На головну

Поняття та ознаки юридичної особи.

  1.  A. Поняття про корреляционном аналізі
  2.  Amp; 1. Соціологічне та правове поняття сім'ї. Склад сім'ї з питань сімейного права.
  3.  Amp; 16. Поняття і правова природа шлюбу.
  4.  Amp; 19. Поняття недійсності шлюбу. Підстави визнання шлюбу недійсним.
  5.  Amp; 32. Спільна власність подружжя: поняття, об'єкти. Володіння, користування, розпорядження.
  6.  B. Поняття про регресійного аналізу
  7.  Cent; Поняття випадкової величини

Юридичною особою визнається організація, яка має у власності, господарському віданні або оперативному управлінні відокремлене майно і відповідає за своїми зобов'язаннями цим майном. Може від свого імені набувати і здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді. Юридична особа повинна мати самостійний баланс (п.1 ст.44 ЦК). У будь-якої юридичної особи є свої ознаки, за наявності яких воно визнається суб'єктом, цивільних правовідносин.

Ознаки юридичної особи -це такі внутрішньо притаманні йому властивості, кожне з яких необхідно, а всі разом - достатні для того, щоб. організація могла визнаватися суб'єктом громадянського права.

Виходячи з визначення, даного в ч.1 ст.44 ЦК, виділяють чотири основні ознаки юридичної особи: 1) організаційна єдність - проявляється в певній ієрархії, співпідпорядкованості органів управління (одноосібних або колективних), що складають його структуру, і в чіткій регламентації відносин між його учасниками. В результаті цього стає можливим перетворити бажання багатьох учасників у єдину волю юридичної особи, а також несуперечливо виразити цю волю зовні; 2) майнова відособленість юридичної особи - об'єднання матеріальної бази (техніки, знань, грошових коштів) в один єдиний комплекс (для досягнення спільної мети), що належить даної організації, і відмежування її від майна інших осіб; 3) принцип самостійної цивільно-правової відповідальності (закріплений в ст.52 ЦК) - кожна юридична особа несе цивільно-правову відповідальність за своїми зобов'язаннями; 4) виступ у цивільному обороті від власного імені -можливість виступати в суді позивачем і відповідачем, а також від свого імені набувати і здійснювати цивільні права і нести обов'язки. Це якраз є тією основною метою, заради якої воно і створюється.

Таким чином, використання юридичною особою власного найменування дозволяє відрізнити його від всіх інших організацій і тому є необхідною передумовою цивільної правосуб'єктності.

юридичного лиця

  Визнання громадянина безвісно відсутнім. Оголошення громадянина померлим. |  Довіреність (хар-ка, види, термін, її припинення)

 Предмет і метод гр. права. |  Відмежування грома. права від ін. галузей права. |  Види цивільних правопорушень. |  Существленіе гр. прав. Виконання обов'язків |  Прострочення боржника і кредитора. |  Порядок утворення юридичної особи |  Правоздатність та дієздатність юридичної особи. |  Ліквідація юрид особи |  Реорганізація юр особи |  Загальна хар-ка правового становища державної установи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати