На головну

Фіскальна політика, спрямована на пропонування. Крива Лаффера.

  1. Автоматична фіскальна політика. Податки як вмонтовані стабілізатори економіки.
  2. Банківська система та грошове пропонування. Функції комерційних банків, їх зобов'язання та резерви.
  3. Билет № 7. Спрос. Функция спроса. Кривая спроса.
  4. Билет № 8. Предложение. Функция предложения. Кривая предложения.
  5. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса
  6. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма
  7. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Відповідно до кейнсіанської теорії зниження податків збільшує лишке сукуп.попит, що зумовлює зростання реального доходу і цін. Згідно ж з теорією економіки пропозиції зниження рівня оподаткування викликає ще один ефект - збільшення сукуп.пропозиції і зниження цін.

По-перше, внаслідок зниження особистих податків збільш.приват.заощадження, які ств.передумови для зростання інвестицій. Крім того, збільшення особистих податків збільшує після податк.зарплату, що посилює стимули до праці. По-друге, зниження податку на прибуток підвищує прибутковість інвестицій, що теж стимулює їх збільшення. Завдяки переліченим змінам в економіці зниження податків у підсумку сприяє збільшенню сукуп.пропозиції, що забезпечує додатк.зростання реального доходу, і водночас певний антиінфляційний ефект. Вплив фіск.політика на пропозицію можна зобразити таким чином:

Отже, перелічені чинники викличуть збільшення сукуп.пропозиції, що спричинить її переміщення кривої вправо і вниз в положення AS2. у результаті цього відб.подальше зростання реального ВВП, тобто від У2 до У3. одночасно знизяться ціни з Р2 до Р3. Проте політика низького оподаткування має певні вади: 1) вплив податків на сукуп.пропозицію розгортається протягом значного часу, тривалість якого важко передбачити; 2) зниження податків набагато відчутніше впливає на попит, аніж на пропозицію, і тому дефляцій ний ефект може бути несуттєвим; 3) зниження податків негайно породжує бюджет.дефіцит, що може перекреслити всі позитивні наслідки. 3 причина є головною. Для її спростування прихильники теорії пропозиції спир.на криву Лаффера.

Крива Лаффера відображає зв'язок між податковою ставкою (t') і податк.надходженнями до бюджету (ТА). В її основі - ідея про те, що в разі зростання податк.ставки від 0 до 100% податк.надходження спочатку збільшуються до макс.величини (ТА2), а потім знову зменшуються до нуля.

 Автоматична фіскальна політика. Податки як вмонтовані стабілізатори економіки. | Крива Лаффера та можливість практичного застосування.

Обмеженість ринкового механізму і необхідність державного втручання в економіку | Основні економічні функції держави. Роль держави у змішаній економіці. | Основні положення класичної теорії про саморегулюючу здатність ринку. | Основні положення кейнсіанської теорії. | Альтернативні теорії макроекономіч регулювання, їх практична функція | Монетаристський механізм регулювання економіки. | Теорія адаптивних та раціональних очікувань. Основні аргументи прихильників теорії економіки пропонування. | Суть дискреційної фіскальної політики. | Державні закупки як інстумент фіскальної політики | Вплив автономних чистих податків на рівень виробництва. Мультиплікатор податків. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати