Головна

Відмінність між послугами та товарами.

  1. Методы хранения и ухода за товарами.
  2. Порівняйте ідеї філософів про походження суспільства (соціальної якості та суспільного договору). У чому полягає їх принципова відмінність?
  3. Сукупний попит: сутність та його відмінність від індивідуального попиту.
  4. Суть системи національних рахунків та їх відмінність від системи балансу природного господарства. Основні методологічні принципи побудови СНР.
  5. Тема 3: Система снабжения предприятий питания сырьем и товарами.
  6. Формы и методы гос-го регулир-ия торговли потребительскими товарами.

Виходячи із вище зазначених особливостей існує суттєва різниця між товарами та послугами. Однак, на сьогоднішній момент іноді буває досить проблематично відрізнити послугу від товару, оскільки більшість продуктів супроводжується послугами, а послуги в свою чергу вимагають супроводжувальних товарів. Зрозуміло, що виникають суперечки стосовно існування маркетингу послуг як окремого напрям, який би відрізнявся від маркетингу звичайних товарів. Не будемо вдаватись до опису протилежних теорій, які стосуються цього питання. Наведемо різницю між галуззю товарів та галуззю послуг.

Товари Послуги
Товари в основному конкретні Послуги нематеріальні
Право власності передається при продажу Право власності здебільшого не передається
Можна перепродати Не можна перепродати
Може бути продемонстрований перед продажем Зазвичай не демонструється (перед продажем його не існує)
Може зберігатися як покупцями так і продавцями Неможливо зберігати
Процес виробництва наслідується процесом споживання Виробництво та споживання зазвичай відбуваються одночасно
Виробництво, продаж і споживання локально диференційовані Виробництво, споживання і навіть продаж часто скомпоновані разом
Піддається транспортуванню Неможливо транспортувати
Продавець виробляє товар Клієнт (покупець) приймає участь у виробництві
Можливий непрямий контакт між компанією та клієнтом В більшості випадків контакт між компанією та клієнтом є необхідним
Товар можна експортувати Послугу зазвичай не можна експортувати (на противагу системі, що надає послуги)Класифікація послуг | Ціноутворення у сфері послуг

Розділ 1. Формування ринку послуг в сучасних умовах. | Природа й основні характеристики послуги | Управління якістю послуг | Організаційно-комерційна характеристика підприємства. | Організаційна структура керування фірмою | Методи дослідження попиту у сфері послуг та аналіз ринку. | Товари і послуги | Розділ 3. Аналіз соціально-економічної ефективності і діяльності підприємства у сфері надання та розподілу послуг. | Висновки та пропозиції. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати