Головна

Процесуальний порядок, організація та тактика проведення огляду місця події

  1. Amp;49. Лишение родительских прав: основания, порядок, правовые последствия.
  2. II. Вимоги безпеки під час проведення практичних занять у кабінеті (лабораторії) біології загальноосвітнього навчального закладу
  3. II. Організація перевезень
  4. II. Організація перевезень
  5. VI. Оформлення маршрутної документації на проведення туристичних походів та експедицій
  6. VII. Стратегия и тактика
  7. Аудіо-, відеоконтроль місця

Огляд місця події єдина слідча (розшукова) дія, яка у невідкладних випадках може бути проведена до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, яке здійснюється негайно після завершення огляду.

Огляд місця події, як правило проводиться слідчо-оперативною групою безпосередньо після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.

Слідчий є старшим СОГ і після отримання повідомлення від чергового негайно виїжджає за вказаною адресою.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Під час проведення огляду слід дотримуватися основних процесуальних вимог та тактичних рекомендацій. Виявлені у процесі огляду дані будуть визнані доказами лише в тому разі, якщо вони будуть правильно закріплені у встановленому законом порядку.

З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді місця події може залучити спеціалістів. Слід зазначити, що проведення огляду бажано розпочинати після консультації зі спеціалістом. Спеціаліст за дорученням слідчого, прокурора має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження (ст. 71 КПК України). Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Слідчий, прокурор зобов'язаний запросити не менше двох незаінтересованих осіб (понятих) для огляду трупа, в разі виявлення його на місці події. Винятками є випадки застосування безперервного відеозапису ходу проведення даної слідчої дії (ч. 7 ст. 223 КПК України).

Понятими не можуть бути потерпілий, родичі потерпілого, працівники правоохоронних органів, а також особи, заінтересовані в результатах кримінального провадження.

Огляд трупа слідчим, прокурором проводиться за обов'язкової участі судово-медичного експерта або лікаря, якщо вчасно неможливо залучити судово-медичного експерта.

Огляд трупа може здійснюватися одночасно з оглядом місця події житла чи іншого володіння особи з додержанням правил КПК України про огляд житла чи іншого володіння особи.

Після огляду труп підлягає обов'язковому направленню для проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті (ст. 238 КПК України).

Якщо місцем події є житло чи інше володіння особи, огляд здійснюються з обов'язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування цієї слідчої дії (ч. 7 ст. 223 КПК України).

Особи, у присутності яких здійснюється огляд, при проведенні цієї слідчої дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу огляду.

Усі вилучені речі та документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду, за якими в подальшому можуть бути призначені експертні дослідження. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов'язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються та зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце огляду до його закінчення та проводити будь-які дії, що заважають проведенню огляду. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.

Проведення огляду фіксується протоколом Див. додаток № 8.

Особою, яка проводила процесуальну дію, до протоколу долучаються додатки, якими можуть бути:

1) спеціально виготовлені копії, зразки об'єктів, речей і документів;

2) письмові пояснення спеціалістів, які брали участь у проведенні відповідної процесуальної дії;

3) стенограма, аудіо-, відеозапис процесуальної дії;

4) фототаблиці, схеми, зліпки, носії комп'ютерної інформації та інші матеріали, які пояснюють зміст протоколу.

Додатки до протоколів повинні бути належним чином виготовлені, упаковані з метою надійного збереження, а також засвідчені підписами слідчого, прокурора, спеціаліста, інших осіб, які брали участь у виготовленні та/або вилученні таких додатків (ст. 105 КПК України).

Під час проведення огляду місця події слідчий має право у встановленому порядку дати доручення відповідним оперативним працівникам. Такі доручення є обов'язковими до виконання.

Оперативні працівникипісля узгодження зі слідчим основних заходів, направлених на встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, та фактичних даних, що мають значення для його розслідування й ряд заходів, направлених на розкриття по «гарячих» слідах. Зокрема, опитують громадян, які були присутніми на місці події, працівників міліції, що першими прибули на місце події, відпрацювання прилеглої території на предмет виявлення предметів, слідів, за якими можливо встановити шляхи та можливий напрямок зникнення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, встановлюють час, місце і обставини вчинення кримінального правопорушення, кількість осіб, їх прикмети, наявність озброєння, транспортних засобів, які сліди ними залишені на місці події, а також інші дані, які мають значення для встановлення істини у справі.

Під час розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів залучається слідчий-криміналіст для надання практичної та методичної допомоги слідчому, наукових рекомендацій щодо організації роботи і тактики проведення окремих слідчих дій, застосування техніко-криміналістичних засобів і розповсюдження позитивного досвіду при розслідуванні кримінальних правопорушень.

Працівники експертних підрозділів як спеціалісти беруть участь в огляді місця події з метою виявлення, фіксації та вилучення матеріальних об'єктів, які можуть бути використані для розкриття кримінального правопорушення і викриття винуватих, проводять їх попереднє дослідження (без надання письмового висновку), виявляють сліди біологічного походження для проведення молекулярно-генетичної ідентифікації (ДНК-аналіз) та формування відповідних обліків. Вживають заходів до виявлення, фіксації та збереження слідів, надають допомогу слідчому в описі слідів та упакуванні вилучених об'єктів, проводять необхідні консультації тощо.

Дільничні інспектори міліції (ДІМ) до прибуття СОГ забезпечують охорону місця події, збереження слідів учинення кримінальних правопорушень, організовують надання невідкладної медичної допомоги потерпілим особам, з'ясовують обставини вчинення кримінальних правопорушень. Шляхом обходу дворів, квартир, проведення бесід з громадянами, які на момент учинення кримінальних правопорушень могли перебувати в районі місця події, установлюють свідків, очевидців, прикмети злочинців, організовують та особисто вживають заходів до їх переслідування і затримання, про що негайно доповідають керівникам СОГ або до чергової частини.

Отриману інформацію про осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, а також інші відомості про події і факти, пов'язані із зазначеними вище особами, негайно доповідають керівникові служби ДІМ для подальшого інформування начальника відповідного органу з метою розгляду та перевірки цієї інформації іншими службами та підрозділами відповідно до їх компетенції.

Працівники кінологічної служби на місці події визначають шляхи підходу та відходу злочинців, з дозволу керівника СОГ забезпечують застосування розшукового собаки для пошуку та затримання злочинців, виявлення втрачених ними речей, предметів чи залишених слідів та згідно із вказівкою керівника СОГ, беруть участь у проведенні інших заходів, Вживають заходів щодо затримання особи, за допомогою службово-розшукового собаки по слідах, речах і предметах, залишених на місці події, а також щодо відшукання предметів, які мають значення для розкриття та розслідування кримінальних правопорушень; беруть участь у блокуванні місця події, його огляді, виявленні шляхів відходу злочинця; у виявленні, фіксації, вилученні і зберіганні предметів і слідів, які можуть бути використані для розшуку злочинця із застосуванням службово-розшукового собаки; при відсутності можливостей застосування службово-розшукового собаки або втрати ним сліду діє по вказівці керівника групи.

Алгоритм дій працівників ОВС при здійсненні заходів забезпечення кримінального провадження (розділ 2 проекту КПК України)

Метою застосування заходів забезпечення кримінального провадження є необхідність безумовного виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам перешкоджати досудовому розслідуванню.

За наявності фактичних підстав для застосування, зміни або скасування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України (існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням), орган досудового розслідування (слідчий або співробітник іншого підрозділу органів внутрішніх справ) складає відповідне клопотання до слідчого судді, яке погоджується із прокурором (п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України).

У клопотанні слідчий або співробітник іншого підрозділу ОВС повинні мотивувати та обґрунтувати необхідність застосування, зміни або скасування заходів забезпечення кримінального провадження: ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, потреба втручання в права і свободи особи, необхідність виконання певного завдання під час досудового розслідування (наприклад, забезпечення явки свідка для виконання ним процесуальних обов'язків тощо).

До відповідного клопотання додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження. Клопотання про застосування, зміну або скасування заходів забезпечення кримінального провадження, погоджене з прокурором, подається слідчим до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Клопотання розглядається і вирішується ухвалою слідчого судді.

 Безпосереднє виявлення службовою особою кримінального правопорушення | Виклик слідчим і привід

Звернення до правоохоронного органу громадянина з заявою (повідомленням) про вчинення кримінального правопорушення | Надходження поштовою кореспонденцією до правоохоронного органу заяви (повідомлення) про кримінальне правопорушення | Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом | Відсторонення від посади | Тимчасовий доступ до речей і документів | Тимчасове вилучення майна | Арешт майна | Запобіжні заходи, затримання особи | Особисте зобов'язання | Особиста порука |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати