Головна

Стаття 17. Нормативні правові акти Ради Міністрів Республіки Білорусь

  1.  Amp; 49. Позбавлення батьківських прав: підстави, порядок, правові наслідки.
  2.  Amp; 67. Правові наслідки усиновлення.
  3.  I. Нормативні джерела.
  4.  IV. Про Радах робітничих і селянських депутатів в Китаї
  5.  А як народилася ваша стаття?
  6.  А) Стаття 53. Обов'язки працівників.
  7.  Аа-а, які все ліниві дупи, - Проня я вже витративши добрі дві години на практично безглузді пошуки. -Ну І фіг з вами, сама зроблю. І хрін вам, а не моя стаття!

Рада Міністрів Республіки Білорусь на основі та на виконання Конституції Республіки Білорусь, актів Президента Республіки Білорусь, законів Республіки Білорусь приймає в межах своїх повноважень нормативно-правові акти у формі постанов.

Прийняті Радою Міністрів Республіки Білорусь інші нормативні правові акти (положення, статути, правила і т.п.) затверджуються постановами Ради Міністрів Республіки Білорусь.

Постанови Ради Міністрів Республіки Білорусь приймаються з питань, віднесених до компетенції Ради Міністрів Республіки Білорусь Конституцією та іншими законодавчими актами Республіки Білорусь.

Рада Міністрів Республіки Білорусь приймає нормативні правові акти з питань, які не можуть бути вирішені міністерствами, іншими республіканськими органами державного управління, обласними і Мінським міським виконавчими комітетами самостійно або спільно з іншими міністерствами, іншими республіканськими органами державного управління, місцевими виконавчими і розпорядчими органами.

Постанови Ради Міністрів Республіки Білорусь можуть бути скасовані актами Президента Республіки Білорусь.

Стаття 18. Нормативні правові акти міністерств, інших республіканських органів державного управління, Національного банку Республіки Білорусь

Нормативні правові акти міністерств, інших республіканських органів державного управління можуть прийматися (видаватися) тільки у випадках і межах, передбачених Конституцією Республіки Білорусь, нормативними правовими актами Президента Республіки Білорусь, законами Республіки Білорусь, положеннями про відповідні органи, а також нормативно-правовими актами Ради Міністрів Республіки Білорусь.

Нормативні правові акти міністерств, інших республіканських органів державного управління приймаються (видаються) у формі постанов і наказів.

Нормативні правові акти, що стосуються прав, свобод і обов'язків громадян або мають міжвідомчий характер, приймаються міністерствами, іншими республіканськими органами державного управління колегіально у формі постанов.

Нормативні правові акти Національного банку Республіки Білорусь (постанови Правління Національного банку Республіки Білорусь і постанови Ради директорів Національного банку Республіки Білорусь) можуть прийматися лише у випадках і межах, передбачених Конституцією Республіки Білорусь, Банківським кодексом Республіки Білорусь та іншими законодавчими актами Республіки Білорусь.

Прийняті (видаються) міністерствами, іншими республіканськими органами державного управління, Національним банком Республіки Білорусь інші нормативні правові акти (інструкції, положення, статути, правила) затверджуються постановами або наказами.

При прийнятті (виданні) міністерствами, іншими республіканськими органами державного управління нормативного правового акта обов'язково вказівку в ньому, на основі та на виконання якого акту Президента Республіки Білорусь, закону Республіки Білорусь, постанови Ради Міністрів Республіки Білорусь приймається (видається) даний акт. При прийнятті Національним банком Республіки Білорусь нормативного правового акта обов'язково вказівку в ньому, на основі та на виконання якого законодавчого акту Республіки Білорусь приймається даний акт.

Нормативні правові акти органів виконавчої влади, Національного банку Республіки Білорусь можуть бути скасовані Президентом Республіки Білорусь, нормативні правові акти міністерств, інших республіканських органів державного управління, підпорядкованих Уряду Республіки Білорусь, - Радою Міністрів Республіки Білорусь.

Прийняті (видані) нормативні правові акти міністерств, інших республіканських органів державного управління, Національного банку Республіки Білорусь підлягають обов'язковій юридичній експертизі, що проводиться Міністерством юстиції Республіки Білорусь. Стаття 14. Порядок видання декретів Президента Республіки Білорусь і суспільні відносини, що регулюються ними |  Стаття 19. Нормативні правові акти місцевих Рад депутатів, виконавчих і розпорядчих органів

 Про нормативних правових актах Республіки Білорусь |  ГЛАВА 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ |  Стаття 2. Види нормативних правових актів |  Стаття 3. Правові акти, які не є нормативними |  Стаття 4. Сфера дії цього Закону |  Стаття 6. Правонаступництво щодо прийнятих (виданих) нормативних правових актів |  Стаття 7. Основні принципи нормотворчої діяльності |  Стаття 10. Юридична сила нормативно-правових актів |  Стаття 11. Спільний нормативний правовий акт |  Стаття 20. Співвідношення міжнародних договорів і нормативних правових актів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати