На головну

III. Основні вимоги до організації розгляду звернень громадян

  1.  Amp; 6. Співвідношення сімейного та цивільного законодавства в регулюванні сімейних відносин.
  2.  Amp; 8. Основні положення декретів ЦВК і РНК від 18.12.1917 р та 19.12 1917 р
  3.  Cущность організації та її основні ознаки
  4.  GENESIS64 Security - Основні настройки
  5.  I. Вибір місії організації.
  6.  I. Загальні вимоги
  7.  I. Основні богословські положення

Стаття 8. Підвідомчість розгляду звернень громадян

Посадові особи і керівники розглядають будь-які звернення громадян і приймають рішення в межах своєї компетенції або в п'ятиденний термін направляють звернення іншим посадовим особам і керівникам, до компетенції яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

Про направлення звернення на розгляд в інші органи повідомляється заявнику в п'ятиденний термін.

Стаття 9. Межі розгляду звернень громадян

Звернення громадян не можуть переадресовуватися на розгляд посадовим особам і керівникам, дія (або бездіяльність) яких оскаржується.

Стаття 10. Обов'язок посадових осіб по вирішенню питань, порушених у зверненнях громадян

Посадові особи і керівники, яким органами державної влади, місцевого самоврядування та депутатами спрямовані на розгляд звернення громадян, в межах своєї компетенції вживають усіх вичерпних заходів щодо вирішення порушених у зверненнях питань та усувають виявлені порушення.

Стаття 11. Строки розгляду звернень громадян

Терміни розгляду звернень громадян не можуть перевищувати більше одного місяця. При необхідності проведення додаткових перевірок, з'ясування новопосталих обставин керівник органу державної влади або місцевого самоврядування мають право продовжити терміни розгляду звернення, але не більше ніж на один місяць з повідомленням про це автору звернення.

Звернення військовослужбовців і членів їх сімей вирішуються невідкладно, не пізніше 7 днів з дня надходження звернення до органу, зобов'язаний вирішити питання по суті. Керівник може продовжити терміни дозволу звернення, але не більше ніж на 15 днів з повідомленням про це автору звернення.

Звернення громадян, що надійшли з редакцій засобів масової інформації, а також виступи і публікації, пов'язані зі зверненнями громадян, розглядаються в загальному порядку.

Стаття 12. Право громадян на інформацію з розгляду їх звернень

Посадові особи і керівники на вимогу громадян зобов'язані ознайомити їх з матеріалами, результатами перевірок, повідомляти громадянам усно або письмово про підсумки розгляду їх звернень та вжиті заходи.

Стаття 13. Рішення за результатами розгляду звернень громадян

Визнавши викладені в зверненні громадян факти обгрунтованими, посадова особа або керівник вживає заходів по вирішенню поставлених питань та усунення виявлених порушень.

Громадянам відмовляється в задоволенні їх прохання, якщо факти не знайшли підтвердження або прохання не визнані обгрунтованими.

У випадках, передбачених законом, депутати, посадові особи і керівники можуть рекомендувати громадянам вирішувати питання в судовому порядку.

Громадянин, який не погоджується з рішенням, прийнятим за його зверненням, має право оскаржити його вищестоящому в порядку підлеглості посадовій особі чи керівнику.

Стаття 14. Фінансування

Витрати, пов'язані з розглядом звернень громадян на виконання експертиз та залучення фахівців, провадяться за рахунок коштів відповідних бюджетів (області, міста, району), підприємств і організацій.

Не допускається стягнення плати з громадян, які звернулися до посадових осіб і керівників, за діяльність, пов'язану з розглядом їх звернень.

  II. Право громадян на звернення та обов'язок депутатів, посадових осіб та керівників розглядати їх |  VI. Заключні положення

 Про надання відпустки працівникові |  Про припинення дії трудового договору (контракту) з працівником |  КОМАНДИРОВОЧНЕ ПОСВІДЧЕННЯ |  Про заохочення працівника |  Приблизний трудовий договір з заступником директора |  Умови матеріального забезпечення |  Стаття 2 |  Стаття 11 |  Стаття 14 |  Новосибірська область |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати