бухгалтерського балансу |  Аналіз статей балансу |  Аналіз форм бухгалтерської звітності |  Горизонтальний (часовий) аналіз звітності |  Розробка аналітичного балансу, вертикальний (структурний) аналіз звітності |  Сутність і аналіз фінансових коефіцієнтів |  Офіційно затверджені коефіцієнти оцінки фінансового стану підприємства. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати