Головна

Тема 30. Цивільно-правовий договір

  1.  Amp; 36. Зміна, розірвання шлюбного договору. Визнання шлюбного договору недійсним.
  2.  VII. Продаж душі дияволу і договір з ним
  3.  XXII. Припинення договору повітряного перевезення пасажира, договору повітряної перевезення вантажу. Зміна договору повітряної перевезення пасажира, договору повітряної перевезення вантажу
  4.  АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР
  5.  Авторський договір замовлення
  6.  Агентським договором, якщо агент передав виконання доручення йому в порядку передоручення?
  7.  адміністративні договори

Сутність і значення цивільно-правового договору. Поняття договору. Роль договору в організації ринкової економіки. Договір як юридичний факт і як засіб (інструмент) регулювання взаємовідносин його учасників. Свобода договору та її обмеження.

Види договорів у цивільному праві. Організаційні та майнові договори. Змішані договори. Публічний договір і договір приєднання.

Зміст договору. Істотні умови договору. Інші умови договору. Тлумачення договору.

Укладання договору. Порядок і стадії укладання договору. Оферта. Акцепт. Укладення договору в обов'язковому порядку. Укладення договору на торгах. Врегулювання розбіжностей, що виникають при укладанні договору. Форма договору. Момент укладання договору.

Зміна і розірвання договору. Наслідки зміни або розірвання договору. Зміна і розірвання договору за угодою сторін. Зміна і розірвання договору внаслідок односторонньої відмови від договору. Зміна і розірвання договору на вимогу однієї із сторін у судовому порядку. Зміна і розірвання договору у зв'язку з істотною зміною обставин.

Розділ IX. зобов'язання
 з передачі майна у власність

  Тема 28. Цивільно-правова охорона особистих |  Тема 31. Зобов'язання з договору купівлі-продажу

 Розділ I. Вступ у цивільне право |  Тема 4. Джерела цивільного права |  Розділ II. цивільні правовідносини |  Тема 7. Юридичні особи як учасники |  Тема 13. Цивільно-правова відповідальність |  Тема 14. Строки здійснення і захисту цивільних прав |  Тема 21. Спадкування власності громадян |  Тема 23. Авторське право і суміжні права |  Тема 24. Патентне право |  Тема 34. Зобов'язання з договорів найму житлового приміщення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати