Головна

НАДРОКОРИСТУВАННЯ

  1.  Державне регулювання відносин надрокористування
  2.  Право власності на надра і право надрокористування

Стаття 35. Завдання державного регулювання відносин надрокористування

Основним завданням державного регулювання відносин надрокористування є забезпечення відтворення мінерально-сировинної бази, її раціонального використання і охорони надр в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь народів Російської Федерації.

Державне регулювання відносин надрокористування здійснюється за допомогою управління, ліцензування, обліку та державного нагляду.

(В ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 242-ФЗ)

До завдань державного регулювання входять:

визначення обсягів видобутку основних видів корисних копалин на поточний період і на перспективу по Російської Федерації в цілому і по регіонах;

забезпечення розвитку мінерально-сировинної бази та підготовки резерву ділянок надр, які використовуються для будівництва підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;

забезпечення геологічного вивчення території Російської Федерації, її континентального шельфу, Антарктики і дна Світового океану;

встановлення квот на поставку видобувається мінеральної сировини;

введення платежів, пов'язаних з користуванням надрами, а також регульованих цін на окремі види мінеральної сировини;

встановлення стандартів (норм, правил) у галузі геологічного вивчення, використання і охорони надр, безпечного ведення робіт, пов'язаних з користуванням надрами, раціонального використання і охорони надр, а також здійснення державного нагляду за їх дотриманням.

(В ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 242-ФЗ)

Стаття 36. Державне управління відносинами надрокористування

Державне управління відносинами надрокористування здійснюється Президентом Російської Федерації, Урядом Російської Федерації, органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, а також федеральним органом управління державним фондом надр і органами державного гірничого нагляду.

Частина друга втратила силу. - Федеральний закон від 22.08.2004 N 122-ФЗ.

Федеральний орган управління державним фондом надр і його територіальні органи не можуть виконувати функції управління господарською діяльністю підприємств, які здійснюють розвідку і розробку родовищ корисних копалин або будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, і займатися комерційною діяльністю.

(В ред. Федерального закону від 02.01.2000 N 20-ФЗ)

Стаття 36.1. Державне геологічне вивчення надр

У Російській Федерації здійснюється державне геологічне вивчення надр, в завдання якого входить: геологічне картування території Російської Федерації і її континентального шельфу, пошуки і оцінка родовищ корисних копалин відповідно до державних програм, моніторинг стану надр і прогнозування відбуваються в них процесів, збір і зберігання інформації про надра, стані мінерально-сировинної бази та інші види робіт, пов'язані з геологічним вивченням надр.

(В ред. Федерального закону від 02.01.2000 N 20-ФЗ)

Організація державного геологічного вивчення надр покладається на федеральний орган управління державним фондом надр.

Роботи по геологічному вивченню надр, пошуків, розвідки родовищ корисних копалин, що здійснюються за рахунок коштів федерального бюджету та інших коштів, проводяться відповідно до затверджених в установленому порядку проектів, експертиза яких проводиться в державному органі управління державним фондом надр або його територіальному органі за рахунок коштів користувачів надр.

(Частина третя введена Федеральним законом від 02.01.2000 N 20-ФЗ, в ред. Федерального закону від 22.08.2004 N 122-ФЗ)

Стаття 36.2. Державний моніторинг стану надр

(Введена Федеральним законом від 21.11.2011 N 331-ФЗ)

1. Державний моніторинг стану надр є частиною державного екологічного моніторингу (державного моніторингу навколишнього середовища).

2. Державний моніторинг стану надр здійснюється федеральним органом управління державним фондом надр відповідно до законодавства Російської Федерації.

  Стаття 33. Охорона ділянок надр, що становлять особливу наукову або культурну цінність |  Стаття 37. Державний нагляд за геологічним вивченням, раціональним використанням та охороною надр

 Розділ I. Загальні положення |  Розділ II. КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ |  Організаційне забезпечення державної системи ліцензування покладається на федеральний орган управління державним фондом надр і його територіальні органи. |  Розділ III. РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА НАДР |  Збір за участь у конкурсі (аукціоні); |  Стаття 40. Разові платежі за користування надрами при настанні певних подій, обумовлених у ліцензії |  Стаття 43. Регулярні платежі за користування надрами |  Розділ VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати