На головну

КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 9 сторінка

  1.  1 сторінка
  2.  1 сторінка
  3.  1 сторінка
  4.  1 сторінка
  5.  1 сторінка
  6.  1 сторінка
  7.  1 сторінка

(В ред. Федерального закону від 02.07.2013 N 189-ФЗ)

5) в реєстрі вимог кредиторів відсутні вимоги кредиторів, які не є учасниками будівництва, за зобов'язаннями, забезпеченими заставою прав забудовника на багатоквартирний будинок, будівництво якого завершено, земельну ділянку, що передаються житлові приміщення, або зазначені кредитори погодилися на передачу учасникам будівництва житлових приміщень, або на депозитний рахунок арбітражного суду внесені грошові кошти відповідно до пункту 6 статті 201.10 цього закону;

6) всім учасникам будівництва передаються житлові приміщення відповідно до умов договорів, які передбачають передачу житлових приміщень, і переданих житлових приміщень досить для задоволення вимог усіх учасників будівництва, включених до реєстру вимог кредиторів і реєстр вимог про передачу житлових приміщень (в тому числі відсутні вимоги кількох учасників будівництва про передачу одних і тих же житлових приміщень в багатоквартирному будинку, за винятком випадків, передбачених пунктом 7 статті 201.10 цього закону). За згодою учасника будівництва можлива передача йому житлового приміщення, що відрізняється по площі, плануванню, розташуванню від житлового приміщення, що відповідає умовам договору, що передбачає передачу житлового приміщення.

4. Про розгляд арбітражним судом питання, передбаченого пунктом 1 цієї статті, повинні бути сповіщені всі кредитори, в тому числі всі учасники будівництва, відповідно до реєстру вимог кредиторів і реєстром вимог про передачу житлових приміщень. За результатами розгляду клопотання зборів учасників будівництва про передачу учасникам будівництва житлових приміщень арбітражний суд виносить ухвалу:

1) про задоволення клопотання і про передачу учасникам будівництва житлових приміщень в разі дотримання умов такої передачі, передбачених цією статтею;

2) про відмову в задоволенні клопотання в разі недотримання умов такої передачі, передбачених цією статтею.

5. Зазначені у пункті 4 цієї статті визначення можуть бути оскаржені в порядку, встановленому Арбітражним процесуальним кодексом Російської Федерації.

Положення пункту 6 статті 201.11 (в редакції Федерального закону від 02.07.2013 N 189-ФЗ) застосовуються при розгляді заяв про намір погасити вимоги кредиторів, поданих після дня вступу в силу Федерального закону N 189-ФЗ, незалежно від дати порушення справи про банкрутство і введення процедури, застосовуваної в справі про банкрутство (пункт 5 статті 3 Федерального закону від 02.07.2013 N 189-ФЗ).

6. У визначенні про передачу учасникам будівництва житлових приміщень вказується, яке житлове приміщення передається кожному учаснику будівництва.

У разі винесення арбітражним судом ухвали про передачу учасникам будівництва житлових приміщень внесені учасниками будівництва і (або) третіми особами на депозитний рахунок арбітражного суду, на спеціальний банківський рахунок боржника грошові кошти спрямовуються на погашення відповідних вимог кредиторів.

(В ред. Федерального закону від 02.07.2013 N 189-ФЗ)

У разі винесення арбітражним судом ухвали про відмову в задоволенні клопотання внесені учасниками будівництва і (або) третіми особами на депозитний рахунок арбітражного суду, на спеціальний банківський рахунок боржника грошові кошти підлягають поверненню учасникам будівництва та (або) третім особам.

(В ред. Федерального закону від 02.07.2013 N 189-ФЗ)

7. Житлове приміщення передається учаснику будівництва, що має своє право грошової вимоги, в якості відступного, при цьому така вимога погашається в розмірі вартості переданого житлового приміщення.

На підставі визначення арбітражного суду про передачу учасникам будівництва житлових приміщень арбітражним керуючим повністю погашаються вимоги про передачу житлових приміщень у реєстрі вимог про передачу житлових приміщень, а також погашаються у відповідній частині грошові вимоги в реєстрі вимог кредиторів.

Вимоги учасників будівництва в частині, що не погашеної в результаті передачі учасникам будівництва житлових приміщень, задовольняються відповідно у складі вимог кредиторів третьої і четвертої черги.

8. У разі, якщо забудовником в установленому федеральним законом порядку отримано дозвіл на введення в експлуатацію багатоквартирного будинку і забудовником і учасником будівництва до дати прийняття заяви про визнання забудовника банкрутом підписаний передавальний акт або інший документ про передачу житлового приміщення, арбітражний суд за заявою учасника будівництва виносить ухвалу про визнання права власності учасника будівництва на житлове приміщення в порядку, встановленому статтею 201.8 цього закону.

(В ред. Федерального закону від 02.07.2013 N 189-ФЗ)

Стаття 201.12. Збори учасників будівництва

1. Збори учасників будівництва проводиться за правилами статей 12 - 15 цього Закону з особливостями, передбаченими цією статтею.

2. Учасники будівництва, вимоги яких включені до реєстру вимог кредиторів і реєстр вимог про передачу житлових приміщень на дату проведення зборів учасників будівництва, є його учасниками з правом голосу, в ньому також має право брати участь без права голосу поряд з особами, зазначеними в пункті 1 статті 12 цього закону, конкурсні кредитори і уповноважені органи, вимоги яких включені до реєстру вимог кредиторів на дату проведення зборів учасників будівництва.

3. Учасники будівництва мають на зборах учасників будівництва числом голосів, пропорційним розміру їх грошових вимог і (або) вимог про передачу житлових приміщень (з урахуванням пункту 5 статті 201.6 цього Закону) по відношенню до загальної суми грошових вимог і вимог про передачу житлових приміщень , включених до реєстру вимог кредиторів і реєстр вимог про передачу житлових приміщень на дату проведення зборів учасників будівництва відповідно до цього закону.

4. Рішення зборів учасників будівництва з питань, віднесених до його компетенції цим Законом, приймаються більшістю в три чверті голосів учасників будівництва, які мають право голосу на цих зборах.

Стаття 201.13. Включення до реєстру вимог кредиторів вимог учасників будівництва в разі неможливості передачі об'єкта незавершеного будівництва або житлових приміщень

1. У разі, якщо протягом двох місяців з дати закінчення строків, передбачених пунктом 1 статті 201.10 і пунктом 1 статті 201.11 цього Закону, зборами учасників будівництва не прийнято рішення про звернення до арбітражного суду з клопотанням про передачу об'єкта незавершеного будівництва або житлових приміщень в багатоквартирному будинку, будівництво якого завершено, конкурсний керуючий повідомляє про це арбітражний суд та направляє в порядку, встановленому статтею 13 цього закону, учасникам будівництва, вимоги яких включені до реєстру вимог про передачу житлових приміщень, повідомлення про:

1) можливості пред'явлення до арбітражного суду, який розглядає справу про банкрутство, грошової вимоги протягом місяця з дати отримання такого повідомлення за умови одночасної відмови учасника будівництва від виконання договору, що передбачає передачу житлового приміщення, відповідно до статті 201.5 цього Закону;

2) наслідки непред'явлення зазначених вимог в термін, установлений підпунктом 1 цього пункту.

2. У п'ятиденний термін з дати отримання арбітражним судом повідомлення, передбаченого пунктом 1 цієї статті, арбітражний суд призначає дату судового засідання по розгляду вимог учасників будівництва, включених до реєстру вимог про передачу житлових приміщень. Дане судове засідання не може бути проведено раніше ніж через два місяці з дати направлення відповідного повідомлення учасникам будівництва.

3. Вимоги учасників будівництва, передбачені пунктом 1 цієї статті, розглядаються арбітражним судом у судовому засіданні, за підсумками якого виноситься ухвала про включення зазначених вимог до реєстру вимог кредиторів, у порядку, встановленому статтею 201.5 цього Закону.

4. Конкурсний керуючий не має права здійснювати розрахунки з кредиторами третьої і четвертої черги відповідно до реєстру вимог кредиторів до розгляду всіх вимог громадян - учасників будівництва та (або) всіх вимог юридичних осіб - учасників будівництва, пред'явлених відповідно до цієї статті, і винесення арбітражним судом відповідних визначень.

Стаття 201.14. Погашення вимог громадян - учасників будівництва за грошовими зобов'язаннями та особливості розрахунків з кредиторами у разі реалізації предмета застави в справі про банкрутство забудовника

1. У разі реалізації предмета застави - об'єкта будівництва, що належить забудовнику на праві власності, та земельної ділянки, що належить забудовнику на праві власності або іншому праві (в тому числі оренди, суборенди), кошти, виручені від реалізації зазначених об'єктів і (або) прав на них, перераховуються покупцем на спеціальний банківський рахунок боржника. З зарахованих на цей рахунок коштів:

1) шістдесят відсотків спрямовується на погашення вимог кредиторів по зобов'язанням, забезпеченим заставою зазначених об'єктів і (або) прав на них боржника, але не більше ніж основна сума заборгованості по забезпеченому запорукою зобов'язанню і належних відсотків, включаючи вимоги по зобов'язанню, забезпеченому запорукою за договором участі в пайовому будівництві відповідно до законодавства про участь у пайовому будівництві багатоквартирних будинків і (або) інших об'єктів нерухомості;

2) двадцять п'ять відсотків спрямовується на погашення грошових вимог громадян - учасників будівництва незалежно від того, чи є ці громадяни заставоутримувачами щодо реалізованих об'єктів незавершеного будівництва та земельної ділянки (в тому числі в частині реального збитку, за винятком відсотків та інших санкцій).

У разі відсутності вимог кредиторів по зобов'язанням, забезпеченим заставою зазначених об'єктів і (або) прав на них боржника, вісімдесят п'ять відсотків коштів, виручених від реалізації зазначених об'єктів і (або) прав на них, спрямовується на погашення грошових вимог учасників будівництва (в тому числі в частині реального збитку, за винятком відсотків та інших санкцій);

3) десять відсотків спрямовується на погашення вимог кредиторів першої та другої черги в разі, якщо іншого майна забудовника недостатньо для погашення цих вимог;

4) залишилися грошові кошти спрямовуються на погашення судових витрат, витрат на виплату винагороди арбітражному керуючому та оплату послуг осіб, залучених арбітражним керуючим з метою забезпечення виконання покладених на нього обов'язків.

2. Грошові кошти, що призначалися для погашення вимог кредиторів першої та другої черги і залишилися на спеціальному банківському рахунку забудовника після повного погашення таких вимог, направляються на погашення частини грошових вимог громадян - учасників будівництва та вимог кредиторів, забезпечених заставою відповідного майна забудовника, яка погашена за рахунок вартості зазначеного майна в зв'язку з утриманням частини вартості для погашення вимог кредиторів першої та другої черги відповідно до пункту 1 цієї статті.

Грошові кошти, що залишилися після повного погашення судових витрат, витрат на виплату винагороди арбітражному керуючому та оплату послуг осіб, залучених арбітражним керуючим з метою забезпечення виконання покладених на нього обов'язків, направляються на погашення частини грошових вимог громадян - учасників будівництва та вимог кредиторів, забезпечених заставою відповідного майна забудовника, яка погашена за рахунок вартості зазначеного майна в зв'язку з утриманням частини вартості для погашення зазначених витрат відповідно до пункту 1 цієї статті.

Грошові кошти, що залишилися після повного погашення грошових вимог громадян - учасників будівництва, вимог кредиторів, забезпечених заставою реалізованого майна забудовника, включаються до складу ліквідаційної маси.

3. Не задоволені за рахунок вартості реалізованого майна боржника грошові вимоги громадян - учасників будівництва і вимоги за зобов'язаннями, забезпеченими заставою майна забудовника, задовольняються в складі вимог кредиторів третьої і четвертої черги відповідно.

Положення статті 201.15 (в редакції Федерального закону від 02.07.2013 N 189-ФЗ) застосовуються при розгляді заяв про намір погасити вимоги кредиторів, поданих після дня вступу в силу Федерального закону N 189-ФЗ, незалежно від дати порушення справи про банкрутство і введення процедури , яка застосовується в справі про банкрутство (пункт 5 статті 3 Федерального закону від 02.07.2013 N 189-ФЗ).

Стаття 201.15. Погашення поточних платежів і вимог кредиторів першої та другої черги до забудовника з метою забезпечення можливості передачі об'єкта незавершеного будівництва або житлових приміщень

(В ред. Федерального закону від 02.07.2013 N 189-ФЗ)

1. З метою забезпечення відповідно до статей 201.10 і 201.11 цього Закону можливості передачі об'єкта незавершеного будівництва або житлових приміщень в багатоквартирному будинку, будівництво якого завершено, вимоги за поточними платежами, а також вимоги кредиторів першої та другої черги, включені до реєстру вимог кредиторів , можуть бути погашені учасниками будівництва і (або) третіми особами в порядку, встановленому цією статтею.

2. Учасники будівництва та (або) треті особи, які мають намір погасити вимоги кредиторів, передбачені пунктом 1 цієї статті (далі - намір), направляють заяву про намір в арбітражний суд, який розглядає справу про банкрутство, арбітражного керуючого.

Протягом десяти днів з дати надходження заяви про намір арбітражний керуючий представляє в арбітражний суд і учасникам будівництва та (або) третім особам, який надіслав заяву про намір (далі - заявник), розрахунок суми, необхідної для погашення заборгованості за поточними платежами і вимог кредиторів першої і другої черги і визначається відповідно до пункту 5 статті 201.10 цього закону на дату цього заявою про намір в арбітражний суд (в тому числі відомості про загальний розмір відповідної заборгованості, відомості про вартість прав забудовника на об'єкт незавершеного будівництва та земельна ділянка або вартості переданих житлових приміщень і відомості про вартість майна забудовника, яке залишається у нього після передачі об'єкта незавершеного будівництва або житлових приміщень).

3. Заява про намір підлягає розгляду арбітражним судом протягом чотирнадцяти робочих днів з дати його надходження.

У разі надходження до арбітражного суду декількох заяв про намір такі заяви розглядаються в порядку їх надходження до арбітражного суду.

4. За результатами розгляду заяви про намір арбітражний суд виносить ухвалу про задоволення заяви про намір або ухвала про відмову в задоволенні заяви про намір у разі, якщо відсутні поточні платежі і вимоги кредиторів першої та другої черги, які відповідно до цього Закону підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів, або заявник відмовився від наміру погасити вимоги кредиторів, передбачені пунктом 1 цієї статті, до розгляду такої заяви.

5. В ухвалі арбітражного суду про задоволення заяви про намір вказуються:

1) найменування (для юридичних осіб), прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб) заявника;

2) розмір вимог кредиторів, передбачених пунктом 1 цієї статті, основна сума заборгованості, нараховані неустойки (штрафи, пені);

3) термін перерахування заявником коштів на спеціальний банківський рахунок боржника;

4) інша інформація, необхідна для перерахування заявником коштів на спеціальний банківський рахунок боржника.

6. При наявності спору щодо розміру та складу вимог розгляд заяви про намір може бути відкладено до дати вступу в законну силу судового акта про встановлення складу і розміру вимог кредиторів, передбачених пунктом 1 цієї статті.

7. Для погашення вимог кредиторів, передбачених пунктом 1 цієї статті, такі кредитори представляють арбітражному керуючому повідомлення, в якому зазначаються дата подання повідомлення та інформація про одержувачів коштів, необхідна відповідно до правил заповнення платіжних документів, що підтверджують перерахування грошових коштів на погашення вимог кредиторів , передбачених пунктом 1 цієї статті.

8. Для погашення вимог кредиторів, передбачених пунктом 1 цієї статті, шляхом перерахування грошових коштів на спеціальний банківський рахунок боржника арбітражного керуючого на підставі визначення арбітражного суду про задоволення заяви про намір відкриває в кредитній організації окремий рахунок боржника, який призначений тільки для погашення вимог кредиторів, передбачених пунктом 1 цієї статті (спеціальний банківський рахунок боржника).

Грошові кошти із спеціального банківського рахунку боржника списуються за розпорядженням арбітражного керуючого тільки в цілях погашення вимог кредиторів, передбачених пунктом 1 цієї статті, і не можуть списуватися по інших зобов'язаннях боржника або зобов'язаннями арбітражного керуючого або здійснюють задоволення вимог кредиторів осіб.

На які знаходяться на спеціальному банківському рахунку боржника кошти не може бути звернено стягнення за іншими зобов'язаннями боржника або зобов'язаннями арбітражного керуючого або здійснюють задоволення вимог кредиторів осіб.

9. Протягом терміну, встановленого визначенням арбітражного суду про задоволення заяви про намір, заявник перераховує на спеціальний банківський рахунок боржника грошові кошти в розмірі, який вказаний в даному визначенні.

10. Погашення вимог кредиторів, передбачених пунктом 1 цієї статті, здійснюється протягом десяти робочих днів з дати вступу в законну силу визначення арбітражного суду про передачу учасникам будівництва об'єкта незавершеного будівництва або житлових приміщень.

Погашення вимог кредиторів, передбачених пунктом 1 цієї статті, здійснюється в порядку черговості відповідно до статті 134 цього Закону.

11. Після закінчення десяти робочих днів з дня набрання законної сили ухвалою арбітражного суду про передачу учасникам будівництва об'єкта незавершеного будівництва або житлових приміщень заявник направляє до арбітражного суду заяву про визнання погашеними вимог кредиторів, передбачених пунктом 1 цієї статті, і про включення відповідних вимог заявника до реєстру вимог кредиторів, про перехід права вимоги за поточними платежами (далі - заява про визнання погашеними вимог).

До заяви про визнання погашеними вимог додаються платіжні документи, що підтверджують перерахування грошових коштів в розмірі, який вказаний в ухвалі арбітражного суду про задоволення заяви про намір.

12. За підсумками розгляду заяви про визнання погашеними вимог за умови відповідності здійсненого погашення визначенням арбітражного суду про задоволення заяви про намір арбітражний суд виносить ухвалу про визнання погашеними вимог кредиторів, передбачених пунктом 1 цієї статті, і про включення відповідних вимог заявника до реєстру вимог кредиторів, про перехід права вимоги за поточними платежами (далі - визначення про визнання погашеними вимог).

У разі невідповідності здійсненого погашення визначенням арбітражного суду про задоволення заяви про намір арбітражний суд вправі відкласти на термін не більше тридцяти днів розгляд питання про визнання погашеними вимог кредиторів, передбачених пунктом 1 цієї статті, і про включення відповідних вимог заявника до реєстру вимог кредиторів, про перехід відповідного права вимоги за поточними платежами.

Вимоги заявника, який здійснив погашення вимог кредиторів згідно з цією статтею, враховуються в реєстрі вимог кредиторів в тих же розмірах і тієї ж черговості, що і погашення ним вимоги кредиторів першої та другої черги, а в частині погашених вимог за поточними платежами його вимоги підлягають погашенню забудовником в тому ж порядку і тієї ж черговості, що і погашення вимоги кредиторів за поточними платежами.

13. Кошти, перераховані понад суму грошових коштів, передбачених ухвалою про задоволення заяви про намір, підлягають поверненню заявнику протягом десяти робочих днів з дати вступу в законну силу визначення арбітражного суду про визнання погашеними вимог.

14. Особи, вимоги яких підлягають погашенню або визнані погашеними згідно з цією статтею, має право оскаржити дії або бездіяльність арбітражного керуючого в арбітражний суд, який розглядає справу про банкрутство, якщо такі дії або бездіяльність порушують їх права і законні інтереси.

  КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 8 сторінка |  Глава X. БАНКРУТСТВО ГРОМАДЯНИНА

 Глава VI. ЗОВНІШНЄ УПРАВЛІННЯ 4 сторінка |  Глава VII. ліквідаційної процедури |  Глава VIII. СВІТОВЕ УГОДУ |  КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 1 сторінка |  КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 2 сторінка |  КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 3 сторінка |  КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 4 сторінка |  КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 5 сторінка |  КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 6 сторінка |  КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 7 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати