На головну

Форми безготівкових розрахунків

  1.  Amp; && 155. Що таке Форми в WORDe і як вони створюються?
  2.  Amp; 64. Виявлення та облік дітей, які залишилися без піклування батьків. Форми влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків.
  3.  III. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання з виконання контрольної роботи
  4.  IV. ФОРМИ ПРОМІЖНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
  5.  IX. Правила складання комерційного акта і акта загальної форми
  6.  А) давньоіндійські форми релігії (Вєдізм, індуїзм, буддизм);
  7.  А. Реформи

Всі безготівкові розрахунки здійснюються на підставі розрахункових документів. Останні бувають різних видів, також як існують різні форми платежу та різні підходи до організації банківського документообігу. На підставі цих особливостей виділяють кілька форм безготівкових розрахунків: 1) розрахунки платіжними дорученнями; 2) акредитивна форма розрахунків; 3) розрахунки чеками; 4) розрахунки платіжними вимогами-дорученнями; 5) залік взаємних вимог. Укладаючи договір, платник і одержувач коштів обумовлюють в ньому форму розрахунків.

У різні періоди в Росії застосовувалися різні форми розрахунків:

1921-1930 рр .: розрахунки чеками, розрахунки в порядку банківського переказу, розрахунки з використанням векселів.

1930-1932 рр .: акцептная форма розрахунків, акредитивна форма розрахунків, розрахунки з особливих рахунках, розрахунки чеками, банківські перекази.

1987-1992 рр .: розрахунки по інкасо (акцептная форма), акредитивна форма, розрахунки платіжними дорученнями, розрахунки плановими платежами, розрахунки чеками, розрахунки в порядку заліку взаємних вимог.

1992-1999 рр .: розрахунки платіжними дорученнями, розрахунки плановими платежами, акредитивна форма, розрахунки чеками, розрахунки платіжними вимогами-дорученнями, розрахунки в порядку заліку взаємних вимог.

Всі форми безготівкових розрахунків мають свої особливості в різні історичні періоди і в різних країнах, але в той же час кожна з них характеризується і особливими, властивими саме їй параметрами (вид розрахункового документа, спосіб платежу, порядок документообігу). Поширеність тих чи інших форм розрахунку визначається економічною ситуацією в країні, змінюється під впливом реформ.

Фактори, що визначають вибір форми розрахунків: 1) характер господарських відносин між учасниками; 2) характеристики продукції, що поставляється; 3) місцезнаходження учасників угоди; 4) спосіб транспортування вантажів; 5) фінансовий стан юридичних осіб, та ін.

Банк контролює відповідність обраних форм розрахунків з існуючими правилами здійснення розрахунків, дає клієнтам рекомендації щодо вибору тієї чи іншої форми.

  Принципи організації безготівкових розрахунків |  Розрахунки платіжними дорученнями

 управління прибутком |  Порядок формування та використання виручки від реалізації |  управління собівартістю |  калькулювання собівартості |  управління рентабельністю |  Шляхи та резерви зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції |  Роль грошей у відтворювальному процесі |  Роль грошей у зовнішньоекономічних відносинах |  Поняття грошового обороту |  Функції і структура грошового обороту |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати