На головну

B) собівартість продукції

  1.  Amp; 41. Встановлення батьківства і материнства при застосуванні штучних методів репродукції людини.
  2.  I. Натуральні показники продукції землеробства.
  3.  II Конкурентоспроможність продукції
  4.  II. Вивчіть наведені нижче репродукції і виконайте завдання.
  5.  III. СТАТИСТИКА ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
  6.  III. Вартісні показники продукції сільського господарства.

C) витрати організації

D) позареалізаційні надходження

97. При бесполуфабрикатном способі продукція переділу надходить

A) покупцям і замовникам

B) у допоміжне виробництво

C) на склад

D) в основне виробництво

98. Залишки матеріальних ресурсів, що утворилися в процесі виробництва продукції і втратили в цілому (частково) свої споживчі властивості, - це

A) виробничий брак

B) виправний брак

C) остаточний шлюб

D) зменшення або збільшення витрат

99. Під об'єктом калькулювання розуміють

A) окремі види продукції

B) цехи

C) фази

D) переділи

100. Одним з елементів витрат по звичайних видах діяльності є (ються)

A) амортизація

B) зменшення вкладів учасників

C) придбання акцій

D) витрати на культурно-просвітницькі цілі

101. В номенклатуру калькуляційних статей витрат включається декілька калькуляційних статей, до числа яких відносяться

A) одноразові витрати

B) фінансові вкладення

C) основні витрати

D) витрати на підготовку і освоєння виробництва

102. Нормативний метод розподілу витрат матеріалів між виробами встановлює

A) відсоток перевитрати матеріальних ресурсів

B) відсоток економії матеріальних ресурсів

C) норму витрати конкретного матеріалу на одиницю продукції

D) фактичні витрати матеріальних цінностей на одиницю продукції

103. Доходи за звичайними видами діяльності визнаються відповідно до

A) ПБО 16/02

B) ПБО 9/99

C) ПБО 10/99

D) ПБО 17/02

104. Вартість зворотних відходів відображається записом

A) Д 20 К 10

B) Д 23 К 10

C) Д 10 К 20

D) Д 25 К 10

105. Відхилення фактичної вартості готової продукції від облікових цін відображаються

A) на 23 рахунку

B) на рахунку 99

C) на рахунку 90.1

D) додаткової проводкою або сторнується записом

106. Попередільний метод має два варіанти обліку витрат на виробництво - це

A) бесполуфабрікатний і напівфабрикатний

B) комплексний і бесполуфабрікатний

C) напівфабрикатний і нормативний

D) бесполуфабрікатний і позамовний

107. Видавати під звіт кошти працівнику підприємства, якщо він не відзвітував за попередні отримання грошей або залишився винен організації,

A) можна, у виняткових випадках

B) можна

C) не можна

D) можна, з особливого дозволу керівника підприємства

108. Платнику при прийомі грошей в касу за прибутковим касовим ордером видається

A) ордер

B) квитанція

C) чек

D) розписка

109. Бухгалтерська запис Д20 К69 означає

A) визначені суми відрахувань до фондів соціального страхування та забезпечення по оплаті праці працівників основних виробництв

B) перераховані органам соціального страхування належні їм суми відрахувань

C) нараховані робітникам основного виробництва допомоги по тимчасовій непрацездатності

D) виплачені робітникам основного виробництва допомоги по тимчасовій непрацездатності;

110. Викуп акціонерним товариством у акціонера належних йому акцій відображається бухгалтерським записом

A) Д 50 К 51

B) Д 91 К 50

C) Д 81 К 50

D) Д 51 К 81

111. Бухгалтерська запис Д76 К50 означає

A) видана з каси депонована зарплата

B) отримана з розрахункового рахунку за чеком в касу сума на виплату депонованої зарплати

C) видана з каси працівникам підприємства зарплата за першу половину місяця

D) депонирована не видають персоналу зарплата

112. Організації незалежно від форм власності здійснюють обов'язковий продаж валютної виручки від експорту товарів (робіт, послуг) на внутрішньому ринку в розмірі _________ відсотків валютної виручки

A) 50

B) 25

C) 30

D) 75

113. Всі надходження і видачі грошей підприємства враховуються в

A) головною книзі

B) книзі звіту касира

C) журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів

D) касовій книзі

114. Важливою умовою проведення перевірки готівки в касі є

A) суцільний охоплення об'єктів перевірки

B) швидкість

C) присутність касира

D) раптовість

115. Виплати за опрацьованим час, передбачені законодавством по праці, відносяться до оплати праці

A) додаткової

B) основної

C) додаткової

D) допоміжної

116. Контроль за правильним веденням касової книги покладається на

A) керівника

B) головного бухгалтера

C) бухгалтера розрахункового відділу

D) касира

117. Організації, що видали поручительство за векселем (аванс), відображають його на синтетичному рахунку

A) 009

B) 58

C) 001

D) 03

118. Бухгалтерська запис Д70 К76 означає

A) виплачена зарплата за час відпустки

B) депонирована зарплата, що не отримана у встановлений термін

C) утримані податки з зарплати

D) нарахована зарплата працівникам за час відпустки

119. Відносини між організацією і банком обумовлюються в

A) усному угоді

B) договорі-дорученні

C) договорі на розрахунково-касове обслуговування

D) договорі підряду

120. Організація може мати кількість розрахункових рахунків

A) необхідне для нормальної діяльності організації

B) два

C) не більше трьох

D) один

121. У разі виявлення недостач їх суми підлягають стягненню з матеріально відповідальної особи (касира) і оформляються бухгалтерським записом

A) Д 50 К 94 B) поточні |  C) Д 84 К 50

 ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ |  Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції |  ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПО ПРАКТИЦІ |  F) Д 84 К 50 |  C) земельний податок |  B) вказівку кореспонденції рахунків |  D) книзі обліку господарських операцій |  Федеральне агентство з освіти |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати