Головна

Реструктуризація АФК "Система": причини і перспективи

  1.  I. Перспективи китайської революції
  2.  III. перспективи
  3.  IV. Перспективи нашої революції
  4.  Безробіття, її причини та форми, методи подолання.
  5.  Квиток №10 Причини гонінь на християн. Акти мчч. і свв. Християнство 1-11 ст. Язичницька полеміка і християнські апологети. Неоплатонізм і християнство. БТ № 12.
  6.  Біомедична інформатика і еніологія (проблеми, результати, перспективи). Зб. праць. СПб .: Ольга, 1995..
  7.  В) Ендогенні і екзогенні причини

АФК "Система", будучи диверсифікованим холдингом, працює в різних галузях економіки і, таким чином, володіє великим набором непересічних активів. Така розрізненість активів сприймалася інвесторами як неможливість корпорації розвивати бізнес компанії, використовуючи синергетичні ефекти, і, як наслідок, вартість акцій АФК "Системи" стала падати з початку 2008 року. Безумовно, їх падіння відображало і загальноринковим ситуацію, і падіння вартості акцій інших дочірніх публічних компаній АФК "Система", а також зниження курсу акцій ВАТ "Связьинвест", акціонером якого є дочірня компанія "Системи" ВАТ "Комстар-ОТС".

В результаті рада директорів корпорації призначає Леоніда Меламеда на посаду президента корпорації, який раніше очолював компанію стільникового зв'язку ВАТ "Мобільні телесистеми". За два роки керівництва ВАТ "МТС" Леонідом Меламед компанія перетворилася на визнаного лідера телекомунікаційної галузі на ринку Росії і СНД, збільшила абонентську базу на 24 мільйони користувачів, здійснила великі придбання на регіональному ринку. Крім того компанія в цей час провела масштабний ребрендинг, що торкнулася практично всі регіональні представництва. За підсумками 2007 року, завдяки успішному розвитку нового бренду, МТС вперше серед російських компаній увійшла в сотню найвпливовіших світових брендів. Для акціонерів, одним з головних результатів роботи компанії, які свідчать про успішне управлінні їх інвестиціями, стало зростання розміру дивідендів до рекомендованих $ 3,12 на ADR в 2007 році з $ 1,03 на ADR в 2005 році, а капіталізація компанії зросла з $ 13 млрд до $ 20 млрд.

Таким результатами в першу чергу сприяла проведена Леонідом Меламед реорганізація компанії, повністю змінила структуру корпоративного управління. До приходу в "МТС" Леоніда Меламеда компанія представляла собою набір різних активів з різною системою управління. В результаті реорганізації структури управління, було вироблено поділ активів на три бізнес-одиниці по страновому принципом: "Росія", "Зарубіжні дочірні компанії" і "Україна". Їх директора були підпорядковані безпосередньо президенту компанії. Кожна бізнес-одиниця в свою чергу була розділена на макрорегіону, керівники яких звітують перед директорами бізнес-одиниць. Перетворення структури управління компанії і виділення ключових бізнес-процесів є основним для більшості вітчизняних фірм, які опинилися перед необхідністю реформування своєї діяльності.

Рішення Леоніда Меламеда про оптимізацію системи корпоративного управління є цілком виправданим, адже у світовій практиці розвиток системи корпоративного управління розглядається як один з головних інструментів підвищення інвестиційної привабливості підприємств, а отже і їх капіталізації. Проблеми управління є одним з головних факторів, що перешкоджають прийняттю рішень про капіталовкладення в компанії, що в значній мірі стримує зростання їх капіталізації. Як правило, зауваження інвесторів стосуються не стільки механізмів, за допомогою яких менеджмент управляє поточною діяльністю своїх підприємств, скільки принципів, норм і процедур, на базі яких будуються взаємини між власниками компаній і менеджерами.

І навпаки - ефективне управління компанією є сигналом для інвесторів до покупки акцій. Інвестори готові навіть платити премію за акції компаній з грамотним корпоративним управлінням. Це пов'язано з тим, що хороше корпоративне управління знижує ризики виникнення кризових ситуацій або, принаймні, збільшує ймовірність їх успішного вирішення.

Безумовно, після виходу на Лондонську фондову біржу в корпоративне управління АФК "Система" були внесені зміни, що відповідають вимогам британського Кодексу корпоративного управління (Combined Code). Однак, проведені дослідження журналу The Economist (спільно з компанією KPMG) з питань корпоративного управління, показали, що для підвищення якості корпоративного управління недостатньо тільки відповідати законодавчим вимогам, важлива ініціатива саме всередині компанії і корпоративна культура. Існує протиріччя між керованістю і інтенсивним розвитком бізнесу: жорсткі процедури корпоративного управління були названі одним з факторів, що стримують зростання. Отже, необхідна прозорість в політиці корпоративного управління компанії, яка забезпечує інформування ринку про прийняті заходи щодо розвитку корпоративного управління. Це відбивається в рейтингу корпоративного управління, що підтримує довіру до компанії з боку інвесторів і кредиторів і знову стимулює зростання курсу її акцій.

Масштабні зміни корпоративного управління АФК "Система" дуже схожі на проведену реструктуризацію компанії МТС. Розглянемо докладно нові структурні зміни в корпорації.

Отже, 26 липня 2008 року рада директорів ВАТ АФК "Система" прийняв рішення про реорганізацію структури управління корпорації. В основу нової організаційної структури АФК "Система" лягла матрична модель, відповідно до якої утворені три Бізнес-одиниці, що відповідають за управління дочірніми компаніями, і Функціональні комплекси.

Бізнес-одиниця "Телекомунікаційні активи" утворена в результаті перетворення Комплексу розвитку телекомунікаційних активів. Даний підрозділ очолив, як і раніше, перший віце-президент АФК "Система" Віталій Савельєв. Воно буде відповідати за розробку та реалізацію телекомунікаційної стратегії корпорації, а також управляти телекомунікаційними і медійними активами АФК "Система". Сюди увійшли компанії ВАТ "Мобільні Телесистеми", ВАТ "Комстар-ОТС", ВАТ "Система Мас-Медіа", дочірнє підприємство АФК "Система" в Індії Shyam Telelink Ltd. і деякі інші російські компанії.

Інша бізнес-одиниця "Споживчі активи" буде відповідати за розвиток діяльності корпорації в споживчому секторі. Тут представлені компанії ВАТ "Дитячий світ", ЗАТ "Інтурист", "Медсен", ВАТ "АКБ МБРР", ЗАТ "Система-Галс" і інші. Очолив підрозділ Фелікс Євтушенков, затверджений радою директорів АФК "Система" в якості віце-президента корпорації.

Третя бізнес-одиниця "Високі технології і промисловість" буде відповідати за питання розвитку високотехнологічних і венчурних проектів АФК "Система". Оскільки дана область тісно пов'язана з науково-технічними розробками, які найчастіше народжуються в державних освітніх та науково-технічних інститутах і перетворюються в приватно-державні компанії, і в даний час підтримуються державою на високому рівні, в діяльність даної бізнес-одиниці увійшли проекти в сфері приватно-державного партнерства. Бізнес-одиницю очолив віце-президент корпорації Сергій Боєв. В даному підрозділі представлені компанії "Сітронікс" і "РТІ Системи".

У число Функціональних комплексів після реорганізації структури управління увійшли наступні:

Комплекс стратегії і розвитку. Керівник - перший віце-президент Антон Абугов;

Комплекс фінансів. Керівник - старший віце-президент Олексій Буянов;

Майновий комплекс. Керівник - старший віце-президент Сергій Дроздов;

Комплекс з правових питань. Керівник - віце-президент Анна Голдин;

Комплекс зовнішніх зв'язків. Керівник Сергій Черемін, затверджений Радою директорів АФК "Система" в якості старшого віце-президента Корпорації;

Адміністративний комплекс. Керівник - віце-президент Руслан Алмакаєв;

Комплекс корпоративних комунікацій. Керівник - Геннадій Фролов;

Комплекс внутрішнього контролю та аудиту. Керівник - Ольга Шуригіна.

Всі названі керівники Бізнес-одиниць і Комплексів будуть підпорядковуватися безпосередньо президентові АФК "Система" Леонід Меламед. Як видно, реструктуризація корпорації за своєю ідеологією дуже близька реструктуризації МТС в 2006 році. Відзначимо, що раніше активи АФК розподілялися між трьома комплексами: телекомунікаційні, непублічні, інновації та венчурні проекти. В даний час всі компанії розподілені за профілем їх основної діяльності та віднесені до однієї із створених бізнес-одиниць.

Метою зміни структури корпоративного управління є підвищення капіталізації корпорації через підвищення її інвестиційної привабливості. Відомо, що дана реструктуризація послужила одним з кроків до мети, поставленої власником АФК Володимиром Євтушенковим, збільшити капіталізацію "Системи" до $ 25 млрд (зараз капіталізація оцінюється в $ 12,4 млрд).

Телекомунікації в структурі виручки корпорації за підсумками 2007 року займають близько 70%, що увійшли в дану бізнес-одиницю медійні активи - близько 1%. Таким чином, показники результативності діяльності корпорації безпосередньо залежать від результативності діяльності телекомунікаційної бізнес-одиниці.

Об'єднання телекомунікаційних та медійних активів в одній бізнес-одиниці є логічним. В даний час інформаційний контент і інформаційні технології не тільки тісно пов'язані між собою, але і залежать один від одного. Навіть в структурі державного управління телекомунікації та мас-медіа нещодавно були об'єднані в одну структуру - Міністерство інформаційних технологій і зв'язку Російської Федерації було перетворено в Міністерство зв'язку і масових комунікацій Російської Федерації.

Основним напрямком розвитку телекомунікаційного бізнесу буде пошук і реалізація синергії між наявними активами. І вже можна простежити деякі результати роботи нового структурного підрозділу.

Так, АФК "Система" оголосила про передачу оператора кабельного телебачення "Стрім ТБ" від галузевого Холдіна "Система Мас-Медіа" під управління або оператора фіксованого зв'язку "Комстар-ОТС", або оператора стільникового зв'язку МТС. Об'єднання "Стрім ТБ" з "Комстар-ОТС" дозволить зняти перетину даних компаній на регіональному ринку широкосмугового зв'язку, а тим самим непотрібну конкуренцію компаній між собою в даному сегменті. Об'єднання "Стрім ТБ" з МТС також має свої плюси, оскільки дозволить зміцнити позиції МТС в порівнянні з її головним конкурентом оператором стільникового зв'язку "Вимпелкомом", посиливши позиції на ринку фіксованого широкосмугового зв'язку. Обидва варіанти сприяють розвитку так званих конвергентних послуг зв'язку, коли споживачам послуг одночасно можуть надаватися кілька послуг одночасно: послуги фіксованого зв'язку, мобільного зв'язку, Інтернет і телебачення. За такими послугами варто другої світової телекомунікаційний бізнес. Конкурувати з компаніями, що надають пакети таких послуг, буде вкрай складно невеликим компаніям. Об'єднуючи ці активи зараз, корпорація прагне забезпечити собі міцну позицію на телекомунікаційному ринку в майбутньому.

Також для підвищення ефективності роботи за рахунок синергії телекомунікаційних активів, АФК "Система" в даний час завершує операцію з продажу оператора телекомунікації "МТТ" для придбання 100% акцій оператора мобільного зв'язку стандарту CDMA "Скай Лінк". Можливо надалі "Скай Лінк" буде переданий оператору мобільного зв'язку "МТС".

Крім того, керівник бізнес-одиниці Віталій Савельєв має всі можливості стратегічного планування для підвищення прибутковості підрозділу в цілому не тільки за рахунок синергетичних ефектів злиття і поглинання телекомунікаційних активів, але також і за рахунок подальшого їх розвитку на національному ринку. Останнім часом держава все більше приділяє увагу розвитку телекомунікаційного ринку, і, як наслідок, спостерігається стабільне зростання витрат держави на інформаційно-комунікаційні технології. Очевидна також і лояльність держави до АФК "Система", яке допустило корпорацію в стратегічні активи, наприклад в найбільшого державного оператора зв'язку ВАТ "Связьинвест" через оператора фіксованого зв'язку ВАТ "Комстар-ОТС". АФК "Система" буде займати активну позицію в разі приватизації ВАТ "Связьинвест".

Підводячи підсумки, необхідно відзначити, що політика корпоративного управління в корпорації стала більш прозорою. У телекомунікаційному секторі АФК "Система" залишається лідером. Рішення, що приймаються в даній сфері, спрямовані не тільки на закріплення, але і на посилення позицій її телекомунікаційних активів. Реорганізація холдингу, метою якої є структуризація активів і створення синергетичних ефектів між ними, може позитивно відбитися на функціонуванні холдингу в цілому.

Аналітики позитивно сприймають структурні зміни, що відбуваються в корпорації. Вважається, що дуже складно мати ефективне управління в холдингу, що має таку велику кількість розрізнених активів. Але вже найближчим часом ми зможемо побачити результати проведеної реорганізації та оцінити, наскільки успішно впорався з поставленими завданнями новий президент корпорації.

Холдинг АФК "Система" коштує менше, ніж сума його активів. Менеджмент холдингу сповнений рішучості відновити справедливість. Якщо його план реалізується, акції "Системи" можуть вирости на десятки відсотків.

Історично склалося так, що великі російські активи зосереджені в руках кількох фінансово-промислових груп (ФПГ), очолюваних капітанами російського бізнесу, або, просто кажучи, олігархами. "Базовий елемент", "Інтеррос", ОНЕКСІМ, "Альфа-груп", "Газметалл", "Нафта-Москва" і "Ренова" контролюють найбільші активи в ключових секторах економіки.

При цьомуструктура активів завжди побудована однаково. Існує якась компанія-"ядро", яка генерує грошові потоки. Ці гроші спрямовуються на покупку нових компаній в тих секторах, які власники холдингу вважають перспективними. Якщо "ядро" перестає приносити прибуток, то вся група зазнає труднощів і починає втрачати активи. Так, наприклад, сталося з "Базовим елементом" Олега Дерипаски ( "ядром" холдингу "Базел" є "Русал").

Ще одна особливість полягає в тому, що входять до ФПГ компанії зазвичай публічні і популярні серед інвесторів (наприклад, "Норільський нікель" або "Вимпелком"), а ось самі материнські, холдингові, компанії мають непублічний статус. По суті, вони являють собою закритий інвестиційний фонд.

Однак є в цьому правилі виключення. це АФК "Система"- Єдина в Росії материнська компанія фінансово-промислової групи, що торгується на біржі. До складу холдингу "Системи" входять компанії 14 секторів економіки: телекомунікацій, нафтової галузі, енергетики, будівництва, мікроелектроніки, медицини, біотехнологій, туризму, фінансів і т.д. У 2005 році "Система" провела IPO в Лондоні (тоді було розміщено 19% капіталу), сьогодні її акції також без проблем можна купити на ММВБ. Однак, незважаючи на досить довгу публічну історію, особливою популярністю вони ніколи не користувалися. Оборот по паперах АФК досі в десятки разів нижче, ніж по акціях "дочки" - МТС. В результаті склалася парадоксальна ситуація: капіталізація холдингу менше, ніж вартість належних їй публічних активів. Зокрема, локальні акції, що торгуються на ММВБ, до сих пір передбачають, що холдинг коштує менше, ніж належить йому найцінніше "яйце Фаберже" - МТС.

Виправити цю ситуацію виявилося дуже складно. Спроба розкриття вартості холдингу шляхом серії IPO "дочок" ( "Комстара", "Ситроникса") не принесла успіху. Придбання блокпакета "Связьинвеста" за $ 1,3 млрд в 2006 році було позитивно сприйнято на біржі, але інвестори так і не змогли зрозуміти, де ж центр майбутнього телекомунікаційного холдингу і навіщо купувати акції "Системи", якщо є куди більш ліквідні МТС і "Комстар "? Сучасний стан і тенденції розвитку корпоративного управління в Росії |  АФК "Система" коштує дешевше суми частин

 Вступ |  Поняття і сутність корпоративного управління. |  Корпоративний контроль. Принципи та стандарти корпоративного управління |  Основні функції і організація діяльності ради директорів в акціонерному товаристві |  Роль виконавчих органів в управлінні компанією |  Основні моделі корпоративного управління |  Специфіка формування систем корпоративного управління в Російській Федерації |  Список використаних джерел та літератури |  Додаток 1 |  Додаток 2 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати