На головну

Основні положення кейнсіанської теорії.

  1. I. Загальні положення
  2. I. Загальні положення
  3. III. Основні правила та обов'язки працівників
  4. IV. Основні обов'язки власника або уповноваженого ним органу
  5. IV. Основні обов'язки власника або уповноваженого ним органу
  6. БІЛЕТ 9 1. Закон України «Про охорону праці». Основні положення.
  7. Білоцерківський договір 1651: основні положення
Показники Кейнсіанська теорія
Представники Джон Кейнс, Рой Харрод, Євсей Домар, Джон Хікс, Елвін Хансен, Джоан Робінсон
Сфери впливу держави Роль держави всеохоплююча (всі сфери)
Макроекономічна рівновага Тимчасове явище у череді постійних відхилень від макроекономічної рівноваги
Економічні кризи Постійне явище, пов'язане із неефективним попитом, внаслідок «психологічного закону» та спадної очікуваної норми чистого прибутку. Відновлення макроекономічної рівноваги здатна забезпечити лише держава.
Інструменти макроекономічного регулювання «Видима рука» ринку - фіскальна та монетарна політики. Головна увага фіскальній політиці, зокрема так званим «вбудованим стабілізаторам» - прогресивне оподаткування та соціальні трансферти.

Серед економістів немає єдиного підходу щодо ролі держави. Особливість кейнсіанської теорії полягає в тому, що ринок сам по собі не може забезпечити повної економічної стабільності, а тому держава зобов'язана відігравати активну роль у стабілізації економіки і пом'якшенні економічних спадів. Так, кейнсіанці підтримують концепцію фінансування державою житлового будівництва і продовольчої допомоги як засіб зниження бідності. Охорона здоров'я й освіта не підпадають під дію закону попиту і пропозиції, тому що знаходяться поза межами ринкової системи. Тому держава повинна взяти на себе вирішення цих проблем. Що стосується закону про мінімальну заробітну плату, то з їх точки зору він є засобом допомогти працівникам, що знаходяться внизу прибуткової піраміди.

 Основні положення класичної теорії про саморегулюючу здатність ринку. | Альтернативні теорії макроекономіч регулювання, їх практична функція

Сукупний попит- сукупна пропозиція як базова модель економічної рівноваги. | Інвестиції як фактор інвестування | На основі моделі можна зробити наступний висновок: рівень ВВП буде рівноважним тільки тоді, коли вилучення повністю компенсуватимуться ін'єкціями. | Мультиплікативний вплив сукупних витрат на ВВП | Сутність простого мультиплікатора витрат. Математична інтерпретація мультиплікатора витрат | Рівноважний ВВП в умовах різного рівня зайнятості | Рецесійний розривяк наслідок дефіциту сукупних витрат, його графічне зображення | Інфляційний розривяк наслідок дефіциту сукупних витрат, його графічнезображення | Обмеженість ринкового механізму і необхідність державного втручання в економіку | Основні економічні функції держави. Роль держави у змішаній економіці. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати