На головну

ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

  1.  PR - систематично підтримувані зусилля для забезпечення взаєморозуміння і співпраці між цією організацією та різними соціальними групами споживачів.
  2.  Андрій Олегович, Ви минулого разу розповідали про захист дисертацій з філософії. Якою вам бачиться філософія археологічної науки?
  3.  Безпека праці і вимоги щодо захисту навколишнього середовища.
  4.  В основному викладено за трагедією Есхіла "благаючий про захист".
  5.  Види споживачів. Фактори, що впливають на поведінку індивідуального споживача.
  6.  Вплив споживачів на інтенсивність конкуренції
  7.  У другому -визначається після вивчення попиту споживачів і встановлення цін, прийнятних для цільового ринку.

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

ЗАКОН

ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

(В ред. Федеральних законів від 09.01.1996 N 2-ФЗ,

від 17.12.1999 N 212-ФЗ, від 30.12.2001 N 196-ФЗ,

від 22.08.2004 N 122-ФЗ, від 02.11.2004 N 127-ФЗ,

від 21.12.2004 N 171-ФЗ, від 27.07.2006 N 140-ФЗ,

від 16.10.2006 N 160-ФЗ, від 25.11.2006 N 193-ФЗ,

від 25.10.2007 N 234-ФЗ, від 23.07.2008 N 160-ФЗ,

від 03.06.2009 N 121-ФЗ, від 23.11.2009 N 261-ФЗ,

від 27.06.2011 N 162-ФЗ, від 18.07.2011 N 242-ФЗ,

від 25.06.2012 N 93-ФЗ, від 28.07.2012 N 133-ФЗ)

(Чинна редакція від 01.01.2013)

Глава I. Загальні положення

Стаття 1. Правове регулювання відносин у сфері захисту прав споживачів

Стаття 2. Міжнародні договори Російської Федерації

Стаття 3. Право споживачів на освіту в області захисту прав споживачів

Стаття 4. Якість товару (роботи, послуги)

Стаття 5. Права та обов'язки виготовлювача (виконавця, продавця) в області встановлення терміну служби, терміну придатності товару (роботи), а також гарантійного терміну на товар (роботу)

Стаття 6. Обов'язок виготовлювача забезпечити можливість ремонту і технічного обслуговування товару

Стаття 7. Право споживача на безпеку товару (роботи, послуги)

Стаття 8. Право споживача на інформацію про виробника (виконавця, продавця) і про товари (роботи, послуги)

Стаття 9. Інформація про виробника (виконавця, продавця)

Стаття 10. Інформація про товари (роботи, послуги)

Стаття 11. Режим роботи продавця (виконавця)

Стаття 12. Відповідальність виготовлювача (виконавця, продавця) за неналежну інформацію про товар (роботу, послугу)

Стаття 13. Відповідальність виготовлювача (виконавця, продавця, уповноваженої організації або уповноваженого індивідуального підприємця, імпортера) за порушення прав споживачів

Стаття 14. Майнова відповідальність за шкоду, завдану внаслідок недоліків товару (роботи, послуги)

Стаття 15. Компенсація моральної шкоди

Стаття 16. Недійсність умов договору, що ущемляють права споживача

Стаття 17. Судовий захист прав споживачів

Глава II. Захист прав споживачів при продажу товарів споживачам

Стаття 18. Права споживача при виявленні в товарі недоліків

Стаття 19. Строки пред'явлення споживачем вимог щодо недоліків товару

Стаття 20. Усунення недоліків товару виробником (продавцем, уповноваженою організацією або уповноваженим індивідуальним підприємцем, імпортером)

Стаття 21. Заміна товару неналежної якості

Стаття 22. Строки задоволення окремих вимог споживача

Стаття 23. Відповідальність продавця (виготовлювача, уповноваженої організації або уповноваженого індивідуального підприємця, імпортера) за прострочення виконання вимог споживача

Стаття 23.1. Наслідки порушення продавцем терміну передачі попередньо оплаченого товару споживачеві

Стаття 24. Розрахунки із споживачем у разі придбання ним товару неналежної якості

Стаття 25. Право споживача на обмін товару належної якості

Стаття 26. Втратила чинність

Стаття 26.1. Дистанційний спосіб продажу товару

Стаття 26.2. Правила продажу окремих видів товарів

Глава III. Захист прав споживачів при виконанні робіт (наданні послуг)

Стаття 27. Строки виконання робіт (надання послуг)

Стаття 28. Наслідки порушення виконавцем термінів виконання робіт (надання послуг)

Стаття 29. Права споживача при виявленні недоліків виконаної роботи (наданої послуги)

Стаття 30. Строки усунення недоліків виконаної роботи (наданої послуги)

Стаття 31. Строки задоволення окремих вимог споживача

Стаття 32. Право споживача на відмову від виконання договору про виконання робіт (надання послуг)

Стаття 33. Кошторис на виконання роботи (надання послуги)

Стаття 34. Виконання роботи з матеріалу виконавця

Стаття 35. Виконання роботи з матеріалу (з річчю) споживача

Стаття 36. Обов'язок виконавця інформувати споживача про обставини, які можуть вплинути на якість виконуваної роботи (наданої послуги) або спричинити за собою неможливість її завершення в строк

Стаття 37. Порядок і форми оплати виконаної роботи (наданої послуги)

Стаття 38. Втратила чинність

Стаття 39. Регулювання надання окремих видів послуг

Стаття 39.1. Правила надання окремих видів послуг, виконання окремих видів робіт споживачам

Глава IV. Державна і громадська захист прав споживачів

Стаття 40. Федеральний державний нагляд у сфері захисту прав споживачів

Стаття 41. Обов'язок виробника (виконавця, продавця, уповноваженої організації або уповноваженого індивідуального підприємця, імпортера) щодо надання інформації органу державного нагляду

Стаття 42. Втратила чинність

Стаття 42.1. Повноваження вищих виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації в області захисту прав споживачів

Стаття 43. Відповідальність за порушення прав споживачів, встановлених законами та іншими нормативно-правовими актами Російської Федерації

Стаття 44. Здійснення захисту прав споживачів органами місцевого самоврядування

Стаття 45. Права громадських об'єднань споживачів (їх асоціацій, спілок)

Стаття 46. Захист прав і законних інтересів невизначеного кола споживачів

Цей Закон регулює відносини, що виникають між споживачами і виробниками, виконавцями, імпортерами, продавцями при продажі товарів (виконанні робіт, наданні послуг), встановлює права споживачів на придбання товарів (робіт, послуг) належної якості та безпечних для життя, здоров'я, майна споживачів і довкілля, отримання інформації про товари (роботи, послуги) і про їх виробників (виконавців, продавців), просвітництво, державну і громадський захист їхніх інтересів, а також визначає механізм реалізації цих прав.

(В ред. Федеральних законів від 21.12.2004 N 171-ФЗ, від 25.10.2007 N 234-ФЗ)

Основні поняття, що використовуються в цьому Законі:

споживач - громадянин, має намір замовити або придбати або замовляє, що купує або використовує товари (роботи, послуги) виключно для особистих, сімейних, домашніх і інших потреб, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності;

(В ред. Федерального закону від 17.12.1999 N 212-ФЗ)

виробник - організація незалежно від її організаційно-правової форми, а також індивідуальний підприємець, які виробляють товари для реалізації споживачам;

(В ред. Федерального закону від 17.12.1999 N 212-ФЗ)

виконавець - організація незалежно від її організаційно-правової форми, а також індивідуальний підприємець, які виконують роботи або надають послуги споживачам за відплатним договором;

(В ред. Федерального закону від 17.12.1999 N 212-ФЗ)

продавець - організація незалежно від її організаційно-правової форми, а також індивідуальний підприємець, які реалізують товари споживачам за договором купівлі-продажу;

(В ред. Федерального закону від 17.12.1999 N 212-ФЗ)

абзац втратив чинність. - Федеральний закон від 21.12.2004 N 171-ФЗ;

недолік товару (роботи, послуги) - невідповідність товару (роботи, послуги) або обов'язковим вимогам, передбаченим законом або у встановленому ним порядку, або умовами договору (при їх відсутності або неповноті умов звичайно ставляться), або цілям, для яких товар (робота , послуга) такого роду звичайно використовується, або цілям, про які продавець (виконавець) був поставлений до відома споживачем при укладенні договору, або зразком і (або) опису при продажу товару за зразком та (або) за описом;

(В ред. Федеральних законів від 17.12.1999 N 212-ФЗ, від 25.10.2007 N 234-ФЗ)

істотний недолік товару (роботи, послуги) - непереборний недолік або недолік, який не може бути усунутий без невідповідних витрат або витрат часу, або виявляється неодноразово, або проявляється знову після його усунення, або інші подібні недоліки;

(В ред. Федеральних законів від 17.12.1999 N 212-ФЗ, від 21.12.2004 N 171-ФЗ)

безпеку товару (роботи, послуги) - безпека товару (роботи, послуги) для життя, здоров'я, майна споживача і навколишнього природного середовища при звичайних умовах його використання, зберігання, транспортування та утилізації, а також безпеку процесу виконання роботи (надання послуги);

уповноважена виробником (продавцем) організація або уповноважений виробником (продавцем) індивідуальний підприємець (далі - уповноважена організація або уповноважений індивідуальний підприємець) - організація, що здійснює певну діяльність, або організація, створена на території Російської Федерації виробником (продавцем), у тому числі іноземним виробником ( іноземним продавцем), що виконують певні функції на підставі договору з виробником (продавцем) і уповноважені ним на прийняття і задоволення вимог споживачів щодо товару неналежної якості, або індивідуальний підприємець, зареєстрований на території Російської Федерації, що виконує певні функції на підставі договору з виробником (продавцем ), в тому числі з іноземним виробником (іноземним продавцем), і уповноважений ним на прийняття і задоволення вимог споживачів щодо товару неналежної якості;

(Абзац введений Федеральним законом від 21.12.2004 N 171-ФЗ)

імпортер - організація незалежно від організаційно-правової форми або індивідуальний підприємець, які здійснюють імпорт товару для його подальшої реалізації на території Російської Федерації.

(Абзац введений Федеральним законом від 21.12.2004 N 171-ФЗ)

  У той же час за десять тисяч кілометрів від Зони 18 сторінка |  Глава I. Загальні положення

 ТОВАРІВ СПОЖИВАЧАМ |  Глава III. ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ПРИ ВИКОНАННІ |  ПРАВ СПОЖИВАЧІВ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати