Головна

Тема 28. Цивільно-правова охорона особистих

  1.  I. Герундій в різних функціях
  2.  I. Інфінітив в різних функціях
  3.  А) явищ одного виду, відмінних один від одного за своїми характеристиками, але об'єднаних загальною якістю і розвитком за єдиними законами
  4.  Аджна чакра в різних традиціях
  5.  Алгоритм по додаванню імітації віддачі для різних плат компанії Laserwar.
  6.  Аналіз особистих справ
  7.  Аналіз небезпеки дотику до струмоведучих частин в різних умовах

Поняття і зміст права на захист честі, гідності і ділової репутації громадян та юридичних осіб. Честь, гідність і ділова репутація як об'єкти цивільно-правового захисту. Відмінності відомостей, що ганьблять честь, гідність та ділову репутацію особи, від наклепу і дифамації. Цивільно-правові способи захисту честі, гідності та ділової репутації. Умови і наслідки задоволення позову про захист честі, гідності та ділової репутації.

Цивільно-правова охорона індивідуальної свободи та особистої недоторканності громадян. Поняття, зміст і цивільно-правова охорона прав громадянина на ім'я, недоторканність зовнішнього вигляду, зображення, тілесну недоторканність, охорону життя і здоров'я, здорове навколишнє середовище.

Цивільно-правова охорона таємниці особистого життя громадян. Поняття, зміст і цивільно-правова охорона прав громадянина на недоторканність житла, на особисту документацію, на таємницю особистого життя.

Розділ VIII. загальні положення
 про зобов'язання і договори

Тема 29. Загальні положення про зобов'язання

Поняття зобов'язального права. Зобов'язальне право як підгалузь цивільного (приватного) права. Система зобов'язального права. Основні тенденції розвитку зобов'язального права.

Поняття зобов'язання. Зобов'язання як цивільні правовідносини. Зміст і визначення зобов'язання. Підстави виникнення зобов'язань.

Система зобов'язань. Окремі види зобов'язань. Зобов'язання при здійсненні підприємницької діяльності. Грошові зобов'язання.

Суб'єкти зобов'язань. Зобов'язання з множинністю осіб. Зобов'язання за участю третіх осіб. Зміна осіб у зобов'язанні.

Виконання зобов'язання. Принципи виконання зобов'язань. Умови та способи виконання зобов'язання.

Способи забезпечення належного виконання зобов'язань, їх види і класифікація. Неустойка. Завдаток. Функції завдатку. Особливі види завдатку. Порука. Ознаки та види поруки. Зміст і виконання зобов'язання з договору поруки. Банківська гарантія. Зміст і види банківської гарантії. Виконання і припинення зобов'язань, що випливають з банківської гарантії. Застава. Види застави. Іпотека. Суб'єкти заставного правовідносини. Предмет застави. Підстави виникнення заставного правовідносини. Оформлення застави. Юридична природа права застави. Зміст заставного правовідносини. Звернення стягнення на заставлене майно. Застава товарів в обороті. Застава речей у ломбарді. Утримання. Предмет права утримання. Права і обов'язки ретентора і боржника.

Припинення зобов'язань. Поняття і підстави припинення зобов'язань. Припинення зобов'язання угодою. Припинення зобов'язання з інших підстав.

  Тема 24. Патентне право |  Тема 30. Цивільно-правовий договір

 Розділ I. Вступ у цивільне право |  Тема 4. Джерела цивільного права |  Розділ II. цивільні правовідносини |  Тема 7. Юридичні особи як учасники |  Тема 13. Цивільно-правова відповідальність |  Тема 14. Строки здійснення і захисту цивільних прав |  Тема 21. Спадкування власності громадян |  Тема 23. Авторське право і суміжні права |  Тема 31. Зобов'язання з договору купівлі-продажу |  Тема 34. Зобов'язання з договорів найму житлового приміщення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати