На головну

Вплив автономних чистих податків на рівень виробництва. Мультиплікатор податків.

  1. Аналіз податків (зборів, відрахувань) на заробітну плату і з заробітної плати працівників
  2. Аналіз потоків витрат, доходів та продуктів. Вплив зовнішньоекономічної діяльності на макроекономічний кругообіг.
  3. Антропогенний вплив на геологічне середовище міста
  4. Базовий рівень
  5. Взаємовплив проектів.
  6. Визначення дисперсії відхилення при випадкових впливах.
  7. Вимоги до виробничого освітлення та його вплив на зорову функцію

Податковий мультиплікатор показує, що збільшення податківна визначену величину зменшує (знак «-») обсяг виробництва набільшу величину і навпаки, при зменшенні ставок оподаткуванняT (Y) на визначену величину, рівноважний обсяг виробництва(Y ) зростає на велику величину.

Мультиплікативний ефект від зниження податків слабший,ніж від збільшення державних витрат, що говорить просильніший вплив державних витрат на величину сукупногодоходу і споживання у порівнянні зі зміною податків.

Так як me>c'-me, то це значить, що збільшення державнихзакупівель на грошову одиницю викликає більший прирістдоходу, ніж зменшення чистих податків на грошову одиницю.

З іншого боку, для досягнення приросту доходу державнізакупівлі необхідно збільшити на меншу величину, ніж та, на якунеобхідно зменшити чисті податки.

Для держбюджету ця обставина породжує різні наслідки. Упершому варіанті досягнення цільового приросту доходувикликає менший бюджетний дефіцит через збільшеннябюджетних витрат; у другому варіанті - більший бюджетнийдефіцит через зменшення бюджетних доходів.

Крім автономного використання фіскальних засобів, державаможе застосовувати їх одночасно. Тоді зміна доходу визначається(при стабільних цінах)

AY = AG- me-AT- mt чи AY = me(AG-AT-c').

Сумарний результат у цьому варіанті залежить відспіввідношення між AG і AT, з огляду на те, що me>mt.

Якщо державні закупівлі і чисті податки змінюються заумови збалансованого бюджету, тобто коли AG=AT, торезультатом такої політики буде приріст доходу, тому що AG >ATc .

Фіскальна політика в умовах збалансованого бюджетупороджує ще одну категорію - мультиплікатор збалансованогобюджету (mb) - він показує, наскільки грошових одиницьзмінюється дохід у разі зміни держбюджету на грошовуодиницю, тобто відображає співвідношення між зміною доходу ізміною бюджету

 Державні закупки як інстумент фіскальної політики | Автоматична фіскальна політика. Податки як вмонтовані стабілізатори економіки.

Рецесійний розривяк наслідок дефіциту сукупних витрат, його графічне зображення | Інфляційний розривяк наслідок дефіциту сукупних витрат, його графічнезображення | Обмеженість ринкового механізму і необхідність державного втручання в економіку | Основні економічні функції держави. Роль держави у змішаній економіці. | Основні положення класичної теорії про саморегулюючу здатність ринку. | Основні положення кейнсіанської теорії. | Альтернативні теорії макроекономіч регулювання, їх практична функція | Монетаристський механізм регулювання економіки. | Теорія адаптивних та раціональних очікувань. Основні аргументи прихильників теорії економіки пропонування. | Суть дискреційної фіскальної політики. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати