Головна

Глава 17. Набуття чинності ЦЬОГО Федерального закону

  1.  Don: (амер.) Глава сім'ї. Див. Boss.
  2.  I. ГЛАВА Про самадхи
  3.  I. ГЛАВА хлопця строфи
  4.  II. ГЛАВА Про ДУХОВНОЇ ПРАКТИЦІ
  5.  II. ГЛАВА Про СЕРЙОЗНОСТІ
  6.  III. ГЛАВА Про ДУМКИ
  7.  III. Глава про думки

Стаття 71. Набуття чинності цього Закону

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців після дня його офіційного опублікування, за винятком статей 50, 51 і 55 цього Закону.

(В ред. Федерального закону від 25.12.2008 N 280-ФЗ)

2. Втратив чинність. - Федеральний закон від 25.12.2008 N 280-ФЗ.

3. Положення статей 50, 51 і 55 цього Закону набирають чинності стосовно федеральних цивільних службовців одночасно з набранням чинності указу Президента Російської Федерації про грошове утримання федеральних цивільних службовців.

4. Порядок вступу в силу статей 50, 51 і 55 цього Закону щодо державних службовців суб'єктів Російської Федерації визначається законами та іншими нормативно-правовими актами суб'єктів Російської Федерації з урахуванням положень цієї статті.

5. Встановлені на день набрання чинності цим Законом умови виплати грошового утримання чи грошової винагороди державних службовців, визнаних відповідно до цього Закону цивільними службовцями, в тому числі розміри грошової винагороди, посадових окладів, встановлених надбавок, умови і порядок їх виплати, застосовуються до вступу в силу нормативних правових актів, що встановлюють грошове утримання цивільних службовців відповідно до цього закону.

6. До освіти відповідного органу з управління державною службою завдання та функції цього органу виконуються державними органами відповідно до законодавства Російської Федерації і законодавством суб'єктів Російської Федерації.

7. Розмір грошового утримання, встановленого цивільним службовцям відповідно до цього Закону, не може бути меншою за розмір грошового утримання, встановленого державним службовцям на день набрання чинності цим Законом.

8. Вважати раніше присвоєні федеральним державним службовцям кваліфікаційні розряди відповідними класними чинами цивільної служби, передбаченими статтею 11 цього Закону.

9. У стаж цивільної служби для призначення щомісячних надбавок до посадового окладу за вислугу років на цивільній службі, для надання щорічної додаткової оплачуваної відпустки за вислугу років, для заохочення за громадянську службу відповідно до цього Закону і законами суб'єктів Російської Федерації зараховуються періоди роботи ( служби), які були раніше включені (зараховані) в установленому порядку в зазначений стаж.

10. Умови медичного та санаторно-курортного обслуговування державних службовців, визнаних відповідно до цього Закону цивільними службовцями, і членів їх сімей, в тому числі після виходу державних службовців на пенсію за вислугу років, зберігаються до набрання чинності федерального закону про медичне страхування державних службовців Російської Федерації.

11. Пенсійне забезпечення федеральних державних службовців за вислугу років зберігається до набрання чинності федерального закону про державне пенсійне забезпечення громадян Російської Федерації, які проходили державну службу, та їх сімей.

Стаття 72. Визнання такими, що втратили чинність окремих законодавчих актів

Визнати такими, що втратили силу з дня вступу в силу цього Закону:

1) Федеральний закон від 31 липня 1995 року N 119-ФЗ "Про основи державної служби Російської Федерації" (Відомості Верховної Ради України, 1995, N 31, ст. 2990);

2) Федеральний закон від 18 лютого 1999 року N 35-ФЗ "Про внесення зміни до статті 6 Федерального закону" Про основи державної служби Російської Федерації "(Відомості Верховної Ради України, 1999, N 8, ст. 974);

3) статтю 1 Федерального закону від 7 листопада 2000 року N 135-ФЗ "Про внесення змін і доповнень до окремих законодавчих актів Російської Федерації у зв'язку з прийняттям Федерального закону" Про державну дактилоскопічної реєстрації в Російській Федерації "(Відомості Верховної Ради України, 2000., N 46, ст. 4537).

Стаття 73. Застосування законів та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права

Федеральні закони, інші нормативні правові акти Російської Федерації, закони та інші нормативні правові акти суб'єктів Російської Федерації, що містять норми трудового права, застосовуються до відносин, пов'язаних з цивільною службою, в частині, яка не врегульована цим Законом.

Стаття 74. Застосування законів та інших нормативних правових актів про державну службу в зв'язку з вступом в силу цього Закону

До приведення федеральних законів, інших нормативних правових актів Російської Федерації, законів та інших нормативних правових актів суб'єктів Російської Федерації про державну службу у відповідність з цим Законом федеральні закони, інші нормативні правові акти Російської Федерації, закони та інші нормативні правові акти суб'єктів Російської Федерації про державну службу застосовуються остільки, оскільки вони не суперечать цьому закону.

Президент

Російської Федерації

В. ПУТІН

Москва, Кремль

27 липня 2004 року

N 79-ФЗ

  Глава 16. РОЗГЛЯД ІНДИВІДУАЛЬНИХ СЛУЖБОВИХ СПОРІВ |  Розділ I. Загальні положення

 ПРИПИНЕННЯ СЛУЖБОВОГО КОНТРАКТУ |  Кадрова СЛУЖБА ДЕРЖАВНОГО ОРГАНУ |  Глава 8. службове ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ |  Глава 9. ПРОХОДЖЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ СЛУЖБИ |  Глава 10. Оплата праці цивільних службовців |  Глава 11. ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ НА ГРОМАДЯНСЬКОЇ СЛУЖБІ |  СЛУЖБОВА ДИСЦИПЛІНА НА ГРОМАДЯНСЬКОЇ СЛУЖБІ |  ГРОМАДЯНСЬКОЇ СЛУЖБИ |  ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ЦИВІЛЬНОГО СЛУЖБИ |  ПРО ДЕРЖАВНУ ГРОМАДЯНСЬКОЇ СЛУЖБІ УКРАЇНИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати